Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

12.00.03 – Programa examenului de doctorat : Notariatul


Notariatul

Tema 1. Noţiunea şi importanţa notariatului.

Tema 2.Procedura notarială.

Tema 3. Organizarea activităţii notariale.

Tema 4. Caracteristica generală activităţii notariale.

Tema 5. Regulile generale de îndeplinire a actelor notariale.

Tema 6. Acte notariale de confirmare a drepturilor incontestabile.

Tema 8. Acte notariale de confirmare a faptelor incontestabile.

Tema 9. Acte notariale de protecţie.

Literatura recomandată:

I. Acte normative
 1. Constituţia Republicii Moldova adoptată la 29 iulie 1994, Chişinău: 1994
 2. Codul familiei al Republicii Moldova, 2001
 3. Codul civil al Republicii Moldova, 2002
 4. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, 2003
 5. Legea Republicii Moldova Cu privire la proprietate, din 22 ianuarie 1991, Nr. 459-XII
 6. Legea Republicii Moldova Cu privire la privatizare, din 04 iulie 1991, Nr. 627-XII
 7. Legea Republicii Moldova Cu privire la taxa de stat din 03. decembrie. 1992, № 1216-XII,
 8. Legea Republicii Moldova Privind privatizarea fondului de locuinţe din 10 martie 1993 Nr.1324-XII
 9. Legea Republicii Moldova privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare al pămîntului din 27 august 1997 Nr. 281-II
 10. Legea Republicii Moldova cu privire la gaj din 30 iulie 2001 Nr.449-XV
 11. Legea Republicii Moldova Cu privire la notariat din 08.11.2002. Nr.1453-XV
 12. Legea Republicii Moldova Cu privire la metodologia incasării plăţilor notariale din 27 iunie.2003 N 271-XV
 13. Ordinul Ministerului Justiţiei al RM Cu privire la aprobarea Regulamentului comisiei de licenţiere a activităţii notariale din 16 mai 2003 N 203
 14. Ordinul Ministerului Justiţiei al RM: Cu privire la aprobarea registrelor de îndeplinire a actelor notariale. Forma şi conţinutul lor din 02.iulie 2003, N 267
 15. Ordinul Ministerului Justiţiei al RM: "Regulamentul cu privire la petrecerea stagierii în biroul notarial din 11 iulie 2003, N 286
 16. Ordinul Ministerului Justiţiei al RM: Cu privire la unele măsuri de reglementare activităţii notariale din 11.iulie 2003, N 288
 17. Ordinul Ministerului Justiţiei al RM: Cu privire la unele măsuri de reglementare activităţii notariale din 15 octombrie 2003, N 422

2. Ediţii periodice şi monografii

 1. Agrigoroaie I., Palade Gh. Basarabia in cadrul României Intregite; Hamagiu C. Din opera legislativa a Ministerului de justitie. Proiecte si ante-proiecte de legi cu expuneri de motive - Bucuresti: Imprimarea nationala, 1932.;
 2. Legea notariala rusa. - Chisinau, 1921.
 3. Legea pentru autentificarea actelor.//Manualul legii, - Bucuresti, 1928.
 4. Legea României, nr.36/1995 “Legea notarilor publici şi activităţii notariale” Codul Civil şi Legislaţie Civilă.: Editura Lucretius, Bucureşti 1996, pag. 363;
 5. Mircea Mihail, Unele aspecte privind normele de competenţă în activitatea notarială, Dreptul, nr. 3, 1997,
 6. Panaitescu C. Observatiuni asupra notarшatului din Basarabia. - Bucuresti, 1924;
 7. Rădulescu O., Rădulescu P., Rădulescu M.. Notarii publici şi activitatea notarială, Bucureşti. :Editura Continent XXI, 1998,
 8. Volman I. Legea notarială. Îndrumare practică// Instituţia notariatului rusesc din Basarabia vazuta prin prisma juristilor rusi. - Chisinau, 1928;
 9. Авдеенко Н., Кабакова М. Нотариат в СССР, Ленинград, 1984
 10. Аргунов В.. Нотариальные услуги населению, М.1991,
 11. Аргунов В.Н. “Каким должен быть нотариат в России” Вестник МГУ Серия2-право 1994, №2
 12. Васенков В., Шевцов А. Договор займа в нотариальной практике, // Советская Юстиция, №4, 1984, стр.23
 13. Васильев В., Юридическая психология, Москва, Юридическая литература, 1991;
 14. Веретехин Е., Практикум по общей психологии для юриста, Свердловск, 1983,
 15. Виноградова Р. Удостоверение завещания, // Советсткая юстиция, №18, 1987,
 16. Государственный нотариат. Комментарий к законодательству/ Под ред. Осетрова Н.А., Москва: Юридическая литература, 1980,
 17. Комаров В., Баранкова В.. Нотариат и нотариальный процесс.-Харьков.:Консум, 2000.
 18. Костицкий М.В. Введения в юридическую психологию; методологические проблемы, Киев 1990 ;
 19. Ляпидевский Н. «Истоия нотариата» научно-практичексий журнал Нотариальный вестник-1997, №.2, стр.48;
 20. Мамишов З. Правоспособность и дееспособность в нотариальной деятельности. // Российская юстиция, №2 1996,
 21. На приеме у нотариуса. Под ред. Полежаева Н., Москва, 1994,
 22. Настольная книга нотариуса, Москва, Издательство БЕК, 2000,
 23. Нотариальное оформление гражданско-правовых документов/ Под ред. Черниша В., Киев, 2000, .
 24. Нотариат в СССР под ред Лесницкой Л., Москва, 1990;
 25. Нотариат в СССР под ред Авдюкова М., Москва,1974;
 26. Проблемы повышения эффективности приминения юридической психологии Труды по правоведению под редакции Л Аувяэрт, Тарту, 1988 ;
 27. Психологическая наука и практика Тез.доклада и сообщений к всесоюзной конференции Психологическая наука и практика, 17-19 июня, 1987, с. 27;
 28. Репин В.С. Комментарий к Основам законодательства Российской Федерации о нотариате.- Москва. 1999,
 29. Решетникова Ф., Ярков С. Гражданское право и гражданский процесс в современной России 1999 г, Екатеринбург.
 30. Федоров Г.К. Теория государства и права.- Кишинев, 1998,
 31. Филимонов Ю. Нотариат – сфера совместного ведения . Советская юстиция №1 1998, с.31;
 32. Черемных Г.Г. В России должен быть единый нотариат, подконтрольный государству// Юридический мир, 1998, №1
 33. Юдельсон К., Советский нотариат, М.,1959
 34. Яковлева А. Эйдинова Э. Практика свидетельствования верности копий с документов и выписок из них// Советская юстиция, №19, 1980год