Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Partidele politice în România postdecembristă: realităţi şi probleme


Autor: Enea Viorel
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Alexandru Roşca
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 decembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 ianuarie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Teza

CZU 329(498)

Adobe PDF document 0.88 Mb / în română
146 pagini


Cuvinte Cheie

partid politic, sistem politic, doctrină de partid, ideologie de partid, sistem de partide, program de partid, sistem electoral, sistem electoral proporţional, sistem electoral uninominal, clivaj politic, partid anti-sistem, relevanţa partidului, partid de opoziţie, bloc de partide, coaliţie de partide, fracţiune de partid

Adnotare

Obiectivul acestei lucrări este de a explora evoluţia sistemului partidist român de la revoluţia din decembrie 1989 până la evenimentele recente. Un accent special este pus pe predilecţia principalelor partide româneşti pentru una din constituentele tandemului "colaborare" – "concurenţă". Lucrarea constată că, din nefericire, practica confruntării mai prevalează asupra aceleia de coabitat constructiv şi cooperare.

Primul capitol, Partidul politic în lumina ştiinţei politice contemporane, are drept scop construirea unui fundament teoretic pentru investigarea propusă. Aici se definesc conceptele de bază, precum "partidul politic", "sistemul de partide", "sistemul electoral" ş.a.m.d. De asemenea, aici sunt analizate funcţiile partidelor, tipurile acestora, precum şi tipurile sistemelor de partide, dar şi doctrinele contemporare ale partidelor politice.

Capitolul doi, Sistemul partidist şi partidele relevante ale României după 1989, se focusează, în primul rând, pe dezvoltarea şi transformarea perpetuă a sistemului partidist românesc. Într-adevăr, se demonstrează aici că ultimul a îmbrăcat, cel puţin teoretic, 4 modele diferite, dintre care două sunt greu de definit prin recurgere la tipologiile tradiţionale. Apoi, aici se studiază principalii actori ai sistemului partidist român la etapa actuală – Partidul Social-Democrat (PSD), Partidul Democrat (PD), Partidul Naţional Liberal (PNL) şi Partidul România Mare (PRM). Analizând fiecare dintre ele într-un paragraf separat, totuşi ne concentrăm pe manifestările partidului în termenii consecvenţei doctrinare şi modelului "colaborare-confruntare".

Capitolul final, Valenţe, inadvertenţe şi precarităţi ale guvernării principalelor partide politice, investighează activitatea partidelor care au intrat în parlament în rezultatul a două scrutine generale, acela din 2000 şi acela din 2004. Un accent special este pus pe analiza Alianţei "Dreptate şi Adevăr" (ADA), care a furnizat ultima celebră exemplificare a ceea, cum o iniţială colaborare dintre două partide degenerează într-un conflict deschis.

Cuprins


CAPITOLUL I: Partidul politic în lumina ştiinţei politice contemporane
  • 1 Conceptul de partid politic şi funcţiile partidelor
  • 2 Tipurile partidelor politice şi a sistemelor de partide.
  • 3 Principalele doctrine ale partidelor politice

CAPITOLUL II: Sistemul partitist şi partidele relevante ale României după 1989
  • 1 Constituirea şi evoluţia sistemului partidist după 1989
  • 2.Partidul Social-Democrat: principalul reprezentant al stângii româneşti
  • 3.Partidul Democrat: evoluţia de la social-democraţie la curentul popular
  • 4.Partidul Naţional-Liberal: unicul reprezentant major al dreptei româneşti
  • 5.Partidul România Mare: între hipernaţionalism şi radicalism de stânga

CAPITOLUL III: Valenţe, inadvertenţe şi precarităţi ale guvernării principalelor partide politice
  • 1 PSD şi preocuparea de schimbare a doctrinei şi strategiei politice, 2000-2004
  • 2 Alianţa "Dreptate şi Adevăr": un succes electoral şi un eşec la guvernare