Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Implicaţiile politice ale terorismului internaţional


Autor: Antonov Viorica
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Victor Juc
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Consultant ştiinţific: Alexandru Zavtur
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 ianuarie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Teza

CZU 323.28 (043.3)

Adobe PDF document 0.99 Mb / în română
132 pagini


Cuvinte Cheie

terorism internaţional, terorism de stat, terorism politic, globalizare, teroare, terorism naţional, terorism transnaţional, terorism anticolonial, terorism nihilist, terorism social, terorism de nuanţă fundamentalist-religioasă, terorism neofascist sau neonazist, terorism rasial, terorism extremist-naţionalist, terorism tehnologic, terorism economic, terorism informaţional, diplomaţie energetică, ordine internaţională, campania internaţională împotriva terorismului, crimă organizată, securizare a frontierelor, separatism

Adnotare

Infuenţa terorismului internaţional asupra relaţiilor internaţionale este substanţială. Teroarea, ca modalitate de valorificare a scopurilor politice prin mijloace violente, există din momentul apariţiei civilizaţiei umane, însă un pericol considerabil a primit actualmente, când umanitatea a atins nivelul cel mai înalt al dezvoltării societăţii industriale, iar unele naţiuni se află în condiţiile economiilor postindustriale şi informaţionale.

În primul capitol al cercetării se intreprinde o analiză teoretico-metodologică a fenomenului terorismului internaţional, exprimându-se concluzia că sunt propuse diverse criterii de clasificare, diferite noţiuni şi abordări, fapt ce complică perceperea acestui fenomen, ţinând seama de complexitatea şi multidimensionalitatea lui. Cu toate acestea, abordările generale, care ar putea fi aplicate pentru determinarea tuturor cauzelor şi factorilor ce generează terorismul internaţional şi, ca urmare, folosite pentru combaterea lui, nu au fost elaborate încă în totalitate.

În capitolul doi terorismul internaţional este investigat în plan istoric, fiind elucidate unele evenimente care au influenţat la dezvoltarea acestui flagel. Terorismul este catalogat ca modalitate de atingere a scopurilor politice, utilizându-se cu precădere mass media, fapt ce afectează serios politica statului.

În capitolul trei este definită interacţiunea dintre lumea Occidentului şi lumea Islamică în context geopolitic, fiind respectată interpretarea geopoliticii lumii islamice şi rolul campaniei internaţionale împotriva terorismului, în cadrul căreia este substanţial rolul fiecărui stat care tinde spre menţinerea păcii şi stabilităţii în lume. O atenţie deosebită se acordă Republicii Moldova ca stat ce s-a angajat în campania internaţională de combatere a terorismului şi politicii promovate în prevenirea şi contracararea terorismului internaţional.

Cuprins


CAPITOLUL I: Consideraţii teoretico – metodologice privind terorismul internaţional
  • § 1. Esenţa şi cauzele terorismului
  • § 2. Impactul social, cultural şi politic al terorismului

CAPITOLUL II Evoluţia istorică, forme de organizare şi exprimare ale terorismului.
  • § 1. Extinderea terorismului internaţional în secolul XX - începutul secolului XXI.
  • § 2. Tipuri şi structuri teroriste contemporane.

CAPITOLUL III: Influenţa terorismului asupra sistemului de relaţii internaţionale.
  • § 1. Arhitectura ordinii mondiale şi geopolitica lumii islamice.
  • § 2. Campania internaţională de prevenire şi combatere a terorismului şi implicaţiile de securitate pentru Republica Moldova.