Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

10.02.04 – Programa examenului de doctorat : Traductologie


Traductologie

Obiectul şi obiectivele teoriei traducerii. Echivalenţe în traducere. Aspecte ale procesului de traducere şi pragmatica traducerii. Tipurile de bază ale traducerii. Tehnica traducerii. Problema sensului în traducere. Principiul traducerii. Diferenţele în structura semantică ale limbii sursă şi limbii ţintă. Redarea sensului denotativ al unui cuvânt. Principiul compensaţiei noţionale. Corespondenţa pragmatică a traducerii. Principiul compensaţiei stilistice. Traducerea intersemiotică, intralingvală şi interlingvală. Traducerea metaforelor şi comparaţiilor, traducerea unităţilor frazeologice. Aspectele sociolingvistice în traducere (“contextul vertical ” în traducere). Traducerea consecutivă. Informaţia iniţială, prelucrarea ei şi traducerea finală. Particularităţile traducerii scrise şi orale. Traducerea simultană. Dificultăţi gramaticale în traducere. Dificultăţi lexicale în traducere. Dificultăţi stilistice şi prozodice în traducere. Traducerea ştiinţifică şi tehnică.

Literatura de specialitate (de bază)

 1. Baric S. A Study of Simultaneous Interpretation. -Univ. of North Carolina, 1969.
 2. Cary E, La traduction dans le monde moderne. -Geneve, 1956.
 3. Comissarov V., A.Coralov. A Manual of Translation from English into Russian. -M.,1990.
 4. Marchuck Iu. Scientific and Technical Translation. -M., 1987.
 5. Mednicov E. Translation as an Aspect of Foreign Language Studies. -MGU, 1976.
 6. Melenciuc D. Translation as Part of Confrontational Linguistics. East-West, 1998, June.
 7. Melenciuc D. Confrontational Linguistics. Chişinău, 2000.
 8. Melenciuc D. Comparativistics. Chişinău, 2003.
 9. Miniar R. Consecutive Translation. -M., 1969.
 10. Miniar R. General Theory of Translation and Oral translation. -M., 1980.
 11. Retscker Ia. Theory of Translation and Translation Practice.-M.,1974.

Bibliografia suplimentară

 1. Nida E. Language Structure and Translation. Essays. Standford University Press, 1975.
 2. Nida E. Toward a Science of Translating. Leiden, 3., 1954.
 3. Nida E. and Taber Ch. The Theory and Practice of Translation. Leiden, 1969.
 4. Quirk, R.Towarda a Description of English Usage. Translaion of the Philological Society, 1960.
 5. Jăger M. Translation und Translationlinguistik. Haale, Miemeyer, 1975.