Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

10.02.04 – Programa examenului de doctorat : Fonetica teoretica: fonologia segmentala si suprasegmentala


Fonetica teoretică: fonologia segmentală şi suprasegmentală

Obiectul foneticii teoretice. Fonologia segmentală. Organele vorbirii şi funcţiile lor. Sunetele vorbirii ca unităţi acustice şi articulatorii. Aspectul funcţional al sunetelor. Fonemele şi relevanţa lor semiologică. Trăsăturile distinctive ale fonemelor şi trăsăturile redundante. Metode de analiză fonologică;
Clasificarea fonemelor. Sistema fonemelor în engleză . Sistema fonemelor în engleză (germană). Sistema de vocale în limba engleză (germană). Sistema de consonante în limba engleză. Vocoide şi contoide. Monoftongii. Diftongii şi tipurile lor. Sunetele în vorbire. Formele tari şi slabe. Accentul în cuvinte şi propoziţii. Accent secundar. Variaţia accentului. Asimilarea, variantele fonemelor.

Fonologia suprasegmentală. Categoriile analizei prozodice: tonul, tempoul, pauza, diapazonul, intensitatea sonoră, ritmul, etc. Prozodica sintactică şi suprasintactică. Lexicologia fonetică. Enantiosemia, Tonurile de bază ale limbii. Componentele intonaţiei. Funcţiile intonaţiei. Folosirea metasemiotică a intonaţiei.

Literatura de specialitate (de bază)

 1. O.Akhmanov, L.Minajev. An Outline of English Phonetics. MGU, 1973.
 2. Gimson A. An Introduction in t^e Pronunciation of English. London, 1975
 3. Gimson A. A. A Practical Course of Snglish Pronunciation. London, 1975.
 4. Jones D. An English Pronouncing .Dictionary. London, 1979.
 5. Jones D. Outline of English Phonetics. Cambridge, 1979.
 6. Jones D. The Pronunciation of English, (Cambridge 1963);
 7. Kenyon J. A Guide to Pronunciation. — In Webster's New International Dictionary ef the English Language, unabridged. Springfield, 1955.
 8. Kingdon R. The Groundwork of English Intonation. Ld. 1958.
 9. S.Leontyeva. A Theoretical course of English phonetics. M.1988.
 10. Melenciuc D. Intonational Course. Chişinău, 1983.
 11. Melenciuc D. et al. Segmental Phonology. Chişinău, 1986.
 12. Melenciuc D. et al. Suprasegmental Phonology. Chişinău, 1986
 13. Melenciuc D. et al.The Prosody of Speech. Chişinău, 1989.
 14. Melenciuc D. et al. The Basic Tunes. Chişinău, 1989.
 15. Melenciuc D. Seminars in Modern English Phonetics Part I. Segmental Phonology.
 16. Chişinău, 2002.
 17. Melenciuc D. Seminars in Modern English Phonetics Part II..Suprasegmental Phonology.
 18. Chişinău, 2002.
 19. O’Connor. Intonational of Colloquial English, Tartu, 1964.
 20. O'Connor J. D. and Arnold G. F. Intonation of Colloquial English. Ld. 1961.
 21. Paget R. Human Speech. Ld., 1930.
 22. Palmer H. E. a) First Course of English Phonetics. Cambridge. 1927.
 23. Palmer H. English Intonation with Systematic Exercises. Cambridge, 1924.
 24. Trahterov A.L. A Practical Course of English Phonetics. M., 1976.
 25. Vasiliev V.A. English Phonetics. M., 1980.

Bibliografia suplimentară

 1. Chiţoran D. Workbook in English Phonetics and Phonology. – Bucureşti, 1977.
 2. Crystal D. Prosodic Systems and Intonation. – Cambridge, 1969.
 3. Davidov M. et. al. English Phonology, - Moscow, 1971.
 4. Jones D. An Outline of English Phonetics. – Cambridge, 1960.
 5. Jones D. The Pronunciation of English. – Cambridge, 1967.
 6. 6Leontyeva S. A Theoretical Course of English Phonetics. - Moscow, 1988.
 7. Vassilyev V. English phonetics. A Theoretical Course. – Moscow, 1970.