Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

12.00.03 – Programa examenului de doctorat : Drept procesual civil


Drept procesual civil

Recomandări metodice generale

Conţinutul cursului

Capitolul I. Viziuni generale privind procesul civil

Tema 1. Ştiinţa Dreptului Procesual Civil

Tema 2. Noţiunea şi esenţa Dreptului Procesual Civil

Tema 3. Principiile fundamentale ale dreptului procesual civil

Tema 4. Raporturile procesual civile

Tema 5. Părţile în procesul civil

Tema 6. Participarea intervenienţilor (terţelor persoane) la procesul civil

Tema 7. Participarea procurorului în procesul civil

Tema 8. Participarea la proces a autorităţilor publice, organizaţiilor şi cetăţenilor pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor altor persoane

Tema 9. Reprezentarea judiciară în procesul civil

Capitolul III.Competenţa instanţelor judecătoreşti în procesul civil

Tema 10. Competenţa materială (generală) a instanţelor judecătoreşti de drept comun şi economice

Tema 11. Competenţa jurisdicţională a instanţelor judecătoreşti de drept comun şi economice

Capitolul IV. Actele de procedură

Tema 12. Actele de procedură şi termenele procedurale. Sancţiunile procedurale

Tema 13. Cheltuieli le de judecată

Capitolul V. Acţiunea civilă

Tema 14. Acţiunea civilă

Capitolul VI. Probaţiunea şi probele

Tema 15. Probaţiunea în procesul civil

tea mijloacelor de probă. Regulile comune pentru aprecierea probelor.

Tema 16. Felurile mijloacelor de probă.

Capitolul VII Procedura înaintea primei instanţe

Tema 17. Intentarea procesului în judecată şi pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare

Tema 18. Comunicarea actelor de procedură. Citaţia, înştiinţarea judiciară.

Tema 19. Dezbaterile judiciare

Tema 20. Dispoziţiile primei instanţe de judecată (hotărîrea, încheierea şi ordonanţa)

Capitolul VIII. Procedura în pricinile juridico-publice

Tema 21. Procedura în pricinile juridico-publice

Capitolul IX Procedura necontencioasă

Tema 22. Procedura specială

Tema 23. Procedura în ordonanţă

Capitolul X Căile de atac în procesul civil

Tema 24. Procedura de rejudecare în apel a hotărîrilor judecătoreşti care nu au devenit definitive

Tema 25. Recursul împotriva hotărîrilor şi încheierilor pentru care nu este prevăzută calea apelului

Tema 26. Recursul împotriva deciziilor instanţei de apel

Tema 27. Revizuirea hotărîrilor irevocabile

Capitolul XI Statutul juridic al cetăţenilor şi organizaţiilor străine în procesul civil

Tema 28. Drepturile procesuale ale cetăţenilor străini şi apatrizilor.

Capitolul XII Procedura executivă

Tema 29. Executarea silită actelor judecătoreşti şi actelor altor organe

Capitolul XIII. Procedura extrajudiciară

Tema 30. Procedura extrajudiciară

Conţinutul desfăşurat al programei la dreptul procesual civil al R.M.

Partea generală.Dispoziţii generale

Capitolul I. Viziuni generale privind procesul civil

Tema 1. Ştiinţa Dreptului Procesual Civil

Tema 2. Noţiunea şi esenţa Dreptului Procesual Civil

Tema 3. Principiile fundamentale ale dreptului procesual civil

Tema 4. Raporturile procesual civile

Capitolul II. Participanţii la procesul civil

Tema 5. Părţile în procesul civil

Tema 6. Participarea intervenienţilor (terţelor persoane) la procesul civil

Tema 7. Participarea procurorului în procesul civil

Tema 8. Participarea la proces a autorităţilor publice, organizaţiilor şi cetăţenilor pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor altor persoane

Tema 9. Reprezentarea judiciară în procesul civil

Capitolul III. Competenţa instanţelor judecătoreşti în procesul civil

Tema 10. Competenţa materială (generală) a instanţelor judecătoreşti de drept comun şi economice

Tema 11. Competenţa jurisdicţională a instanţelor judecătoreşti de drept comun şi economice

Capitolul IV. Actele de procedură

Tema 12. Actele de procedură şi termenele procedurale. Sancţiunile procedurale

Tema 13. Cheltuielile de judecată

Capitolul V Acţiunea civilă

Tema 14. Acţiunea civilă

Capitolul VI Probaţiunea şi probele

Tema 15. Probaţiunea şi probele

Partea specială

Capitolul VII Procedura în faţa primei instanţe

Tema 16. Intentarea procesului în judecată şi pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare

Tema 17. Comunicarea actelor de procedură. Citaţia, înştiinţarea judiciară.

Tema 18. Dezbaterile judiciare

Tema 19. Dispoziţiile primei instanţe de judecată (hotărîrea, încheierea şi ordonanţa)

Capitolul VIII Procedura în pricinile juridico-publice

Tema 20. Procedura în pricinile juridico-publice

Capitolul IX Procedura necontencioasă

Tema 21. Procedura specială

Tema 22. Procedura în ordonanţă

Capitolul X. Căile de atac în procesul civil

Tema 23. Procedura de rejudecare în apel a hotărîrilor judecătoreşti care nu au devenit definitive

Tema 24. Recursul împotriva hotărîrilor şi încheierilor pentru care nu este prevăzută calea apelului

Tema 25. Recursul împotriva deciziilor instanţei de apel

Tema 26. Revizuirea hotărîrilor irevocabile

Capitolul XI.Statutul juridic al cetăţenilor şi organizaţiilor străine în procesul civil.

Tema 27. Drepturile procesuale ale cetăţenilor străini şi apatrizilor.

noaşte şi de a executa hotărîrile judecătoreşti (arbitrale) străine.

Capitolul XII Procedura executivă

Tema 28. Executarea silită actelor judecătoreşti şi actelor altor organe

Capitolul XIII Procedura extrajudiciară

Tema 29. Procedura arbitrală

Tema 30. Activitatea notarială

Literatura de specialitate

Legislaţia republicii moldova
 1. Constituţia Republicii Moldova, 29 iulie 1994.
 2. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, din 30 mai 2003.
 3. Legea cu privire la Procuratură, nr.118-XV din 14 martie 2003.
 4. Legea Republicii Moldova cu privire la Curtea Constituţională, nr.317-XIII din 13.12.1994.
 5. Codul jurisdicţiei constituţionale, nr.502-XIII din 16.06.1995.
 6. Legea Republicii Moldova privind organizarea judecătorească,
 7. nr.514-XIII din 06.07.1995.
 8. Legea Republicii Moldova cu privire la statutul judecătorului, nr.544-XIII din 20.07.1995.
 9. Legea Republicii Moldova cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, nr.789-XIII din 26.03.1996.
 10. Legea Republicii Moldova cu privire la reorganizarea sistemului instanţelor judecătoreşti, nr.853-XIII din 29.051996.
 11. Legea Republicii Moldova cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, nr.947-XIII din 19.07.1996.
 12. Legea Republicii Moldova cu privire la colegiul disciplinar şi la răspunderea disciplinară a judecătorilor, nr.950-XIII din 19.07.1996.
 13. Legea Republicii Moldova cu privire la colegiul de calificare şi atestarea judecătorilor, nr.949-XIII din 19.07.1996.
 14. Legea Republicii Moldova cu privire la instanţele judecătoreşti economice, nr.970-XIII din 24.07.1996.
 15. Legea Republicii Moldova cu privire la avocatură, nr.1260-XV din 19.07.2002.
 16. Legea Republicii Moldova cu privire la notariat, nr. 1453-XV din 08.11.2002.
 17. Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000.
 18. Legea cu privire la judecata arbitrală (arbitraj) nr.129-XIII din 31.05.1994.
 19. Legea taxei de stat nr.1216-XII din 03.12.1992.
 20. Legea Republicii Moldova cu privire la retribuirea daunei cauzate de acţiunile ilicite ale organelor de cercetare penală, anchetare preliminară, procuraturii şi instanţelor de judecată, nr.1545-XIII din 25.02.1998.

Legislaţia internaţională

 1. Declaraţia universală a drepturilor omului (10.12.1948).
 2. Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (4.11.1950).
 3. Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (1966).
 4. Convenţia cu privire la procedura civilă din 01.03.1950.
 5. Convenţia privind recunoaşterea şi executarea sentinţelor de arbitraj străine din 10.06.1958
 6. Convenţia ţărilor CSI privind asistenţa juridică şi raporturile de drept în procesele civile, familiale şi penale ( 22.01.1993 ).
 7. Tratatul între Republica Moldova şi Federaţia Rusă cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală (25.02.1993).
 8. Tratatul între Republica Moldova şi Ucrana cu privire la asistenţa juridică şi relaţiile juridice în materie civilă şi penală (13.12.1993).

Literatura ştiinţifică

 1. Ioan Leş, Drept procesual civil: Cursul universitar, - Bucureşti, Lumina Lex, 2002.
 2. Florea Măgureanu, Drept procesual civil. - Bucureşti Ed. ALL BECK, 1998.
 3. Гражданский процесс. Учебник. / Под ред. М. К. Треушникова, - Москва, 2003.
 4. Гражданский процесс. Учебник. / Под ред. М. К. Треушникова, - Москва, 2000.
 5. Гражданский процесc. Учебник. / Под ред. В. В. Яркова, - Москва, 2004.
 6. Гражданское процессуальное право России. Учебник. / Под ред.М.С. Шакарян, - Москва, 1999.
 7. Гражданский процесс. Учебник. / Под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечет, - Москва, 1996.
 8. Гражданский процесс. Общая часть. Учебник. / Под ред. Т.А. Беловой, И. Н. Колядко, Н.Г. Юркевича, - Минск, 2000.
 9. Гражданский процесс. Особенная часть. Учебник. /Под ред. Т.А. Беловой, И. Н. Колядко, Н.Г. Юркевича. - Минск, 2002.
 10. Осокина И.К., Курс гражданского судопроизводство России. Общая часть. - Томск, 2002.
 11. Florin Ciutacu, Drept procesual civil (Culegere de speţe), - Ploieşti, Ed. L.V.S., Crupuscul, 2001.
 12. Ion Deleanu, Tratat de procedură civilă. - Bucureşti, Ed. Europa Nova, 1997.
 13. Ion Deleanu, Proces civil. - Iaşi, I. Ed. Chemarea, 1994.
 14. Viorel Mihai Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. Vol. I - Bucureşti, Ed. Naţional, 1997.
 15. Viorel Mihai Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. Vol. II - Bucureşti, Ed. Naţional, 1997 .
 16. Ilie Stoenescu, Savelly Zilberstein, Drept procesual civil. Teoria generală, E. D. P., - Bucureşti, 1983.
 17. Savelly Zilberstein, Procesul civil internaţional. - Bucureşti, Ed. Lumina Lex, 1994.
 18. Gabriel Boroi, Dumitru Rădescu, Codul de procedură civilă. Comentat şi adnotat. – Bucureşti, Ed. ALL, 1996.
 19. Ioan Leş, Comentariile Codului de procedură civilă. Vol. I şi Vol. II. - Bucureşti, Ed. ALL BECK, 2001.
 20. Ioan Leş, Tratat de drept procesual civil, - Bucureşti, ALL BECK, 2001.
 21. Jean Vincent, Serge Guinchard, Procedure civile, - Paris, Dalloz, 2001.
 22. Natalie Fricero, Procedure civile, Gualino edituer, - Paris, 2002.
 23. Курс советского гражданского процессуального правa. Том I , Том II / Под ред. А.А. Мельникова, А. А. Добровольского и др. - Москва, Изд. “Наука”, 1981.
 24. Салогубова Е.В., Римский гражданский процесс. - Москва, 2000.
 25. Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц, Москва: Юридическое бюро Городец, 1997.
 26. Гражданский процессуальный кодекс Молдовы. Комментарий./Под ред. Кожухарь А.Н., Райлян А.А. - Кишинев, Universitas, 1992.
 27. Научно-практический комментарий к ГПК РФ / Под ред. В.М. Жуйкова, В.К. Пучинского, М.К. Треушникова, - Москва, 2003.
 28. Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Culegere de hotărîri şi decizii, 1995 / 1996,- Chişinău, 1997.
 29. Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Culegere de hotărîri şi decizii, 1997/1998, - Chişinău, 1999.
 30. Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Culegere de hotărîri şi decizii, 1998, - Chişinău, 1999.
 31. Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Culegere de hotărîri şi decizii, 1999, - Chişinău, 2001.
 32. Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Culegere de hotărîri şi decizii, 2000, - Chişinău, 2001.
 33. Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Culegere de hotărîri şi decizii, 2001, - Chişinău, 2002.
 34. Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Culegere de hotărîri şi decizii, 2002, - Chişinău, 2003.
 35. Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova. Culegere de hotărîri ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie (mai 1974 - iulie 2002). - Chişinău, 2002.
 36. Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova. Sinteza practicii judiciare (1989-1999). - Chişinău, 2000.
 37. Curtea de Apel a Republicii Moldova. Culegere de practică judiciară. 1996/1999, - Chişinău, 2000.
 38. Curtea de Apel a Republicii Moldova. Culegere de practică judiciară. 2001/2002, Ed. I, Cartier, 2002.
 39. Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova (Apare lunar din ianuarie 1996).
 40. Hotărîri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului (culegere selectivă) Editura Polirom, 2000.
 41. Hotărîri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului (culegere selectivă), Vol. II, Editura Polirom, 2001.

Bibliografia suplimentară:

 1. Арапов Н.Т., Проблемы теории и практики правосудия по гражданским делам. - Ленинград, 1984.
 2. Алексеева Л.Б., Жуйков В. М., Лукашук И.И., Международные нормы и права человека и применение их судами. - Москва, 1996.
 3. Воложанин В.П., Несудебные формы разрешения гражданско-правовых споров. - Свердловск, 1974.
 4. Жеруолис И.А., Сущность советского гражданского процесса. - Вильнюс, 1969.
 5. Жуйков В.М., Проблемы гражданского процессуального право. - Москва, 2001.
 6. Зайцев И.М., Процессуальные функции гражданского судопроизводство. - Саратов, 1990.
 7. Котов О.Ю., Влияние решений Конституционного Суда России на гражданское судопроизводство. - Москва, 2002.
 8. Масленникова Н.И., Советский процесс как форма социального управления. - Свердловск, 1989.
 9. Мельников А. А., Советский гражданский процессуальный закон. - Москва, 1973.
 10. Нешатаева Т.Н., Международный гражданский процесс. - Москва, 2001.
 11. Проблемы судебного права / Под ред. В. М. Савицкого. - Москва, 1983.
 12. Рязановский В.А., Единство процесса. - Москва, 1996.
 13. Циховский А.В., Теоретические проблемы эффективности правосудия по гражданским делам. - Новосибирск, 1997.
 14. Ioan Leş, Principii şi instituţii de drept procesual civil. Vol I. - Bucureşti: Lumina Lex, 1998.
 15. Ioan Leş, Principii şi instituţii de drept procesual civil. Vol II. - Bucureşti: Lumina Lex, 1999.
 16. Авдюков М.Г., Приннцип законности в гражданском судопроизводстве. Изд-во Московского ун-та, 1970.
 17. Боннер А.Т., Принцип законности в советском гражданском процессе. - Москва, 1989.
 18. Боннер А.Т., Принцип диспозитивности советского гражданского процессуального права. - Москва, 1987.
 19. Жуйков В.М., О новеллах в гражданском процессуальном праве. - Москва, 1996.
 20. Основные принципы гражданского процесса / Под ред. М.К. Треушникова, Чешки. Изд-во Московского ун-та, 1991.
 21. Семенов В.М., Конституционные принципы гражданского судопроизводства. - Москва, 1982.
 22. Тараненко В.Ф., Принципы диспозитивности и состязательности в советском гражданском процессе. - Москва, ВЮЗИ, 1990.
 23. Шишкин С.А., Состязательность в гражданском и арбитражном судопроизводстве. - Москва, 1997.
 24. Джалилов Д. Р., Гражданское процессуальное правоотношение и его субъекты. - Душанбе, 1962 .
 25. Козлов А.Ф., Суд первой инстанции как субъект советского процессуального права. - Томск, 1989.
 26. Elena Aramă, Controlul constitualităţii legilor. Istorie şi actualitate. - Chişinău, Ed. Museum, 2000.
 27. Alexandru Arseni, Jurisdicţia constituţională. - Chişinău, 2000.
 28. Ioan Apostu, Competenţa instanţelor judecătoreşti în materia civilă. - Bucureşti,1997.
 29. Ion Deleanu, Justiţia constituţională. - Bucureşti: Lumina Lex, 1995
 30. Charles Debbasch, Jean-Claude Ricci, Contentieux administratif. - Paris, Dalloz, 1999.
 31. Gustave Peiser, Contentieux administratif. - Paris, Dalloz, 1999.
 32. Данилов Е.П., Семейные споры. - Москва, 2001.
 33. Жуйков В.Н., Судебная защита прав граждан и юридических лиц. - Москва, 1997.
 34. Куренной А.М., Трудовые споры. - Москва, 2001.
 35. Осипов Ю.К. , Подведомственность юридических дел. - Москва, 1997.
 36. Ioan Leş, Participarea părţilor în procesul civil. - Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1982.
 37. Gheorghe Durac, Drept procesual civil. Actele de dispoziţie ale părţilor în procesul civil. - Iaşi, Editura Polirom, 1999.
 38. Аносова С.В., Замена ненадлежащей стороны в советском гражданском процессе. - Москва, 1960.
 39. Викут М.А., Стороны – основные лица искового производства. - Саратов, 1968.
 40. Орлова Л.М., Права сторон в гражданском процессе. - Минск, 1973.
 41. Васильченко Н.М., Процессуальное положение ответчика в гражданском судопроизводстве. - Харьков, 1979.
 42. Грамошина А.М., Процессуальное соучастие. - Москва, 1988.
 43. Шакарян М.С., Учение о сторонах в советском гражданском процессе. Учебное пособие. - Москва,1982.
 44. Аргунов В.Н., Участие третьих лиц в гражданском процессе. - Москва, 1991.
 45. Ильинская И.М., Участие третьих лиц в советском гражданском процессе. - Москва, 1968.
 46. Шакарян М.С., Участие третьих лиц в советском гражданском процессе. - Москва, 1990.
 47. Аргунов В.Н., Участие прокурора в гражданском процессе. Изд-во Московского университета, 1991.
 48. Шакарян М.С., Участие в советском гражданском процессе органов государственного управления. - Москва, 1978.
 49. Шахова Т.И., Участие органов социального обеспечения в советском гражданском процессе. - Москва, ВЮЗИ, 1989.
 50. Тараканова Е.М., Участие жилищных органов в гражданском процессе. - Москва, 1981.
 51. Ильинская И.М., Лесницкая Л.Ф., Судебное представительство в гражданском процессе. - Москва, 1964.
 52. Калитвин В.В., Адвокат в гражданском судопроизводстве. - Воронеж, 1989.
 53. Розенберг Я.А., Представительство по гражданским делам в суде и арбитраже. - Рига, 1981.
 54. Шерстюк В.М., Судебное представительство по гражданским делам. Изд-во Московского ун-та, 1984.
 55. Штефан М.И., Дрижчаная Е.Г., Гусев Е.В., Представительство граждан в суде. - Киев, 1991.
 56. Чечот Д.Н., Участники гражданского процесса. - Москва, 1962.
 57. Шакарян М.С., Субъекты советского гражданского процессуального права. - Москва, 1978.
 58. Щеглов В.Н., Субъекты судебного гражданского процесса. - Томск, 1979.
 59. Ovidiu Ungureanu, Actele de procedură în procesul civil. - Bucureşti, Ed. Press Mihaela S.R.L., Bucureşti, 1997.
 60. Ovidiu Ungureanu, Actele de procedură în procesul civil (la instanţa de fond). - Bucureşti, Ed. Şansa, 1994.
 61. Ovidiu Ungureanu, Nulităţile procedurale civile. - Bucureşti, ALL BECK, 1998.
 62. Ioаn Leş, Sancţiunile procedurale în materia civilă. - Bucureşti, Lumina Lex, 1997.
 63. Dumitru Radu, Acţiunea în procesul civil. - Iaşi, Ed. Junimea, 1974.
 64. Constantin Crişu, Principalele acţiuni civile în justiţie. - Bucureşti, Ed. Academiei, 1984.
 65. Constantin Crişu, Tratat de acţiuni civile în justiţie. - Bucureşti, Ed. Academiei, 1987.
 66. N.Crişu, Acţiunile civile în justiţie. Teorie şi practică judiciară. Ed. “ ARGESSIS “, 1992.
 67. Gheorghe Durac, Drept procesual civil. Actele de dispoziţie ale părţilor în procesul civil. - Iaşi, Ed. Polirom, 1999.
 68. Арапов Н.Т., Проблемы теории и практики правосудия по гражданским делам. - Ленинград, 1984.
 69. Ванеева Л.А., Реализация конституционного права граждан СССР на судебную защиту в гражданском судопроизводстве. - Владивосток, 1983.
 70. Васильева Г.Д., Защита ответчика против иска в гражданском судопроизводстве. - Красноярск, 1982.
 71. Вершинин А.П., Выбор способа защиты гражданских прав. СП б., 2000.
 72. Гурвич М. А., Учение об иске. - Москва, 1981.
 73. Гурвич М. А., Право на иск. - Москва, 1979.
 74. Добровольский А.А., Иванова С.А., Основные проблемы исковой формы защиты права. Изд-во Московского ун-та, 1979.
 75. Жилин Г.А., Цели гражданского судопроизводства и их реализация в суде первой инстанции. - Москва, 2000.
 76. Кожухарь А.Н., Право на судебную защиту в исковом производстве. - Кишинев, Изд-во Штиинца, 1989.
 77. Клейн Н.И., Встречный иск в суде и арбитраже. - Москва, 1964.
 78. Матиевский Н.Д., Научное наследие. - Краснодар, 2002.
 79. Осокина Г.Л., Проблемы иска и право на иск. - Томск,1989.
 80. Осокина Г.Л., Иск (теория и практика). - Москва, 2000.
 81. Осокина Г.Л., Право на защиту в исковом судопроизводстве. - Томск ,1990.
 82. Прблемы совершенствования законодательство о защиты субъективных гражданских прав (Сборник научных трудов). - Ярославль, 1988.
 83. Пушкар Е.Г., Конституционное право на судебную защиту. - Львов, 1982.
 84. Пушкар Е.Г., Исковое производство в советском гражданском процессе. - Львов, 1978.
 85. Пушкар Е.Г., Право на обращение за судебной защиты. - Львов, 1982.
 86. Резниченко И.Н., Психологические аспекты искового производства. - Владивосток, 1989.
 87. Циховский А.В., Теоретические проблемы эффективности правосудия по гражданским делам. - Новосибирск, 1997.
 88. Щеглов В.Н., Иск о судебной зашиты гражданских прав. - Томск, 1987.
 89. Aurelian Ionaşcu, Probele în procesul civil. - Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1969.
 90. Ioan Ciochină-Barbu, Drept procesual civil. Expertiza judiciară. - Iaşi, Ed. Junimea, 2001.
 91. Mihuleac Emie, Sistemul probator în procesul civil. - Bucureşti, Ed. Academiei, 1970.
 92. Florea Măgureanu, Înscrisurile mijloace de probă în procesul civil. - Bucureşti, Ed. ALL - B, 1998.
 93. I.Deleanu, V. Mărgineanu, Prezumţiile în drept., - Cluj - Napoca, Ed. Dacia, 1981.
 94. Боннер А.Т., Установление обстоятельств гражданских дел. - Москва, 2000.
 95. Ванеева Л.А., Судебное познание в советском гражданском процессе. - Владивосток, 1972.
 96. Васильев С.В., Доказывание и доказательства по делам о возмещение вреда, причиненного личности. - Харьков, 2000.
 97. Варфоломеева А.Т., Производные вещественные доказательства. - Москва, 1980.
 98. Вершинин А.П., Электронный документ: правовая форма и доказательство в суде. - Москва, 2000.
 99. Власов Н.А., Адвокат как субьект доказывания в гражданском и арбитражном процессе. - Москва, 2000.
 100. Власов А.А., Веществинные доказательства в гражданском процессе. - Москва, 1999.
 101. Гальперин И.Г., Письменные доказательство как средство доказывания юридических фактов в советском гражданском процессе. - Свердловск, 1986.
 102. Давтян А.Г., Экспертиза в гражданском процессе. - Москва, 1995.
 103. Звягинцева Л.М., Плюхина М.А., Решетникова И.В., Доказывания в судебной практики по гражданским делам. - Москва, 1999.
 104. Клейман А.Ф., Основные вопросы теории доказательств в советском гражданском процессе. - Москва, 1950.
 105. Клейман А.Ф., Новейшие течения в советской науке гражданского процессуального права. - Москва, 1967.
 106. Коваленко А.Г., Исследование средств доказывания в гражданском судопроизводстве. - Саратов, 1989.
 107. Коваленко А.Г., Полнота материалов по гражданском-правовым спорам. - Саратов, 1981.
 108. Коломыцев В.И., Письменные доказательство по гражданским делам. - Москва, 1987.
 109. Курылев С.В., Основы теории доказывания в советском правосудии. - Минск, 1969.
 110. Лилуашвили Т.А., Экспертиза в советском гражданском процессе. - Тбилиси, 1967.
 111. Логинов П.В., Свидетельские покозания в советском гражданском процессе. - Москва, 1965.
 112. Матюшин Б.Т., Общие вопросы оценки доказательств в судопроизводстве. - Хабаровск, 1987.
 113. Молчанов В.В.,Собирание доказательств в гражданском процессе. Изд-во Московского ун-та, 1991.
 114. Пучинский В.К., Признание стороны в советском гражданском процессе. - Москва, 1955.
 115. Решетникова И.В., Доказательственное право в гражданском судопроизводстве. - Екатеринбург, 1997.
 116. Решетникова И.В., Доказательственное право Англии и США. - Москва, 1999. Решетникова И.В., Курс доказательственного права в российском гражданском процессе. - Москва, 2000.
 117. Резник Г.М., Внутреннее убеждение при оценки доказательств. - Москва, 1977.
 118. Россинская Е.Р., Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. - Москва, 1996.
 119. Сахнова Т.В., Основы судебно-психологической экспертизы по гражданским делам. - Москва, 1997.
 120. Сахнова Т.В., Экспертиза в суде по гражданским делам. - Москва, 1997.
 121. Сахнова Т.В., Судебная экспертиза. - Москва, 2000.
 122. Смышляев Л.П., Предмет доказывания и распределение обязанностей по доказыванию в советском гражданском процессе. - Москва, 1961.
 123. Справочник по доказованию в гражданском судопроизводстве / Под.ред. И.В. Решетниковой. - Москва, 2002.
 124. Треушников М.К., Доказательства и доказываниe в советском гражданском процессе. - Москва, 1982.
 125. Треушников М.К., Судебные доказательства. - Москва, 1998.
 126. Треушников М.К., Относимость и допустимость доказательств в советском гражданском процессе. - Москва, 1981.
 127. Теория докозательств в советском уголовном процессе. - Москва, 1973.
 128. Тихиня В.Г., Теоретические проблемы применения данных криминалистики в гражданском судопроизводстве. - Минск,1983.
 129. Фаткулин Ф.Н., Общие проблемы процессуального доказывания. - Казань, 1976.
 130. Фокина Н.А., Теория и практика доказывания в состязательном гражданском процессе. СП б, 1999.
 131. Штутин Я.Л., Предмет доказывания в советском гражданском процессе. - Минск, 1963.
 132. Юдельсон К.С., Проблемы доказывания в советском гражданском процессе. - Москва, 1951.
 133. Юдельсон К.С., Судебные доказательства и практика их использования в гражданском процессе. - Москва, 1956.
 134. Эйсман А.А., Заключение эксперта (структура и научное обоснование). - Москва, 1965.
 135. Гуреев П.П., Судебное разбирательство гражданских дел. - Москва, 1958.
 136. Муравьева А.С., Проблемы судебного разбирательство // Актуальные проблемы теории и практики гражданского процесса. - Ленинград, 1979.
 137. Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел. Учебное пособие. / Под ред. М.К. Треушникова. - Москва, 1995.
 138. Пучинский В.К., Подгoтовка гражданских дел к судебному разбирательству. - Москва, 1962.
 139. Тихиня В.Г., Тихонович В.В., Рассмотрение в суде гражданских дел. - Минск,1982.
 140. Трубников П. Я., Судебное разбирательство гражданских дел отдельных категорий. - Москва, 2001.
 141. Справочник по подготовке гражданских дел к судебному разбирательству. Практическое пособие / Под ред. Н.М. Гурбатова. - Москва,1989.
 142. O. Căpăţînă, Efectele hotărîrilor judecătoreşti străine în România. - Bucureşti, Ed. Academiei, 1971.
 143. Emese Florian, Puterea lucrului judecat în materia civilă. - Bucureşti, Ed. ALL, 1997.
 144. Ovidiu Ungureanu, Actele de procedură în procesul civil. - Bucureşti, Ed. Şansa S.R.L., 1994.
 145. Авдюков М.Г., Судебное решение. - Москва, 1958.
 146. Боннер А.Т., Установление обстоятельств гражданских дел. - Москва, 2000.
 147. Воронков Г.В., Определение суда первой инстанции в советском гражданском процессе. - Саратов, 1967.
 148. Гурвич М.А., Судебное решение. Теоретические проблемы. - Москва, 1976.
 149. Зайцев И.М., Устранение судебных ошибок в гражданском процессе. - Саратов, 1985.
 150. Зейдер Н.Б., Судебное решение по гражданскому делу. - Москва, 1966.
 151. Кудреавцева Е.В., Судебное решение в английском гражданском процессе. - Москва, 1998.
 152. Полумордвинов Д.И., Законная сила судебного решения. - Тбилиси, 1964.
 153. Ткачев Н. И., Законность и обоснованность судебных постановлений по гражданским делам. - Саратов, 1987.
 154. Чечина Н.А., Норма права и судебное решение. - Ленинград, 1961.
 155. Чуйков Н.Ю., Частное определение в гражданском судопроизводстве. - Москва, 1974.
 156. Ion Creangă, Curs de drept administrativ pentru studenţii facultăţilor de drept (Capitolul VIII), - Chişinău, 2003.
 157. Ghidul cetăţeanului în contenciosul administrativ. - Chişinău, 2003.
 158. Prisăcaru , Contenciosul administrativ. - Bucureşti, Ed. ALL., 1994.
 159. Apostol Tofan, Putere discreţionară şi excesul de putere al autorităţilor publice. Bucureşti, Ed. BECK., 1999.
 160. Charles Debbasch, Jean-Claude Ricci, Contentieux administratif. - Paris, Dalloz, 1999.
 161. Gustave Peiser, Contentieux administratif. - Paris, Dalloz, 1999.
 162. Боннер А.Д., Квиткин В.Т., Судебный контроль государственного управления. Изд-во Московского ун-та, 1973.
 163. Ершов В.В., Судебная реформа: проблемы и перспективы развития. - Москва, 2000.
 164. Масленников М.Я., Административно-юрисдикционный процесс. Изд-во Воронежского ун-та, 1990.
 165. Попова Ю.А., Судопроизводство по делам, возникающим из публично-правовых отношений (теоретические проблемы). - Краснодар, 2002.
 166. Рязановский В.А., Единство процесса. - Москва , 1996.
 167. Чечот Д.М., Административная юстиция. Изд-во Ленинградского ун-та, 1973.
 168. Чечот Д.М., Неисковые производства. - Москва , 1973.
 169. Юрков Б.Н., Судебное обеспечение законности в деятельности административных органов. - Харьков, 1987.
 170. Creţu V., Procedura de reconstituire a dosarelor pierdute ce conţin acte de procedură judiciară sau de executare // Legea şi Viaţa, 1996, Nr. 5-6.
 171. Ioan Leş, Procedurile speciale reglementate în Codul de procedură civilă. – Cluj – Napoca, Ed. Dacia, 1989.
 172. Roşca Nicolae, Instituţia falimentului în legislaţia Republicii Moldova. - Chişinău, 2001.
 173. Елисейкин П.Ф., Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение. - Москва, 1979.
 174. Кайгородов В.Д., Процессуальные особенности судебного рассмотрения дел об установление фактов, имеющих юридическое значение. - Свердловск, 1987.
 175. Крецу В.А., Охрана субъективных прав в порядке особого производства. Автореферат канд. дисс. - Мосвка, 1982.
 176. Попова Ю.А., Признание гражданина безвестно отсутствующим. - Москва, 1985.
 177. Пятилетов И. М., Особенности судопроизводства по делам о признании гражданина недееспособным. - Москва, ВЮЗИ, 1984.
 178. Чечет Д.М., Неисковые производства. - Москва, 1973.
 179. Решетняк В.И., Чернных И.И. Заочное производство и судебный приказ в гражданском процессе. - Москва, 1997.
 180. Черенин М.А. Приказное производство в российском гражданском процессе. - Москва, 2001.
 181. V. Daghie, Căile de atac de reformare în procesul civil. -Bucureşti, Ed. Naţional, 1997.
 182. Savelly Zilberstein, Viorel Mihai Ciobanu, Recursul şi recursul extraordinar în procesul civil. - Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1987.
 183. Ilie Stoenescu, Savelly Zilberstein, Drept procedural civil. Căile de atac şi procedurile speciale. - Bucureşti, Ed. Didactică şi pedagogică, 1981.
 184. Alexandru Velescu, Recursul civil. - Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1966.
 185. CH. I. Chivulescu, Revizuirea în dreptul procesual al RPR. - Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1961.
 186. Борисова Е.А., Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе. - Москва, 2000.
 187. Грицанов А.С., Кассационное производство в советском гражданском процессе. - Томск, 1980.
 188. Елизаров Н.П., Предупреждение и устранение нарушений гражданского законодательства областным (краевым) судом. - Москва, 1977.
 189. Зайцев И.М., Устранение судебных ошибок в гражданском процессе. - Саратов, 1985.
 190. Зайцев И.М., Кассационное определение в советском гражданском процессе. - Саратов,1967.
 191. Калмыцкий В.С., Полномочия кассационной инстанции в гражданском судопроизводстве. - Уфа , 1984.
 192. Лесницкая Л.Ф., Пересмотр решений в кассационном порядке. - Москва, 1974.
 193. Лесницкая Л.Ф., Основания к отмене обжалованных судебных решений. - Москва, 1962.
 194. Морозова Л.С., Пересмотр судебных решений по вновь открывшемся обстоятельствам. - Москва, 1959.
 195. Cудебные системы западных государств / Отв. ред. В.А. Туманов. - Москва, 1991.
 196. Savelly Zilberstein, Procesul civil internaţional. - Bucureşti, Lumina Lex, 1994.
 197. Аверин Д.Д., Положение иностранцев в советском гражданском процессе. Изд-во Московского ун-та, 1966.
 198. Aнуфриева Л.П., Международное частное право. - Москва, 2001, Т. 3 (Раздел 10).
 199. Богуславский М.М., Международное частное право. - Москва, 2000.
 200. Лунц Л.А., Марышева Н.И., Международный гражданский процесс. - Москва, 1976.
 201. Марышева Н.И., Рассмотрение судами гражданских дел с участием иностранцев. - Москва, 1970.
 202. Рене Давид, Основные правовые системы современности. - Москва, 1988.
 203. Alexandru Lesviodax, Contestaţia la executare în materie civilă. - Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1967.
 204. I. Stoenescu, A. Hilsenrad, S. Zilberştein, Tratat teoretic şi practic de procedură a executării silite. - Bucureşti, Ed. Academiei, 1966.
 205. Savelly Zilberstein, Viorel Mihai Ciobanu, Drept procesual civil. Executarea silită. Vol I, Vol II. - Bucureşti, Lumina Lex, 1996.
 206. Graţian Porumb, Teoria generală a executării silite şi unele proceduri speciale, - Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1964.
 207. Валеева Д.Х., Лица, участвующие в исполнительном производстве. - Казань, 2000.
 208. Викут М.А., Исаенкова О.В., Исполнительное производство: Учебник. Практикум. 2001.
 209. Заворотько П.П., Процессуальные гарантии исполнения судебного решения. - Москва, 1974.
 210. Завадская Л. Н., Реализация судебных решений. Изд-во Наука, - Москва, 1982.
 211. Исаенкова О.В., Проблемы исполнительного права в гражданской юрисдикции. - Саратов, 2003.
 212. Исполнительное производство. Практикум для старших судебных приставов / Под ред. В.В. Яркова. - Москва, 2000.
 213. Исполнительное производство / Под. ред. Я.Ф. Фархтдинова, СП б., 2002.
 214. Морозова И.Б., Треушников К.М., Исполнительное производство. - Москва, 2002.
 215. Научно-практический комментарий к Федеральному Закону “Об исполнительном производстве” / Под ред. М.К. Юкова, В.М. Шерстюка. - Москва, 2000.
 216. Настольная книга судебного пристава–исполнителя / Под ред. В.В. Яркова. - Москва, 2001.
 217. Салюков Б.С., Гарипов И.Г., Чемерикин С.М., Обращение взыскание на недвижимое имущество в исполнительном производстве. - Москва, 2000.
 218. В.В. Ярков, Комментарий к Федеральному Закону “Об исполнительном производстве” и к Федеральному Закону “О судебных приставах”. - Москва, 2000.
 219. Gheorghe Coţofană, Procedura arbitrală. Istoric, doctrină, jurisprudenţă. – Bucureşti, Ed. OSCAR PRINT, 1999.
 220. O. Căpăţînă, Litigiile arbitrale de comerţ extern. – Bucureşti, Ed. Academiei, 1987.
 221. T. Popescu, Arbitrajul litigiilor patrimoniale cu element de extranietate. - Bucureşti, 1980.
 222. Ion P. Filipescu, Drept internaţional privat. Ed. Academiei Române. - Bucureşti, 1991 (capitolul IV).
 223. В.Ю. Лебедев, Международный коммерческий арбитраж. Разрешение внешнеэкономических споров. - Кишинев, ULIM, 2001.
 224. Лебедев С.Н., Международный коммерческий арбитраж: компетенция арбитров и соглашение сторон. - Москва , 1988.
 225. Лебедев С.Н., Международное сотрудничество в области коммерческого арбитража. - Москва, 1980.
 226. Минакова А.И., Арбитражные соглашения и практика рассмотрения внешнеэкономических споров. - Москва, 1985.
 227. Образцы договоров с комментариями. Международный коммерческий арбитраж / Под ред. В.А. Фадеева. - Минск, 1998.
 228. Elena Mocanu, Legea Republicii Moldova cu privire la notariat. Comentarii. - Chişinău, 1999.
 229. Баргин Л.Н., Судопроизводство по жалобам на нотариальные действия или на отказ в их совершении. - Москва, 1982.
 230. Зайцева Т.И., Галеева Р.Ф., Ярков В.В., Настольная книга нотариуса (в двух томах) Том I, Том II. - Москва, 2000.
 231. Комментарий к Основам законодательство о нотариате. - Москва, 1996.
 232. Комментарий к Основам законодательство Российской Федерации о нотариате / (Отв. ред. М.К. Треушников), - Москва, 2002.
 233. Никитюк П.С., Наследственное право и наследственный процесс. - Кишинев, 1973.
 234. Нотариальное право России. Учебник. / Под ред. В.В. Яркова. - Москва 2003.
 235. Пескова Т.Д., Рассмотрение судами гражданских дел по жалобам на действия нотариальных органов. - Москва, 1984.
 236. Правовые основы нотариальной деятельности. Учебное пособие / Под ред. В.Н. Аргунова. - Москва, 1994.
 237. Репин В.С., Комментарий к Основам законодательства Российской Федерации о нотариате. - Москва, 1998.
 238. Развитие небуджетного нотариата в России: квалифицированная юридическая помощь, защита прав граждан и юридических лиц. - Москва, 2000.