Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fundamente metodice ale utilizării umorului în procesul de pregătire a cadrelor didactice pentru predarea limbii engleze


Autor: Janna Grecu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Virgil Mândâcanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Consultant ştiinţific: Eugenia Babâră
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 aprilie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română
Adobe PDF document0.41 Mb / în rusă

Teza

CZU 37.016: 811.111(043.3)

Adobe PDF document 1.19 Mb / în rusă
156 pagini


Cuvinte Cheie

comic, umor, simţul umorului, zîmbet, agerime, mijloace verbale comice, aluzie pedagogică, paradox pedagogic, umor conţinutal, umor cognitiv, umor emoţional, umor inteligent, umor creativ

Adnotare

Cercetarea oferă o privire de ansamblu asupra esenţei pedagogice şi structurii fundamentelor metodice, funcţiilor şi potenţialului didactic a umorului, contribuind prin aceasta la dezvoltarea simţului umorului la viitorii profesori de limbă engleză.

Autoarea abordează umorul drept mijloc didactic, ce se exprimă în comprehensiunea diverselor neconcordanţe (dintre formă şi conţinut, real şi presupus etc.) de către actorii comunicării pedagogice, asigurînd eficienţă în procesul educativ. Umorul este reprezentat în cercetare atît o componentă a stilului individual al profesorului, cît şi mijloc didactic, întemeiat pe procedeele şi tehnologiile instructiv-educative exprimate de efecte comice.

Realizarea umorului la lecţiile de limbă engleză are loc la nivelele verbal şi de conţinut. Diversitatea tipurilor de lecţii, aspectele situaţionale şi acţionale oferă posibilitate realizării umorului la nivel de conţinut; formele (unităţile) lingvstice permit realizarea acestuia la nivelul mijloacelor verbale, exprimate prin utilizarea bancurilor, neologismelor de autor, jocurilor de cuvinte, personificării, paradoxului, parodiei, amonimiei, amofoniei, epitafiei etc.

În cadrul experimentului de cercetare autoarea a aplicat modelul de pregătire a cadrelor didactice pentru predarea limbii engleze cu utilizarea umorului prin training-ul de formare Laugh and Learn: ‘Funny Teacher’ Skills şi cursului opţional „English through Humor”. Acreditarea modelului elaborat privind utilizarea de către profesorii de limbă engleză a umorului a fost realizată prin intermediul practicii pedagogice a studenţilor. În teză fost demonstrată eficienţa utilizării umorului în predarea-învăţarea limbii engleze în procesul de pregătire iniţială a cadrelor didactice.