Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Impactul reformei armatei asupra asigurării securităţii naţionale. Cazul Republicii Moldova


Autor: Pleşca Valeriu
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2008
Consultant ştiinţific: Ala Roşca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 aprilie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Teza

CZU 355.03(043.2)P71

Adobe PDF document 0.84 Mb / în română
134 pagini


Cuvinte Cheie

reforma armată, Armata Naţională, securitatea naţională, securitatea militară, securitatea internaţională, consolidarea securităţii, forţele armate, reformă militară, apărare naţională, interes naţional, terorism, globalizare, colaborare militară internaţională, neutralitate permanentă, controlul democratic, democratizare, modernizare, restructurare, efectele reformei, cadre militare, ameninţări, riscuri, conflictul transnistrean, etapele reformei, protecţia socială, cadru legal, imaginea armatei

Adnotare

Problema rolului instituţiei Armatei în asigurarea securităţii naţionale este una fundamentală atât pentru ştiinţa politică contemporană, cât şi pentru realităţile social-politice interne şi internaţionale, de ultimă oră. Armata Naţională a Republicii Moldova este una dintre instituţiile pilon ale sistemului de securitate naţională. Din care cauză, reforma armată, ce are drept scop perfecţionarea Atmatei Naţionale, va consolida şi optimiza, implicit, şi sistemul de securitate naţională.

Primul capitol al tezei cuprinde fundamentarea teoretico-metodologică a unor astfel de realităţi ca „securitatea naţională”, „Armata Naţională”, „reforma armată”. Se are în vedere studiul şi analiza noţiunilor, concepţiilor, metodologiei, teoriilor privind modalităţile, problemele şi perspectivele corelaţiei „reforma Armatei Naţionale – securitatea naţională”. Aceste două fenomene definitorii pentru studiul de faţă vor fi analizate atât în mod separat, cât şi în special, în relaţii de interdependenţă.

Capitolul al II-lea conţine studii, analize şi descrieri a rolului jucat de instituţia armatei în constituirea şi consolidarea sistemului de securitate a Republicii Moldova. De asemenea, este subliniat rolul Armatei Naţionale în procesul de fundamentare a independenţii şi suveranităţii statului moldovenesc. Sunt analizate ameninţările şi riscurile la adresa securităţii moldoveneşti, precum şi modalităţile de contracarare a acestora oferite de Armata Naţională. În paralel, este cercetat necesitatea şi impactul unei reforme armate asupra sistemului de securitate a Republicii Moldova.

În cel de al treilea compartiment al lucrării se analizează în mod expres cazul reformei armate în Republica Moldova. Sunt abordate aşa chestiuni ca: esenţa reformei, impactl asupra optimizării sistemului de securitate, direcţiile prioritare de reformare, rolul cooperării internaţionale în realizarea reformei armate, efectele reformei şi caracterul acestora.

Una din concluziile principale a acestei cercetări este că reforma armată este o necesitate firească pentru un sistem de securitate avansat. În acelaşi timp trebuie de amortizat pe cât posibil toate consecinţele negative ale reformei armate asupra militarilor. Factorul uman trebuie să se afle printre priorităţile reformei.

Cuprins


CAPITOLUL I: Aspecte teoretico-metodologice ale reformei armatei în contextul securităţii naţionale
  1. Securitatea naţională: explicaţia conceptuală a fenomenului
  2. Instituţia armatei în condiţii actuale de securitate: definiri, necesităţi şi direcţii de reformare

CAPITOLUL II: Rolul armatei în asigurarea securităţii naţionale a Republicii Moldova
  1. Securitatea naţională a Republicii Moldova: de la concept la obiect
  2. Armata Naţională a Republicii Moldova – pilon al securităţii statului

CAPITOLUL III: Reforma armatei – condiţie a optimizării securităţii naţionale a Republicii Moldova.
  1. Restructurarea şi modernizarea Armatei Naţionale – necesitate imperativă în construcţia unui sistem de securitate eficient
  2. Impactul cooperării militare internaţionale asupra reformei Armatei Naţionale.
  3. Efecte ale reformei Armatei Naţionale: esenţa, conţinutul, gestionarea