Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

10.02.04 – Programa examenului de doctorat : Gramatica teoretica a limbii engleze


Gramatica teoretică a limbii engleze

Cursul teoretic de gramatică. Relaţiile dintre gramatica normativă şi teoretică. Gramatica şi fonetica, gramatica şi lexicologia. Formarea cuvintelor. Metode de investigare a gramaticii şi aplicarea lor în limba engleză. Metoda distributivă, metoda constituenţilor imediaţi, metoda transformaţională, etc. Noţiunea de opoziţie in gramatică. Morfologia şi sintaxa. Legăturile lor reciproce liniile de frontieră dintre ele. Noţiune de categorie şi formă gramaticală aplicată în limba engleză. Categoriile gramaticale în limba engleză germană) contemporană. Noţiunile morfologice de bază: cuvântul şi morfema. Noţiunea de morfă şi alomorfă. Tipuri de formare derivativă a cuvintelor în limba engleză. Morfeme flexionar. Alternanţa sunetelor. Forme analitice. Supletivitate. Noţiune de morfemă zero. Omonimia gramaticală. Părţile de vorbire. Noţiune de părţi de vorbire. Dificultăţi şi probleme. Criteriile aplicate în distincţia părţilor de vorbire: sensul, forma şi funcţia la nivelul propoziţiei. O abordare descriptivă pentru stablirea claselor de cuvinte. Clasificarea lui Ch.C.Fries caracterul ei. Căi posibile de clasificare a părţilor de vorbire. Problema părţilor de vorbire de noţiune şi formale. Bazele acestei diviziuni. Substantivul: definiţia lui, sensul gramatical, caracteristicile gramaticale şi funcţiile sintactice la nivelurile frazei şi propoziţiei. Categoriile gramaticale ale substantivului. Categoria numărului şi specificul ei în limba engleză. Relaţii mutuale dintre categoria gramaticală a numărului şi sensul lexical al substantivelor. Substantivele care capătă sensuri. lexicale suplimentare la plural (lexicalizarea pluralului). Substantive colective. Formele pluralului folosite la singular. Substantivele care nu au forma de plural (singularia tantum). Substantivele care nu au forma de plural (pluralia tantum). Categoria cazului. Noţiunea de caz. Diferite abordări ale categoriei cazului în substantivele din limba engleză. Cazurile şi grupurile prepoziţionale. Sistemul de două cazuri a substantivelor în limba engleză. Definiţia cazului genitiv (cazul posesiv). Punctele de vedere ale diferitor lingvişti. Problema genului în engleză. Articolul. Articolul definit (hotărât), indefinit (nehotărât) şi zero. Sensul fiecărui articol. Diferite teorii în problema dată. Diferite teorii ale categoriei date. Articolul generic. Alte mijloace deictice în limba engleză. Adjectivul şi definiţia lui: sensul gramatical, caracteristicile gramaticale şi funcţiile sintactice la nivelurile frazei şi propoziţiei. Gradele de comparaţie. Gradele de comparaţie analitice. Sensul elativ al gradului superlativ. Folosirea articolului hotărât cu superlativul. Problema adjectivizării substantivelor în fraze de tipul "speech sound". Substantivizarea adjectivelor. Pronumele şi definiţia lui. Dificultăţi. Pronume adjectivale şi pronume substantivale. Tipuri de pronume şi specificul lor morfologic. Sistemul de cazuri al pronumelor comparat cu sistemul de cazuri al substantivelor. Numeralul şi definiţia lui. Tipuri de numerale. Similaritatea dintre numerale şi pronume. Substantivizarea numeralelor. Verbul şi definiţia lui. Sensul gramatical al verbului. Sistemul categoriilor verbale: timpul, modul, diateza, persoana şi numărul. Aspectul şi anterioritatea. Argumente pro şi contra acestor categorii. Problema categoriei aspectului. Definiţia aspectului şi tratarea lui în lingvistică. Categoria timpului gramatical, sistemul formelor gramaticale de timp şi interpretarea timpului în lingvistică. Categoria anteriorităţii. Interpretarea variată a formelor perfecte în limba engleză. Modul. Definiţia categoriei modului. Modul şi modalitatea. Diferite concepţii în ce priveşte sistemul de moduri în limba engleză. Indicativul, imperativul, subjunctivul, condiţionalul, “supoziţionalul” şi alte noţiuni. Auxiliarii modali. Diateza. Definiţia categoriei diatezei. Diferite puncte de vedere în abordarea acestei probleme. Diateza şi tranzitivitatea şi intranzitivitatea verbelor. Persoana şi numărul şi căile de exprimare ale acestor categorii în verbele limbii engleze. Formele nominale ale verbelor: infinitivul, gerundiul şi participiul. Clasificarea morfologică şi semantico-sintactică ale verbelor în limba engleză. Adverbul. Definiţia adverbului. Gradele de comparaţie ale adverbului. Colocaţii verbal-adverbiale.

Prepoziţia şi definiţia ei. Problema sensului lexical şi gramatical al prepoziţiilor. Funcţia prepoziţiilor în propoziţii şi fraze. Diferite utilizări ale prepoziţiilor.

Conjuncţia şi definiţia ei. Problema sensului lexical şi gramatical a conjuncţiei. Funcţia conjuncţiilor în propoziţii şi fraze. Clasificarea conjuncţiilor. Particula. Definiţia particulei. Adverbele şi particulele. Funcţiile sintactice ale particulelor. Cuvintele modale. Definiţia cuvintelor modale. Cuvintele modale şi modalitatea în propoziţie. Funcţiile sintactice ale cuvintelor modale. Interjecţia. Definiţia interjecţiei. Funcţia sintactică a interjecţiilor. Cuvintele ne incluse în părţile de vorbire şi tratarea lor. Subiectul sintaxei. Noţiunile sintactice de bază: propoziţia. Nivelul frazei şi nivelul propoziţiei. Diferite interpretări ale problemei relaţiei între frază şi o propoziţie. Metoda constituenţilor imediaţi şi cea transformaţională în d in sintaxă.

F r a z a şi definiţia ei. Problema interpretării frazei de tip “prepoziţie-substantiv”. Tipuri de fraze din punct de vedere sintactic. Căile de exprimare a relaţiilor sintactice în frază, importanţa fiecărei din ele pentru engleza contemporană.

Propoziţia şi definiţia ei. Predicaţia şi modalitatea ca trăsături esenţiale ale propoziţiei. Clasificarea propoziţiilor conform tipului de comunicare şi structură. Propoziţii declarative, interogative şi imperative. Trăsăturile caracteristice ale fiecărui tip. Problema propoziţiilor exclamative şi legătura lor cu tipurile de comunicare. Propoziţii negative şi negative -interogative. Propoziţii simple compuse. Tipuri de propoziţii simple. Părţile principale ale propoziţiei: subiectul şi predicatul. Tipuri de subiect şi predicat. Părţile secundare ale propoziţiei şi definiţiile lor. Tipuri de compliment: direct, indirect, prepoziţional, compus. Tipuri de atribute. Tipuri de complimente circumstanţiale. Clasificarea complimentelor circumstanţiale conform sensului şi trăsăturilor specifice morfologice. Apoziţia şi atributul. Cuvinte incidente şi cuvinte introduse. Ordinea cuvintelor în propoziţie şi funcţia ei gramaticală. Noţiune de ordine a cuvintelor. Propoziţii cu părţi omogene şi relaţia lor cu propoziţiile simple şi compuse.

Predicaţie secundară. Construcţii absolute. Propoziţii compuse şi problema clasificării lor. Propoziţii compuse prin coordonare şi subordonare. Tipuri de propoziţii secundare şi principiile clasificării lor. Propoziţii secundare care corespund părţilor principale ale unei propoziţii simple. Propoziţii secundare subiective şi predicative, tipurile lor. Propoziţii secundare care corespund părţilor secundare a propoziţiei. Propoziţii secundare complimentare, atributive, complimentare circumstanţiale şi tipurile lor. Concordanţa timpurilor în propoziţii compuse. Vorbirea indirectă şi reprezentată şi specificul lor gramatical. Problema unităţilor sintactice mai mari decât fraza.

Relaţiile dintre gramatica normativă şi teoretică. Gramatica şi fonetica, gramatica şi lexicologia. Formarea cuvintelor. Metode de investigare a gramaticii şi aplicarea lor în limba engleză. Metoda distributivă, metoda constituenţilor imediaţi, metoda transformaţională, etc. Noţiunea de opoziţie in gramatică. Morfologia şi sintaxa. Legăturile lor reciproce liniile de frontieră dintre ele. Noţiune de categorie şi formă gramaticală aplicată în limba engleză. Categoriile gramaticale în limba engleză contemporană. Noţiunile morfologice de bază: cuvântul şi morfema. Noţiunea de morfă şi alomorfă. Tipuri de formare derivativă a cuvintelor în limba engleză. Morfeme flexionar. Alternanţa sunetelor. Forme analitice. Supletivitate. Noţiune de morfemă zero. Omonimia gramaticală.

Problema părţilor de vorbire de noţiune şi formale. Bazele acestei diviziuni. Substantivul: definiţia lui, sensul gramatical, caracteristicile gramaticale şi funcţiile sintactice la nivelurile Ch.C.Fries caracterul ei. Căi posibile de clasificare a părţilor de vorbire. Problema părţilor de vorbire de noţiune şi formale. Bazele acestei diviziuni. Substantivul: definiţia lui, sensul gramatical, caracteristicile gramaticale şi funcţiile sintactice la nivelurile frazei şi propoziţiei. Categoriile gramaticale ale substantivului. Categoria numărului şi specificul ei în limba engleză. Relaţii mutuale dintre categoria gramaticală a numărului şi sensul lexical al substantivelor. Substantivele care capătă sensuri lexicale suplimentare la plural (lexicalizarea pluralului). Substantive colective. Formele pluralului folosite la singular. Substantivele care nu au forma de plural (singularia tantum). Substantivele care nu au forma de plural (pluralia tantum). Categoria cazului. Noţiunea de caz. Diferite abordări ale categoriei cazului în substantivele din limba engleză. Cazurile şi grupurile prepoziţionale. Sistemul de două cazuri a substantivelor în limba engleză. Definiţia cazului genitiv (cazul posesiv). Punctele de vedere ale diferitor lingvişti. Problema genului în engleză. Articolul. Articolul definit (hotărât), indefinit (nehotărât) şi zero. Sensul fiecărui articol. Diferite teorii în problema dată. Diferite teorii ale categoriei date. Articolul generic. Alte mijloace deictice în limba engleză. Adjectivul şi definiţia lui: sensul gramatical, caracteristicile gramaticale şi funcţiile sintactice la nivelurile frazei şi propoziţiei. Gradele de comparaţie. Gradele de comparaţie analitice. Sensul elativ al gradului superlativ. Folosirea articolului hotărât cu superlativul. Problema adjectivizării substantivelor în fraze de tipul "speech sound". Substantivizarea adjectivelor. Pronumele şi definiţia lui. Dificultăţi. Pronume adjectivale şi pronume substantivale. Tipuri de pronume şi specificul lor morfologic. Sistemul de cazuri al pronumelor comparat cu sistemul de cazuri al substantivelor. Numeralul şi definiţia lui. Tipuri de numerale. Similaritatea dintre numerale şi pronume. Substantivizarea numeralelor. Verbul şi definiţia lui. Sensul gramatical al verbului. Sistemul categoriilor verbale: timpul, modul, diateza, persoana şi numărul. Aspectul şi anterioritatea. Argumente pro şi contra acestor categorii. Problema categoriei aspectului. Definiţia aspectului şi tratarea lui în lingvistică.

Categoria timpului gramatical, sistemul formelor gramaticale de timp şi interpretarea timpului în lingvistică. Categoria anteriorităţii. Interpretarea variată a formelor perfecte în limba engleză.

Modul. Definiţia categoriei modului. Modul şi modalitatea. Diferite concepţii în ce priveşte sistemul de moduri în limba engleză. Indicativul, imperativul, subjunctivul, condiţionalul, “supoziţionalul” şi alte noţiuni. Auxiliarii modali. Diateza. Definiţia categoriei diatezei. Diferite puncte de vedere în abordarea acestei probleme. Diateza şi tranzitivitatea şi intranzitivitatea verbelor. Persoana şi numărul şi căile de exprimare ale acestor categorii în verbele limbii engleze. Formele nominale ale verbelor: infinitivul, gerundiul şi participiul. Clasificarea morfologică şi semantico-sintactică ale verbelor în limba engleză. Adverbul. Definiţia adverbului. Gradele de comparaţie ale adverbului. Colocaţii verbal-adverbiale.

Prepoziţia şi definiţia ei. Problema sensului lexical şi gramatical al prepoziţiilor. Funcţia prepoziţiilor în propoziţii şi fraze. Diferite utilizări ale prepoziţiilor.

Conjuncţia şi definiţia ei. Problema sensului lexical şi gramatical a conjuncţiei. Funcţia conjuncţiilor în propoziţii şi fraze. Clasificarea conjuncţiilor. Particula. Definiţia particulei. Adverbele şi particulele. Funcţiile sintactice ale particulelor. Cuvintele modale. Definiţia cuvintelor modale. Cuvintele modale şi modalitatea în propoziţie. Funcţiile sintactice ale cuvintelor modale. Interjecţia. Definiţia interjecţiei. Funcţia sintactică a interjecţiilor. Cuvintele ne incluse în părţile de vorbire şi tratarea lor. Subiectul sintaxei. Noţiunile sintactice de bază: propoziţia. Nivelul frazei şi nivelul propoziţiei. Diferite interpretări ale problemei relaţiei între frază şi o propoziţie. Metoda constituenţilor imediaţi şi cea transformaţională în d in sintaxă.

F r a z a şi definiţia ei. Problema interpretării frazei de tip “prepoziţie-substantiv”. Tipuri de fraze din punct de vedere sintactic. Căile de exprimare a relaţiilor sintactice în frază, importanţa fiecărei din ele pentru engleza contemporană.

Propoziţia şi definiţia ei. Predicaţia şi modalitatea ca trăsături esenţiale ale propoziţiei. Clasificarea propoziţiilor conform tipului de comunicare şi structură. Propoziţii declarative, interogative şi imperative. Trăsăturile caracteristice ale fiecărui tip. Problema propoziţiilor exclamative şi legătura lor cu tipurile de comunicare. Propoziţii negative şi negative -interogative. Propoziţii simple compuse. Tipuri de propoziţii

Cuvintele modale. Definiţia cuvintelor modale. Cuvintele modale şi modalitatea în propoziţie. Funcţiile sintactice ale cuvintelor modale. Interjecţia. Definiţia interjecţiei. Funcţia sintactică a interjecţiilor. Cuvintele ne incluse în părţile de vorbire şi tratarea lor. Tipuri de subiect şi predicat. Părţile secundare ale propoziţiei şi definiţiile lor. Tipuri de compliment: direct, indirect, prepoziţional, compus. Tipuri de atribute. Tipuri de complimente circumstanţiale. Clasificarea complimentelor circumstanţiale conform sensului şi trăsăturilor specifice morfologice. Apoziţia şi atributul. Cuvinte incidente şi cuvinte introduse. Ordinea cuvintelor în propoziţie şi funcţia ei gramaticală. Noţiune de ordine a cuvintelor. Propoziţii cu părţi omogene şi relaţia lor cu propoziţiile simple şi compuse.

Predicaţie secundară. Construcţii absolute. Propoziţii compuse şi problema clasificării lor. Propoziţii compuse prin coordonare şi subordonare. Tipuri de propoziţii secundare şi principiile clasificării lor. Propoziţii secundare care corespund părţilor principale ale unei propoziţii simple. Propoziţii secundare subiective şi predicative, tipurile lor. Propoziţii secundare care corespund părţilor secundare a propoziţiei. Propoziţii secundare complimentare, atributive, complimentare circumstanţiale şi tipurile lor. Concordanţa timpurilor în propoziţii compuse. Vorbirea indirectă şi reprezentată şi specificul lor gramatical. Problema unităţilor sintactice mai mari decât fraza.

Literatura de specialitate de bază

 1. Akhmanova O.,Micaelean G. Modern Syntactic Theories' M., 1963.
 2. Alchmanova O. et.al. Syntax: Theory and Method. Moscow SU, 1972.
 3. Akhmanova O.,Micaelean G. An Outline of English Syntax. Moscow SU, 1973.
 4. Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova (1946-1997). Chişinău, 1996.
 5. Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova . “Ştiinţe socioumane”. Chişinău, 1997.
 6. Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova . “Ştiinţe filologice”. Chişinău, 1998.
 7. Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova . “Ştiinţe filologice”. Chişinău, 1999.
 8. Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova . “Ştiinţe filologice”. Chişinău, 2000.
 9. Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova . “Ştiinţe filologice”. Chişinău, 2001.
 10. Blokh M.G. A Course in Theoretical English Grammar. M., 1083.
 11. Bryant M. 'A Functional English Grammar. N.Y., 1945.
 12. Close R.A. A Reference Grammar for Students of English. London, 1977.
 13. Curme G. A Grammar of the English Language. Boston-N.Y. ,1955.
 14. Fries Ch. The Structure of English. N.Y., 1952.
 15. Ganshina and Vasilevskaya H. English Grammar. M., 1964.
 16. Ilyish B. The Structure of Modern English. L., 1971.
 17. Iofik .L. Ghakoyan L.P. Readings of the Theory of English Grammar. L.,1972. lrtenyeva N.P. et.al. A Theoretical English Grammar. M., 1969.
 18. Khaimovich B.S., Rogovskaya B.I. A Gourse in English Grammar. ' M., 1967.
 19. Komov T. An English Theoretical Grammar. Moscow SU, 1986.
 20. Melenciuc D. Confrontational Linguistics. Chişinău, 2000.
 21. Melenciuc D. Comparativistics. Chişinău, 2003.
 22. Melenciuc D., Practical Modern English Grammar. Part I. Chişinău, 2002.
 23. Melenciuc D., Modern English Grammar. Chişinău, 2003.
 24. Savin E. Gramaticä limbii germane. B., 1996.
 25. Quirk R. et.al. A Grammar of Contemporary English. London,1972

Bibliografia suplimentară

 1. Melenciuc D. S.Axentii, G.Şaganean, T.Bodrug, D.Bădărău, L.Surugiu. The Category of Representation in English and Romanian. ( în Anale Ştiinţifice USM), CE USM, 2002.
 2. Melenciuc D. S.Axentii G.Şaganean, T.Bodrug, D.Bădărău, L.Surugiu. The Category of Representation in English and Romanian.. Anteriority Expressed by Infinitive. ( în Anale Ştiinţifice USM), CE USM, 2002.
 3. Melenciuc D. S.Axentii G.Şaganean, T.Bodrug. The Category of Representation in English and Romanian.. Anteriority Expressed by the Present Participle. ( în Anale Ştiinţifice USM), CE USM, 2002
 4. Melenciuc D. S.Axentii G.Şaganean, T.Bodrug. The Category of Representation in English and Romanian.. Aspect Expressed by the Present Participle, ( în Anale Ştiinţifice USM), CE USM, 2002.
 5. Melenciuc D. S.Axentii G.Şaganean, T.Bodrug. The Category of Representation in English and Romanian.. Anteriority and Voice Expressed by the Past Participle, ( în Anale Ştiinţifice USM), CE USM, 2002.
 6. Melenciuc D. S.Axentii , T.Matei, G.Şaganean. The Category of Syntactic Change: Word order and its Metasemiosis. ( în Anale Ştiinţifice USM), CE USM, 2002.
 7. Melenciuc D. S.Axentii, T.Matei, G.Şaganean, D.Bădărău, L.Surugiu. The Category of Syntactic Change: Intesified Stylistic Syntactic Strucutres. ( în Anale Ştiinţifice USM), CE USM, 2002.
 8. Melenciuc D. S.Axentii, T.Matei, G.Şaganean, D.Bădărău, L.Surugiu. The Category of Syntactic Change: Word Order and other Metasemiotic Syntactic Means and Devices. ( în Anale Ştiinţifice USM), CE USM, 2002.