Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / iunie /

Determinantele psihologice ale alegerii strategiilor de comportament în situaţii dificile de viaţă


Autor: Kobylyanskaya Larisa
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Ion Negura
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 iunie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în rusă
Adobe PDF document0.89 Mb / în română

Teza

CZU 159.9 (043.3

Adobe PDF document 1.78 Mb / în rusă
237 pagini


Cuvinte Cheie

situaţii dificile de viaţă, coping, strategii de coping, strategii de coping centrate pe probleme, strategii de coping centrate pe emoţii, motivaţia dominantă, sensul vieţii, orientarea personalităţii, autoactualizarea, persoane autoactualizatoare, strategii de coping constructive, strategii de coping neconstructive

Adnotare

Studiul teoretico-experimental expus în teza de doctorat oferă răspunsuri la două probleme psihologice de maximă semnificaţie şi actualitate: Ce factori de personalitate determină alegerea strategiilor de comportament în situaţii dificile de viaţă ? şi Cum poate fi optimizat procesul de alegere a strategiilor de coping în situaţii de crize existenţiale?

Urmare a două experimente psihologice efectuate pe două eşantioane de subiecţi de vârste adulte (220 persoane) s-au relevat determinantele psihologice ale procesului de alegere a strategiilor de coping în situaţii dificile de viaţă, ele fiind: 1) tipul motivaţiei dominante a comportamentului în situaţii dificile de viaţă, 2) nivelul acestei motivaţii şi 3) calitatea procesului de a produce sensuri pentru actele de comportament presupuse de dificultăţile de viaţă.

Soluţia privind problema schimbării în bine a copingului situaţiilor dificile de viaţă o dă programa de intervenţie psihologică, elaborată special de autor şi probată în cadrul unui experiment formativ. Scopul programei îl constituie modificarea procesului de conferire a sensurilor pentru comportamentele de coping în situaţii dificile de viaţă şi, în consecinţă, a procesului de alegere şi adoptare a comportamentelor eficiente în aceste situaţii.