Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

10.02.04 – Programa examenului de doctorat : Lingvistica comparativ-istorica, tipologica si comparata


Lingvistica comparativ-istorică, tipologică şi comparată.

Studiul comparativ al limbilor germanice. Introducere în tipologia confruntaţională. Metoda comparativă de cercetare şi studiere/predare a limbilor străine prin intermediul limbii materne. Sarcinile, metodele şi obiectivele studierii şi cercetării comparativ-tipologice ale limbilor străine. Abordarea categorială. Nivelurile ontic şi gnostic. Fenomenul hipercorectitudinii. Traducerea ca parte componentă a lingvisticii comparative. Studiu confruntaţional lexicografic. Studiu lexicografic intralingval şi interlingval. Studiu confruntaţional al formelor gramaticale şi formelor categoriale. Categoriile conceptuale/universale, lexicale, lexical-gramaticale şi gramaticale. Tertium Comparationis. Limba etalon în procesul contrastării limbilor. Metalimbajul şi lingvistica contrastivă ale categoriilor verbale. Redundanţa formelor şi transpoziţia categoriilor verbale. Transpoziţia metasemiotică. Polifuncţionalitatea formelor. Categoriile verbale în limbile germanice şi alte limbi înrudite şi neînrudite. Studiul contrastive al categoriilor aspectului, de timp, anterioritate, mod, diateză, reprezentare, deixă, etc. Categoriile sintactice. Abordarea metodologiei comparative în fonologie şi ortografie. Problemele studierii şi cercetării comparativ-tipologice ale lexicului şi stilisticii. Categoriile ce ţin de lexicologie şi stilistică. Împrumuturile. Derivatologia comparată. Frazeologia comparată.

Literatura de specialitate (de bază)

 1. Akhmanova O., L.Delieva, R.Nepesova, N.Slonimskaya. .Approaches to Contrastive Linguistics, Moscow, MSU, 1972.
 2. Akhmanova O. and Melenciuc D. The Principles of Linguistic Confrontation. Moscow, MSU, 1977.
 3. Baird A. Contrastive Study and the language Teacher. English language Teaching, XXI, 1967.
 4. Carrol J.B Contrastive Linguistics and Interfernce Theory. Georgetown Monograph, No 21, 1968.
 5. Chiţoran D. Contrastive Studies in the Syntax and Semantics of English and Romanian. Bucharest University Press, 1974.
 6. Chiţoran D. Further Developments in Contrastive Studies. Bucharest University Press, 1974.
 7. Coseriu E. Uber Leistung und Grenzen der kontrastiven Grammatik (Probleme der ontrastiven Grammatik). Dusseldorf, 1970.
 8. Delinschi G. Word Order in English and Romanian (Doctorate thesis), Iaşi, 1998.
 9. Greenberg J. Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements. Cambridge: The MIT Press. 1963,
 10. Hadlich R. Lexical Contrastive Analysis. Modern Langage. Journal XLIX,7., 1965.
 11. Halle M. Morphology in a Contrastive Grammar. Bologna, 1972.
 12. Harwell M.S. Some Notes on Bilingual Lexicography. IJAL, vol.28, No 2, 4, 1962.
 13. Hawkins,R. Implicational Universals as Predictors of Word Order Change, in Journal of Linguistics, September 1991.
 14. Kirkwood H. Translation as a Basis for Contrastive Analysis. IRAL, Vol.4, No 3, 1966.
 15. Krzeszowski T.P. What do we Need Lexical Contrastive Studies for? Bialoweza, 1976.
 16. Lado R. Meine Perspective der kontrastiven Linguistik (in “Reader zur kontrastiven Linguistik”, Gerald Nickel, Herausge-geben von; Frankfurt am Main, 1972.
 17. Mednikova E. Translation as an Aspect of Foreign Language Studies. Moscow, MSU, 1976.
 18. Melenciuc D. Confrontational Linguistics. Chişinău, 2000.
 19. Melenciuc D. Comparativistics. Chişinău, 2003.
 20. NICKEL G. Contrastive Linguistics and Some Pedagogical Implications. (Contact, 15. Revue oficielle de la Federation Internationale de Professeurs de Langues Vivantes), 1970.
 21. NICKEL G. Contrastive Linguistics and Foreign Language Teaching (in “Papers in Contrastive Linguistics”). Cambridge University Press, 1971.

Bibliografia suplimentară

 1. Melenciuc D.The Category of Tense (in: “The Morphology of the English Verb”, edited by O.Akhmanova and V.Belenkaya, MSU, 1975);
 2. Melenciuc D.The Metalanguage of Morphological Categorization (in: “The Morphology of the English Verb”, edited by O.Akhmanova and V.Belenkaya, MSU, 1975);
 3. Melenciuc D. Contrastive Analaysis in the Field of Romance-Germanic Linguistics (in: “The Morphology of the English Verb”, edited by O.Akhmanova and V.Belenkaya, MSU, 1975);
 4. Melenciuc D. A Contrastive Study of Tense and Taxis in English, French and Romanian (in: “The Morphology of the English Verb”, edited by O.Akhmanova and V.Belenkaya, MSU, 1975);
 5. Melenciuc D. The Contrastive Analysis of Languages in its Relation with Comparative Philology (in: “The Morphology of the English Verb”, edited by O.Akhmanova and V.Belenkaya, MSU, 1975);
 6. Melenciuc D. and O.Akhmanova The Comparative-Historic Background of Linguistic Confrontation (II-th International Conference on English Polish Contrastive Linguistics. Bialoveza. Dec.16-18. 1976).
 7. Melenciuc D. Sinhroniceskaia confrontaţia iazîkov, sviazannîh geneticescoi obşcinostiu. Autoreferatul tezei de doctor, 1977.
 8. Melenciuc D. Linguistic Confrontation of Distantly Related Languages (in: The Collected papers of the Niagara Colloquium on Linguistics and Language Teaching”, New York State University at Buffalo, 1979).
 9. Melenciuc D. O sravnitel’no-istoricescih predposîlcah haracterologii rodstvennîh iazîcov. (in:”Stucturno-funcţional’nîe lingvisticekie issledovania”). Chişinău, 1979.
 10. Melenciuc D. Sopostavitel’nîI analiz past indefinite i ego ekvivalentov v moldavskom iazîke. (în: “Grammaticeskie i lecsiceskie issledovania po romanskim i germanskim iazîkam.), Chişinău, 1981.
 11. Melenciuc D. Sopostavitel’nîi analiz angliiskogo present perfect i moldavscogo perfectul compus (în: Stroi i funcţionirovanie romanskih iazîkov”). Chişinău, 1982.
 12. Melenciuc D. Categorial’nîi podhod pri sopostavlenii dal’norodstvennîh iazîcov. (în: “Structurnîe i diahroniceskie issledovania po romanskim i germanskim iazîkam”). Chişinău, 1983.
 13. Melenciuc D. Grammaticeskaia categoria vida v angliiscom i moldavscom iazîcah. (în: Grammaticeskie i lecsiceskie sistemî v romanskih i germanskih iazîcah”). Chişinău, 1984.
 14. 64. Melenciuc D. A Contrastive Study of Distantly Related Languages. Part 1. Chişinău State University, 1984.
 15. Melenciuc D. A Contrastive Study of Distantly Related languages. Part II, Chişinău State University, 1984.
 16. Melenciuc D. Naclonenie v angliiskom i moldavskom iazîkah. (in: “Teoreticeskie i pricladnîe issledovania po romanskim i germanskim iazîcam”). Chişinău, 1985.
 17. Melenciuc D. ET AL. Confrontational Analysis of Languages. L 1-3. MSU, 1985.
 18. 68. Melenciuc D. ET AL. Confrontational Analysis of Languages. L 4-6, MSU, 1985.
 19. Melenciuc D. ET AL Confrontational Analysis of Languages. L 7-9, MSU, 1985.
 20. Melenciuc D. Categoria zaloga v angliiskom i moldavskom iazîcah. (în: “Funcţional’no-semanticeskii aspect iazîcovîh ediniţ raznîh urovnei.”). MSU, 1986.
 21. Melenciuc D. A Confrontation of Some Verbal Categories in English and Romanian (in: The 9th Biennial Conference on Balkan and South Slavic Linguistics, Literature, and Folklore. Indiana University. Bloomington. 1994).
 22. Melenciuc AND R. Feldstein. The Category of Taxis in English and Romanian. (in: The 9th Biennial Conference on Balkan and South Slavic Linguistics, Literature, and Folklore. Indiana University. Bloomington. 1994).
 23. Melenciuc D. AND R.Feldstein The State of Transition of some Verbal Categorial forms in English and Romanian. (in: The 9th Biennial Conference on Balkan and South Slavic Linguistics, Literature, and Folklore. Indiana University. Bloomington. 1994).
 24. Melenciuc D. The Process of Transition and Transposition of Some Verbal Categories in English and Romanian. (in: Materialele conferinţei corpului didactico-ştiinţific “Bilanţul activităţii ştiinţifice a U.S.M., Chişinău, U.S.M., 1995.
 25. Melenciuc D. Categories in English and Romanian. East-West, Chişinău, 1996.
 26. Melenciuc D., E. Onofreiciuc and R.Sulaiman The Category of Anteriority in English, Romanian and Arabic. East West Nr3, 1996. 0,4 c.a.
 27. Melenciuc D., E. Onofreiciuc and R.Sulaiman. A Confrontational Analysis of Taxis in English, Romanian and Arabic on the Etic Level. East West, Nr 3. Chişinău, 1996. 0.2 c.a.
 28. Melenciuc D. and R.Sulaiman. Aspectual Means in English and Arabic. East West, Nr 1, 1997. 0,3 c.a.
 29. Melenciuc D., E. Onofreiciuc, S.Citulenco, R.Sulaiman and T.Matei. The Category of Aspect in English Romanian and Arabic. East West, Nr 1, 1997. 0.4 c.a.
 30. Melenciuc D., E. Onofreiciuc. English for Examination. School Graduates Guide. East West, Chişinău, 1997.
 31. Melenciuc D.,E. Onofreiciuc, T.Matei, V.Lifari and V.Tomin. The Category of Mood in English and Romanian. East West, Nr 1, 1998.
 32. Melenciuc D.,E. Onofreiciuc, T.Matei, T.Murafa, V.Cubiţchii. Lexical and Lexico-Grammatical Modality. East West, Nr 1, 1998.
 33. Melenciuc D., and T. Murafa. The Categorial Forms of Deixis in English and Romanian. East West. Nr.3,1998.
 34. Melenciuc D., and E. Onofreiciuc. The Categorial Forms of Mood in English and Romanian. East West. Nr.3,1998.
 35. Melenciuc D., and S. Citulenco. Aspectual Categorial Forms of Mood in English and Romanian. East West. Nr.3,1998.
 36. Melenciuc D., and E. Onofreiciuc. The Category of Mood and its Categorial Forms in English and Romanian (în: Analele Ştiinţifice ale USM), USM, Chişinău, 1998.
 37. Melenciuc D., and T. Murafa. The Category of Definite, Indefinite and General Deixis in English and Romanian (în: Analele Ştiinţifice ale USM), USM, Chişinău, 1998.
 38. Melenciuc D., and T. Murafa. The Categorial Forms of Deixis in English and Romanian (teze în: Conferinţa corpului Didactico-ştiinţific a USM pe anii 1996/1997), USM, Chişinău, 1998.
 39. Melenciuc D., and E. Onofreiciuc. The Categorial Forms of Mood in English and Romanian (teze în: Conferinţa corpului didactico-ştiinţific a USM pe anii 1996/1997), USM, Chişinău, 1998, 0,2 c.a.
 40. Melenciuc D., and S. Citulenco. Aspectual Categorial Forms in English and Romanian (teze în: Conferinţa corpului didactico-ştiinţific a USM pe anii 1996/1997), USM, Chişinău, 1998, 0,2 c.a.
 41. Melenciuc D., T.Matei. The Category of Comparison in English and Romanian (teze în: Conferinţa corpului didactico-ştiinţific a USM pe anii 1996/1997), USM, Chişinău,1998, 0,2 c.a.
 42. Melenciuc D., and E. Onofreiciuc. A. Bujor. Metalanguage and Linguistic Comparison of Verbal Categories In English and Romanian. East-West, Nr.3. 1998, 0,3 c.a.
 43. Melenciuc D., and E. Onofreiciuc. Linguistic Confrontation, Redundancy of Forms and Transposition of Verbal Categories. East-West, Nr.3. 1998, 0,6 c.a.
 44. Melenciuc D. Translation as Part of Confrontational Linguistics. East-West, 1998, June.
 45. Melenciuc D. Confrontation on the Emic and Etic Levels. East-West, 1998, June.
 46. Melenciuc D. Tertium Comparationis. East-West, 1998, June.
 47. Melenciuc D., and E. Onofreiciuc. The English Verb. East-West, 1998, Nr. 9,10.
 48. Melenciuc D. and T. Matei. Comparison in English and Romanian. East-West, Spring 1999.
 49. Melenciuc D. and T. Matei. A Contrastive Study of Comparative Degree. East-West, Spring 1999.
 50. Melenciuc D. Confrontation on the Emic and Etic Levels Anale Ştiinţifice ale USM, Chişinău – 1999.
 51. Melenciuc D. Verbal Categories in English and Romanian in a State of Change. Anale Ştiinţifice ale USM, Chişinău – 1999.
 52. Melenciuc D. T. Matei. The Categorz of Comparison in English and Romanian, Anale Ştiinţifice ale USM, Chişinău – 1999.
 53. Melenciuc D., S. Citulenco, V. Tomin, Aspectual Means in English and Romanian, Anale Ştiinţifice ale USM, Chişinău – 1999.
 54. Melenciuc D. Polyfunctionality of Forms; Redundancy and Metasemiotic Transposition. (în „Probleme actuale de lingvistică, didactică şi ştiinţă literară”, pp.135-145. Conferinţa jubiliară de 35 ani ai Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine. Chişinău, 1999.).
 55. Melenciuc D. The English Verb. East-West, Autumn Edition. 1999.
 56. Melenciuc D. Verbal Categories in State of Change. East-West, Autumn Edition. 1999.
 57. Melenciuc D. Lexical and Grammatical Means of Expressing Categorial Forms of Voice in English Romanian. Anale ştiinţifice. USM, 2000
 58. Melenciuc D. and S. Axentii. Sociolinguistic Motivation of the Vocabulary. Anale ştiinţifice. USM, 2000.
 59. Melenciuc D. A Comparative Analysis of the Category of Voice. East-West, 2000.
 60. Melenciuc D. and S. Axentii. Sociolinguistics and the Semantic Structure of Lexemes. East West, 2000.
 61. Melenciuc D. and S.Axentii. (teze) Sociolinguistic Motivation of the Word-Stock. Conferinţa ştiinţifică, 2000.
 62. Melenciuc D. (teze) Lexical and Grammatical Categorial Forms of Voice in English and Romanian. Conferinţa ştiinţifică, 2000.