Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / martie /

Diferenţe de gen în stările depresive la vîrsta adolescentină


Autor: Zinaida Bolea
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Carolina Platon
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 martie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Teza

CZU 159.922 (043.2)

Adobe PDF document 1.16 Mb / în română
189 pagini


Cuvinte Cheie

depresie, adolescenţă, diferenţe de gen, caracteristici de gen, tendinţe alexitimice, stereotipuri de gen, rol de gen, socializare de gen, identitate de gen, program psihocorecţional

Adnotare

Cercetarea se focusează pe una dintre cele mai complexe şi actuale probleme din psihologia contemporană – diferenţele de gen în stările depresive la vîrsta adolescentină. În cadrul cercetării a fost dezvoltată viziunea privind problema diferenţelor de gen în stările depresive, luîndu-se în consideraţie specificul acestei probleme la adolescenţii din Republica Moldova.

Obiectivele lucrării s-au axat pe cercetarea complexităţii problemei diferenţelor de gen în stările depresive la adolescenţi, aceasta fiind abordată prin prisma altor probleme adiacente, cum ar fi diferenţele de gen în exteriorizarea stărilor depresive, influenţa stereotipurilor de gen atît asupra etiologiei diferenţelor de gen în stările depresive, cît şi asupra exteriorizării simptomelor depresive, rolul interiorizării/gestionării destereotipizate a caracteristicilor de gen în funcţionarea nondepresivă a adolescenţilor.

Cercetarea a scos în evidenţă specificul diferenţelor de gen în stările depresive la adolescenţi, şi anume, incidenţa mărită a subiecţilor de sex feminin în cazul stărilor depresive şi tendinţele alexitimice mai pronunţate la subiecţii de sex masculin, capacitatea redusă a subiecţilor de sex masculin de a-şi conştientiza şi verbaliza trăirile afective şi reticenţa lor faţă de solicitarea ajutorului psihologic. Aceste rezultate demonstrează importanţa luării în consideraţie a tuturor aspectelor psihosociale ce definesc problema diferenţelor de gen în stările depresive.

În lucrare, de asemenea, au fost identificaţi factorii psihosociali ce determină vulnerabilitatea feminină în cazul depresiei adolescentine şi a fost evidenţiat rolul dezvoltării destereotipizate a caractetisticilor de gen în funcţionarea nondepresivă a adolescenţilor.

A fost elaborat şi implementat un program de psihocorecţie pentru adolescenţii depresivi, program care include activităţi ce vizează atît stările depresive, cît şi stările comorbide şi problemele psihologice adiacente stărilor depresive: stările anxioase, reacţiile psihosomatice, absenţa comportamentului asertiv. Programul de psihocorecţie a fost focusat şi asupra problematicii de gen în contextul depresiei adolescentine: exteriorizarea stărilor depresive, influenţa stereotipurilor de gen, rolul interiorizării destereotipizate a caracteristicilor de gen.

Cuprins


CAPITOLUL I. Fundamente teoretice ale diferenţelor de gen în stările depresive la adolescenţi
 • I.1. Abordări actuale în interpretarea diferenţelor de gen în depresie
 • I.1.1. Variabila “gender” în contextul psihologic
 • I.1.2. Abordări teoretice referitoare la diferenţele de gen în stările depresive
 • I. 2. Stările depresive la adolescenţi
 • I.2.1. Epidemiologia şi caracteristicile depresiei la adolescenţi
 • I.2.2. Etiologia stărilor depresive în adolescenţă
 • I. 3. Emergenţa diferenţelor de gen în stările depresive la adolescenţi
 • I.3.1. Etiologia emergenţei diferenţelor de gen în stările depresive la adolescenţi
 • I.3.2. Factorii de risc developmentali şi impactul lor asupra diferenţierii de gen a stărilor depresive în adolescenţă

CAPITOLUL II. Cercetarea variabilelor definitorii ale specificului diferenţelor de gen în stările depresive la adolescenţi
 • II.1. Scopul şi metodele experimentului constatativ
 • II.2. Rezultatele experimentului constatativ
 • II.2.1. Diferenţe de gen în stările depresive
 • II.2.2. Diferenţe de gen în exteriorizarea simptomelor depresive
 • II.2.3. Diferenţe de gen în vulnerabilitatea psihosocială a stărilor depressive
 • II.2.4. Relaţia dintre caracteristicile de gen şi depresia adolescentină

CAPITOLUL III. Programul complex de psihocorecţie al stărilor depresive la adolescenţi
 • III.1. Fundamente teoretice ale experimentului formativ
 • III.2. Realizarea programului de psihocorecţie
 • III.3. Evaluarea eficienţei programului de psihocorecţie