Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / iulie /

Managementul integrării turismului românesc în uniunea europeană


Autor: Ioan Romeo Bibirigea
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Simion Certan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 iulie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 octombrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Teza

CZU .: 658.012.4:338.48(498):061.1EU(043) 338.48(498):658.012.4:061.1EU(043)

Adobe PDF document 1.31 Mb / în română
190 pagini


Cuvinte Cheie

ameliorare, antrenare, buget, brand, control, decizie, dezvoltare durabilă, eficienţă, fonduri structurale, indicatori economici, industrie turistică, infrastructura, integrare, management, marcă, marketing , parteneriat public-privat, promovare, piaţa comună, turism durabil

Adnotare

Aderarea României la UE implică mutaţii esenţiale atât în managementul întreprinderilor turistice cât şi la nivelul instituţiilor implicate în acest sector economic. Esenţa acestor transformări constă în eficientizarea activităţii, fiind necesar un nou model de organizare, conducere şi control, bazat pe principii şi mecanisme manageriale moderne, adaptate noilor realităţi economice şi în concordanţă cu standardele UE.

Integrarea turismului românesc în UE presupune eficientizarea activităţii economice în deplină concordanţă cu mediul natural şi social. Turismul are şansa de a se dezvolta liber fără a fi constrâns de limite impuse de factorii de decizie unionali ca în cazul agriculturii sau industriei. Singura restricţie va fi determinată de competitivitatea destinaţiei ROMÂNIA pe piaţa internaţională. Competitivitatea scăzută a turismului românesc în comparaţie cu cel al statelor membre UE, chiar şi al celor nou intrate, poate fi îmbunătăţită prin adoptarea unei strategii care să stabilescă foarte clar care sunt priorităţile către care se vor îndrepta în perioada 2007-2013 resursele financiare alocate de UE sau de la bugetul statului.

În scopul realizării obiectivelor propuse, în lucrare a fost analizată pentru comparaţie starea actuală a turismului românesc şi a celui din statele membre ale Uniunii Europene rezultând o serie de similitudini dar şi diferenţe importante.

În baza investigaţiilor efectuate a fost stabilită ca prioritară dezvoltarea turismului în zona montană, considerându-se că resursele şi infrastructura acesteia poate contribui la impunerea României ca o importantă destinaţie turistică pe piaţa europeană. Totodată a fost examinat şi rolul statului în promovarea turismului românesc şi în stabilirea unei strategii de marcă.

Principalul instrument utilizat în investigaţie a fost cercetarea statistică.

Rezultatul cercetărilor au un aspect conceptual, metodologic, şi operaţional şi pot avea aplicabilitate în dezvoltarea noii strategii de dezvoltare a turismului românesc.

Cuprins


CAPITOLUL I. Fundamentele teoretice ale managementului integrării turismului
 • 1.1. Teoriile integrării şi aplicarea lor în integrarea europeană
 • 1.2. Consideraţii generale asupra turismului
 • 1.3. Particularităţile managementului turistic

CAPITOLUL II. Turismul în Uniunea Europeană
 • 3.1. Politici comunitare în domeniul turismului
 • 3.2. Organizarea turismului în statele membre UE
 • 3.4. Echipamentele turistice
 • 3.5. Circulaţia turistică

CAPITOLUL III. Turismul în România
 • 2.1. Premisele dezvoltării turismului în România
 • 2.2. Organizarea turismului în România
 • 2.3. Economia României – cadru de manifestare a turismului
 • 2.4. Baza tehnico-materială turistică
 • 2.5. Circulaţia turistică
 • 2.6. Programele Autorităţii Naţionale a Turismului

CAPITOLUL IV. Managementul integrării turismului românesc
 • 4.1. Implicaţiile aderării României la Uniunea Europeană asupra turismului
 • 4.2. Strategia de dezvoltare a turismului românesc
 • 4.3. Dezvoltarea turismului durabil în zonele montane