Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

12.00.03 – Programa examenului de doctorat : Dreptul international privat


Formula specialităţii

Atitudini, cunoştinţe de drept internaţional privat. Formarea cunoştinţelor bazei legislative şi doctrinare cu referire la raporturile juridice de drept internaţional privat. Constatarea problemelor de drept internaţional privat în realitate, şi propunerea de soluţii pentru rezolvarea lor.

Conţinutul cursului:

Tema 1. Noţiuni introductive. Raportul juridic de drept internaional privat

Denumirea şi importanţa DIP. Noţiunea şi conţinutul DIP. Norma conflictuală. Norma conflictuală şi norma materială în plan comparativ. Structura normei conflictuale. Domeniul DIP. Raportul juridic cu element de extraneitate. Caracterele raportului juridic cu element de extraneitate.

Tema 2. Izvoarele dreptului internaţional privat

Izvoarele interne şi internaţionale ale DIP. Izvoare internaţionale conţinînd norme conflictuale şi materiale. Raportul dintre izvoarele interne şi internaţionale ale dreptului internaţional privat.

Tema 3. Calificarea şi conflictul de calificări

Legea după care se solţionează conflictul de calificări (lex societatis, lex fori, lex cauzae, lex rei sitae, lex situs, lex contractus, lex voluntatis).

Tema 4. Aplicarea legii străine

Retrimiterea. Formele retrimiterii. Ordinea publică în DIP. Ordinea publică de drept intern şi ordinea publică de drept internaţional privat. Caracterele şi domeniul ordinii publice. Fraudarea legii în DIP.

Tema 5. Conflictele de legi

Conflictul pozitiv şi negativ. Conflictul de legi în timp şi spaţiu. Formele conflictelor de legi în timp şi spaţiu. Conflictul mobil de legi. Domeniile de intervenţie şi soluţionarea conflictului mobil de legi.

Tema 6. Persoana fizică în DIP

Norma conflictuală privind starea şi capacitatea persoanei fizice. Aplicarea legii naţionale (după statutul cetăţeniei) în materia statutului persoanei izice. Domeniul de aplicare a legii naţionale (starea civilă, capacitatea civilă). Teoria interesului naţional.

Tema 7. Persoana juridică în DIP

Aplicarea legii naţionale în materia statutului juridic al persoanei juridice. Naţionalitatea şi criteriile de determinare a naţionalităţii persoanei juridice. Sediul social şi statutul juridic al sucursalelor şi al filialelor.

Tema 8. Norma conflictuală cu privire la bunuri şi drepturi reale

Aplicarea legii locului aflării bunului. Domeniul de aplicare a legii statutului real. Excepţii de la aplicarea lex situs.

Tema 9. Norma conflictuală cu privire la forma, fondul şi efectele actelor juridice

Aplicarea legilor locus regit actum, lex domicilii, auctor regit actum, lex patriae asupra formei actului juridic. Domeniul legilor aplicabile formei actului juridic. Caracterul formei: ad validitatem, ad probationem. Aplicarea legii actului pentru condiţiile de fond ale actului juridic: lex actus, lex contractus, lex voluntatis, lex venditoris. Aplicarea legii statului cu care actul juridic prezintă legături mai strînse. Aplicarea legii locului de executare (lex loci executionis sau lex loci solutionis).

Tema 10. Norma conflictuală privind faptele juridice

Îmbogăţirea fără justă cauză, plata nedatorată, gestiunea de afaceri. Normele conflictuale privind faptele juridice ilicite (delictele civile). Lex loci delicti commissi, lex loci laesionis. Domeniul legii delictului

Tema 11. Norma conflictuală în domeniul raporturilor de familie

Condiţiile de fond şi de formă ale căsătoriei. Legea aplicabilă relaţiilo personale şi patrimoniale dintre soţi. Convenţia matrimonială. Legea aplicabilă divorţului. Legea aplicabilă nulităţii căsătoriei. Legea aplicabilă filiaţiei şi adopţiei.

Tema 12. Norma conflictuală în materia sucesiunii

Legea aplicabilă succesiunii – lex succesionis. Domeniul de aplicare a lex succesionis. Locul şi momentul deschiderii succesiunii. Legea aplicabilă condiţiilor de fond şi formă ale testamentului. Capacitatea succesorală. Efectele asupra succesiunii vacante.

Tema 13. Competenţa jurisdicţională în DIP

Determinarea competenţei în DIP. Normele aplicate procedurii de judecată. Domeniul de aplicare a legii forului. Legea aplicabilă probelor. Efectele hotărîrilor judecătoreşti străine.

Bibliografia

 1. 1. Căpăţînă Ion, Drept internaţional privat. Chişinău, 1999.
 2. 2.Popescu.R.Tudor, Drept internaţional privat. B, 1994.
 3. 3. Ion P. Filipescu, Drept internaţional privat. B, 1991.
 4. 4. Dragoş- Alexandru Sitaru, Drept internaţional privat. Tratat. B, 1997.
  Acte normative
 5. Codul civil al R.M. (titlul VIII, art.596- 603)
 6. Legea cetăţeniei R.M. nr.1024-XIV din 02.06.2000
 7. Legea cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în R.M. nr.275 din 10.11.94
 8. Codul familiei aprobat prin Legea nr.1316 din 26.10.2000
 9. Codul de procedură civilă al R.M.