Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Răspunderea penală pentru infracţiunile legate de creditare


Autor: Svetlana Prodan
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Sergiu Brînză
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 octombrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.20 Mb / în română

Teza

CZU 343.37

Adobe PDF document 1.09 Mb / în română
194 pagini


Cuvinte Cheie

infracţiuni legate de creditare, credit, activitate de creditare, sistem creditar, instituţie financiară, bancă comercială, înşelăciune

Adnotare

Teza de faţă este consacrată investigării ştiinţifice a problemelor răspunderii penale pentru dobândirea creditului prin înşelăciune şi încălcarea regulilor de creditare. În baza utilizării metodei juridico-comparative, a logicii inductive, precum şi a metodei sistematice, autorul a cercetat infracţiunile legate de creditare ca pe un fenomen al realităţii juridice. Conceptul de credit este abordat prin prisma necesităţilor curente de apărare juridico-penală a economiei naţionale. În temeiul analizei indicatorilor financiari ai tuturor băncilor comerciale din Republica Moldova, autorul explică cauzele săvârşirii numitelor infracţiuni. De asemenea, sunt aduse argumente concludente în favoarea necesităţii menţinerii răspunderii penale pentru faptele legate de creditare.

Au fost folosite numeroase surse normative, precum şi lucrări ştiinţifice ale savanţilor autohtoni şi din străinătate. În urma cercetărilor efectuate, autorul a elucidat esenţa juridică a infracţiunilor legate de creditare, a descoperit natura elementelor constitutive ale acestor fapte infracţionale. Aceasta i-a permis să formuleze sugestii şi concluzii necesare evoluţiei discuţiei ştiinţifice.

Prin recomandările sale privitoare la perfecţionarea legislaţiei Republicii Moldova autorul a contribuit la dezvoltarea ştiinţei dreptului penal naţional. Atenţia a fost focalizată asupra interpretării corecte a normelor privind răspunderea penală pentru infracţiunile legate de creditare, în scopul creării unor condiţii favorabile de aplicare eficientă a acestor norme. De asemenea, rezultatele obţinute pot fi utilizate în procesul de creaţie legislativă, în procesul educaţional şi în activitatea ştiinţifică de perspectivă.

Cuprins


CAPITOLUL I. Consideraţii generale asupra infracţiunilor legate de creditare
 • Secţiunea I. Condiţionarea reciprocă a economicului şi juridicului în contextul stabilirii răspunderii penale pentru infracţiunile legate de creditare
 • Secţiunea II. Problema concurenţei normelor penale şi a normelor nepenale în procesul de apărare a ordinii de drept împotriva ilegalităţilor legate de creditare
 • Secţiunea III. Evoluţia reglementărilor privitoare la infracţiunile legate de creditare pe teritoriul actual al Republicii Moldova
 • Secţiunea IV. Răspunderea penală pentru infracţiunile legate de creditare în conformitate cu legislaţia altor state

CAPITOLUL II. Caracterizarea juridico-penală a infracţiunilor prevăzute la art.238 şi art.239 CP RM
 • Secţiunea I. Obiectul infracţiunilor legate de creditare
 • Secţiunea II. Latura obiectivă a infracţiunilor prevăzute la art.238 şi art.239 CP RM
 • Secţiunea III. Latura subiectivă a infracţiunilor prevăzute la art.238 şi art.239 CP RM
 • Secţiunea IV. Subiectul infracţiunilor prevăzute la art.238 şi art.239 CP RM

CAPITOLUL III. Abordarea unor probleme din partea generală a dreptului penal în contextul stabilirii răspunderii penale pentru infracţiunile legate de creditare
 • Secţiunea I. Concurenţa de norme şi concursul de infracţiuni, privite în raport cu calificarea faptelor conform art.238 sau art.239 CP RM
 • Secţiunea II. Problemele tentativei şi participaţiei în contextul stabilirii răspunderii penale pentru infracţiunile legate de creditare
 • Secţiunea III. Riscul întemeiat în calitate de cauză care înlătură răspunderea penală pentru faptele prevăzute la art.238 şi art.239 CP RM