Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sedleţchi Iurie, doctor, profesor universitarSedleţchi Iurie, doctor, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:24 septembrie 2007, nr.819
Specialităţi abilitate: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Răspunderea penală pentru ameninţarea sau violenţa săvârşită asupra persoanei cu funcţie de răspundere sau care îşi exercită datoria obştească 12.00.08 Universitatea de Studii P... membru CSS
conducător
Maimescu Sava
18.02.2017

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Sentinţa în procesul penal al Republicii Moldova 12.00.08 conducător 20.09.2007
D Modificarea învinuirii în prima instanţă (aspecte comparative) 12.00.08 conducător 22.12.2005