Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Perfecţionarea managementului resurselor umane ca factor al creşterii eficienţei activităţii întreprinderii


Autor: Vîrcolici Margareta
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Maria Gheorghiţă
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 noiembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 ianuarie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Teza

CZU 658.3.012.4:687/.4 (478) (043.3)

Adobe PDF document 0.95 Mb / în română
178 pagini


Cuvinte Cheie

managementul resurselor umane, algoritmul ştiinţific, eficienţa economică, indicatorii resurselor umane, eficienţa managementului resurselor umane, funcţia de personal, diagnosticarea, economia de piaţă, industria de confecţii, lohn, strategia în domeniul resurselor umane, politica şi obiectivele, sistemul de motivare, auditul personalului

Adnotare

Teza în cauză este dedicată studierii concepţiei managementului resurselor umane la întreprinderile industriei de confecţii din Republica Moldova. În acest scop în teză au fost cercetate baza teoretico-ştiinţifică a concepţiei de management a resurselor umane, etapele de dezvoltare istorică a acestuia, algoritmul ştiinţific, precum şi indicatorii de bază, ce reflectă eficienţa dirijării personalului. De asemenea, a fost analizată situaţia economico-financiară a întreprinderilor sectorului de confecţii, evaluată funcţia de personal, efectuată diagnosticarea managementului resurselor umane şi indicatorilor acestuia pe exemplul celor mai reprezentative fabrici de confecţii.

În teză a fost propusă şi argumentată strategia în domeniul resurselor umane, precum şi formulate politica şi obiectivele personalului. Pentru dezvoltarea ulterioară a întreprinderilor ramurii a fost propusă reorganizarea funcţiei de personal, perfecţionarea algoritmului managementului resurselor umane şi sisteme de motivare performante pentru diferite categorii de personal. În lucrare a fost aplicată şi analiza de corelaţie, prin intermediul căreia a fost demonstrată dependenţa eficienţei economice a întreprinderii de indicatorii dirijării personalului.

Abordările teoretice şi recomandările practice, prezentate în teză, pot fi utilizate de către întreprinderile de confecţii şi vor contribui la asigurarea ridicării eficienţei economice a ramurii respective în Republica Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL I. Abordări teoretico-metodologice privind managementul resurselor umane
 • 1 Definirea conceptului de management al resurselor umane.
 • 2 Algoritmul ştiinţific al managementului resurselor umane
 • 3 Eficienţa utilizării resurselor umane şi impactul ei asupra performanţelor întreprinderii

CAPITOLUL II. Analiza-diagnostic a resurselor umane şi gestiunii acestora
 • în întreprinderile industriei de confecţii
 • 2.1 Principalele tendinţe şi probleme ale industriei de confecţii din Republica Moldova
 • 2.2 Analiza eficienţei utilizării resurselor umane
 • 2.3 Diagnosticarea managementului resurselor umane

CAPITOLUL III. Perfecţionarea managementului resurselor umane şi influenţa acestuia asupra ridicării eficienţei activităţii întreprinderilor industriei de confecţii
 • 1 Elaborarea strategiei şi politicii în domeniul resurselor umane
 • 2 Reorganizarea funcţiei de personal şi perfecţionarea algoritmului managementului resurselor umane
 • 3 Elaborarea sistemelor de motivare performante
 • 4 Estimarea eficienţei economice a întreprinderilor în urma perfecţionării managementului resurselor umane