Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Mecanismul economic şi rolul acestuia în sporirea eficienţei activităţii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) (în baza datelor Zonei de Nord a Republicii Moldova)


Autor: Popa Daniela
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Ion Sîrbu
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 februarie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Cuvinte Cheie

gospodării ţărăneşti, de fermier, individuale, auxiliare, sectorul agrar, mecanismul economic, pârghiile economice, schimbare organizaţională, abordare sistemică, alianţa pentru cooperare

Adnotare

Scopul şi sarcinile tezei sunt condiţionate de necesitatea cercetării şi dezvoltării aspectelor teoretice, metodologice şi practice privind mecanismul economic şi rolul acestuia în sporirea eficienţei activităţii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier).

Teza a fost concepută plecând de la ideea că abordarea corespunzătoare a conceptului mecanismului economic este, la această etapă, prea puţin conştientizată de întreprinzătorii din sectorul agrar al Republicii Moldova.

O atenţie covârşitoare s-a acordat analizei eficienţei activităţii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) prin prisma valorificării elementelor mecanismului economic şi determinarea măsurilor de adaptare a acestuia în funcţionarea gospodăriilor ţărăneşti în condiţiile concurenţiale. În baza analizei efectuate autorul a elaborat un şir de măsuri referitor la perfecţionarea rolului mecanismului economic în sporirea eficienţei economice a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier): utilizarea pârghiilor economice, previziunilor statistice, sistemelor de consolidare a gospodăriilor ţărăneşti prin fundamentarea politicii de atragere a investiţiilor străine. Se propune aplicarea modelului matematic a criteriilor de evaluare a eficienţei economice a mecanismului economic în funcţionarea gospodăriilor ţărăneşti.

Elementele de inovaţie ştiinţifică în teză favorizează înţelegerea mai profundă a conceptului mecanismului economic, a metodologiei propuse pentru sporirea eficienţei activităţii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier).

Cuprins


CAPITOLUL I. Bazele teoretice şi metodologice ale mecanismului economic de activitate a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)
  1. Conceptul teoretic al activităţii de antreprenoriat şi business în sectorul agricol în condiţiile de piaţă
  2. Abordarea sistemică şi metodologică a mecanismului economic şi particularităţile activităţii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)
  3. Argumentarea reglementării de stat a activităţii gospodăriilor ţărăneşti în economia de piaţă

CAPITOLUL II. Diagnoza, analiza economică a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)
  1. Diagnoza monografică a funcţionării gospodăriilor ţărăneşti în sectorul agrar
  2. Analiza economică a activităţii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)
  3. Factorii de sporire a eficienţei economice a producţiei în gospodăriile ţărăneşti (de fermier)

CAPITOLUL III. Adaptarea mecanismului economic al gospodăriilor ţărăneşti la condiţiile economiei de piaţă
  1. Evidenţierea rezervelor de producţie şi realizarea lor în funcţionarea gospodăriilor ţărăneşti
  2. Utilizarea pârghiilor economice ca factor de stimulare a activităţii eficiente a gospodăriilor ţărăneşti.
  3. Aplicarea mecanismului economic în eficientizarea activităţii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)
  4. Optimizarea structurii de producţie a gospodăriilor ţărăneşti – un factor primordial de sporire a eficienţei economice a producţiei agricole