Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / iulie /

Planificarea şi gestiunea carierei manageriale


Autor: Victor Jumbei
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Vadim Cojocaru
doctor, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 iulie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Teza

CZU 658.012.4:331.108.4:316.477(043)

Adobe PDF document 1.03 Mb / în română
156 pagini


Cuvinte Cheie

carieră, etapele carierei, cariera managerială, planificarea carierei, gestionarea carierei, dezvoltarea carierei, managementul carierei, optimizarea carierei manageriale, eficienţa carierei manageriale, sistem de promovare a managerilor, evaluarea carierei, bariere, obstacole în cariera managerială

Adnotare

Lucrarea este dedicată studierii aspectelor teoretice şi aplicative ale carierei manageriale ca proces ce poate fi planificat, dezvoltat şi gestionat de pe poziţiile individului. Cercetările finalizează cu un şir de recomandări orientate spre perfecţionarea managementului întreprinderii şi planificarea carierei manageriale.

Teza abordează conceptul de carieră profesională şi defineşte în particular noţiunea de carieră managerială. În contextul stilurilor de conducere şi a rolurilor manageriale, sunt analizate tipurile de carieră managerială şi sunt caracterizate etapele carierei cadrelor de conducere.

Conform sarcinilor stabilite, sunt analizaţi factorii tehnologici, funcţionali şi socio-culturali cu impact asupra carierei manageriale. Prezintă interes analiza problemelor potenţiale ale familiilor cu cariere durabile şi factorii regresului în carieră. În lucrare sunt concretizate situaţiile conflictuale, tipurile principale de conflict şi cauzele apariţiei conflictului în cariera managerială, de rînd cu metodele utilizate de top management la soluţionarea lor.

Astfel, procesul de planificare a carierei organizaţionale şi individuale a managerului este constituit din cinci etape: evaluarea, analiza posibilităţilor, alegerea obiectivelor carierei, realizarea planurilor, evaluarea rezultatelor şi corectarea planurilor.

Un factor important în dezvoltarea carierei este rotaţia cadrelor de conducere şi serviciile de consultanţă internă şi externă, orientată spre managerii tineri.

Conţinutul lucrării este completat prin elaborarea şi realizarea unui chestionar la nivel de întreprindere, prin care a fost evaluată cariera managerială, prin prisma conţinutului, obiectivelor, limitelor şi barierelor în carieră, rolul familiei, criteriile de evaluare a carierei, etc.

Concluziile şi recomandările poartă un caracter conceptual, metodologic, aplicativ şi pot fi utile în planificarea carierei de către indivizi în parte şi în perfecţionarea managementului întreprinderii, fiind aplicabile şi în procesul de instruire universitar la ciclul I (licenţă), ciclul II (masterat) şi ciclul III (doctorat), la specializările economice şi juridice.

Cuprins


CAPITOLUL I. Semnificaţia şi conceptul carierei manageriale
  • 1.1. Noţiuni generale despre cariera profesională. Cariera managerială
  • 1.2. Etapele carierei manageriale
  • 1.3. Tipuri de carieră managerială

CAPITOLUL II. Managementul carierei
  • 2.1. Impactul mediului intern şi ambiant asupra carierei manageriale
  • 2.2. Planificarea carierei organizaţionale şi a carierei individuale a managerului
  • 2.3. Gestiunea şi dezvoltarea carierei manageriale

CAPITOLUL III. Perfecţionarea managementului carierei în cadrul S.A.”MOLDOVAHIDROMAŞ”
  • 3.1. Caracteristica activităţii economice a S.A.”Moldovahidromaş”
  • 3.2. Cultura organizaţională ca factor primordial în evoluţia carierei manageriale
  • 3.3. Studiul mediului intern al S.A.”Moldovahidromaş” şi direcţii de perfecţionare a carierei manageriale