Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Răspunderea penală pentru infracţiunile medicale


Autor: Florea Vasile
Gradul:doctor habilitat în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Constantin Eţco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost retrasă pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română

Cuvinte Cheie

viaţa şi sănătatea persoanei; drepturile pacientului; prejudiciul adus vieţii şi sănătăţii persoanei; infracţiunea medicală; raportul cauzal în dreptul penal; neacordarea, acordarea necorespunzătoare a ajutorului medical; eroarea medicală; acordul pacientului; încălcarea regulilor medicale; eutonasia

Adnotare

Obiectul cercetării îl constituie relaţiile sociale, care determină comiterea infracţiunilor medicale, semnele lor, măsurile de prevenire a lor, normele dreptului penal, care prevăd răspunderea pentru săvârşirea lor.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul investigaţiei îl constituie soluţionarea problemelor privind răspunderea penală pentru infracţiunile medicale, stabilirea naturii juridice a infracţiunilor respective, formularea recomandărilor de perfecţionare a normelor penale privind răspunderea pentru faptele infracţionale, prevăzute la art. 148, a58, 162, 212, 213, 256 CP RM, a recomandărilor metodice pentru urmărirea penală a acestor infracţiuni.

Metodele de cercetare: În calitate de bază metodologică a investigaţiei au fost utilizate următoarele metode de cunoaştere ştiinţifică: inducţia, deducţia, analiza, sinteză, chestionarea, metoda logică, comparativă, metoda analizei sistematice etc.

Rezultatele obţinute şi noutatea lor: Noutatea ştiinţifică a investigaţiei constă în aceea că în această lucrare este efectuată una din primele cercetări monografice a problemei răspunderii penale pentru infracţiunile medicale în Republica Moldova şi în alte ţări. Este efectuată o investigare comparată a reglementării juridico-penale a răspunderii penale pentru infracţiunile medicale la etapa actuală în diferite ţări, sunt elaborate propuneri pentru modificarea legislaţiei penale a Republicii Moldova.

Valoarea aplicativă: constă în aceea, că concluziile şi propunerile formulate în rezultatul investigaţiei pot fi folosite în activitatea organelor de urmărire penală, procuraturii, judecătorilor în anchetarea şi examinarea judiciară a cauzelor despre infracţiunile medicale, dispunerii expertizei medico-legale, la elaborarea şi efectuarea măsurilor de prevenire a acestor infracţiuni.

Aprobarea rezultatelor: rezultatele investigaţiei au fost relatate la conferinţele internaţionale ştiinţifico-practice din Sanct-Peterburg (2002), Livov (2005), Chişinău, la două Congrese din Rusia (Moscova) în problemele dreptului medical în 2005 şi 2007, sunt prezentate comisiei Parlamentare pentru drepturile omului.

Mediul de aplicare: practica organelor de ocrotire a normelor de drept, cercetările ştiinţifice, procesul de studii î n instituţiile de învăţământ juridic şi medical.

Cuprins


CAPITOLUL I. Noţiunea de infracţiune medicală. Clasificarea infracţiunilor medicale
 • 1.1 Noţiunea de infracţiune medicală
 • 1.2 Clasificarea infracţiunilor medicale
 • 1.3 Greşelile medicale şi răspunderea pentru ele
 • 1.4 Riscul întemeiat în dreptul penal. Riscul medical

CAPITOLUL II. Răspunderea penală pentru unele infracţiuni medicale
 • 2.1 Temeiurile răspunderii penale pentru infracţiuni medicale.
 • 2.2 Contaminarea cu maladia SIDA (art. 212 din CP al RM)
 • 2.3 Încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asistenţei medicale (art. 213 din CP al RM)
 • 2.4 Neacordarea de ajutor unui bolnav (art. 162 din CP al RM)
 • 2.5 Constrîngerea persoanei la prelevarea organelor sau ţesuturilor pentru transplantare (art. 158 din CP al RM)
 • 2.6 Primirea unei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei (art. 256 din CP al RM)
 • 2.7 Lipsirea de viaţă la dorinţa persoanei (eutanasia) (art. 148 din CP al RM)
 • 2.8 Răspunderea pentru infracţiunile medicale reflectată în legislaţia penală din diverse ţări
 • 2.9 Expertiza medico-legală cu privire la infracţiunile medicale

CAPITOLUL III. Prevenirea infracţiunilor medicale
 • 3.1 Noţiunea şi metodele de prevenire a infracţiunilor medicale
 • 3.2 Mafia medicală şi farmaceutică
 • 3.3 Acordul pacientului asupra intervenţiei medicale, exprimat în urma informării acestuia
 • 3.4 Dreptul medical ca ramură independentă a dreptului şi ca mijloc de prevenire a infracţiunilor medicale
 • 3.5 Protecţia drepturilor pacienţilor – condiţie de bază a prevenirii infracţiunilor medicale