Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

10.02.04 – Programa examenului de doctorat : Istoria limbii engleze


Istoria limbii engleze

Istoria limbii: obiectele şi obiectivele. Limbile germanice: Limbile moderne germane. Perioada timpurie a istoriei limbilor germanice. Trăsăturile lingvistice ale limbilor germanice: sistemul fonetic; accentul cuvântului; Vocalele; Consoanele proto-germane; ablautul.

Diviziunea cronologică în istoria limbii engleze.
Engleza veche (EV). Provenienţa istorică; Britania pre-germană; Aşezările germanice ale Britaniei. Cucerirea romană. Cucerirea anglo-saxonă. Scrierile vechi: inscripţiile runice, manuscrise vechi. EV: alfabetul şi pronunţarea. EV: Vocalele şi schimbările în accentuarea lor. Dezvoltarea monoftongilor şi diftongilor. Mutaţia palatală, contractarea, lungirea vocalelor în anumite condiţii. EV: consonantele: Sonorizarea şi desonorizarea fricativelor. Rotacismul, etc. EV: Gramatica. Părţile de vorbire. Categoriile gramaticale. Substantivul şi categoriile lui gramaticale. Folosirea cazurilor. Clasificarea substantivelor. Declinarea substantivelor. Pronumele şi clasificarea lui. Adjectivul şi categoriile lui gramaticale. Declinarea tare şi slabă. Gradele de comparaţie. Verbul: Categoriile gramaticale ale verbelor finite şi nefinite. Verbele tari şi slabe. Sintaxa: Propoziţia simplă. Propoziţiile compuse prin coordonare şi subordonare. EV: Vocabularul. Cuvinte autohtone. Împrumuturi din limba celtă. Influenţa limbii latine asupra vocabularului englezei vechi. Formarea cuvintelor în EV; structura cuvintelor. Derivaţia cuvintelor. Accentul cuvintelor. Sufixaţia. Cuvintele compuse.

Provenienţa istorică: cucerirea normandă şi efectul ei asupra situaţiei lingvistice. Engleza medie (EM): dialectele. Dialectul londonez. EM: Scrieri înregistrate. Chaucer. Dezvoltarea limbii naţionale literare ( sec.16 -19). Progresul culturii. Introducerea tiparului. Expansiunea Angliei Literatura renaşterii ( Renaissance). Stabilirea scrisului literar şi răspândirea stindardului literar vorbit. Schimbări în ortografia englezei medii. Evoluţia sistemului de sunete din sec. 11 până în sec. 18. Schimbările vocalice în EM şi engleza modernă timpurie (EMT). Schimbările cantitative şi calitative în engleza medie timpurie. Schimbările cantitative ale vocalelor în EMT. Evoluţia consoanelor şi vocalelor în EM şi EMT. Sursele istorice principale ale ortografiei contemporane Evoluţia sistemului gramatical în sec. 11-18. Substantivul şi decăderea declinării lui. Pronumele: dezvoltarea articolelor. Alte clase de pronume.

Adjectivul: Decăderea declinaţiei şi a categoriilor gramaticale Dezvoltarea categoriilor gramaticale nominale.

Verbul: Simplificarea conjugării verbului. Schimbările în clasele morfologice ale verbului. Dezvoltarea formelor gramaticale şi categoriilor noi. Dezvoltarea sistemului sintactic în EM şi EMT. Pronumele: dezvoltarea articolelor. Alte clase de pronume.

Adjectivul: Decăderea declinaţiei şi a categoriilor gramaticale Dezvoltarea categoriilor gramaticale nominale.

Verbul: Simplificarea conjugării verbului. Schimbările în clasele morfologice ale verbului. Dezvoltarea formelor gramaticale şi categoriilor noi. Dezvoltarea sistemului sintactic în EM şi EMT. Dezvoltarea vocabularului englez: sec, 12-19. Sursele schimbării, Influenţa scandinavă asupra vocabularului. Influenţa franceză asupra vocabularului EM. Formare cuvintelor sec.15-17. Originea istorică a limbii engleze. Cercetarea perioadelor principale ale istoriei limbii engleze. Vocalele limbii engleze vechi (EV). Consoanele limbii engleze vechi. Limba engleză mijlocie (LEM). Baza istorică. Schimbările sunetelor şi ortografiei LEM . Schimbări calitative independente ale monoftongilor şi diftongilor accentuaţi din EV în perioada LEM. Evoluţia vocalelor în LEM. Caracteristica morfologică al verbului EV: categoria timpului. Caracteristica morfologică al verbului EV: categoria aspectului. Caracteristica morfologică al verbului EV: categoria modului: modurile directe. Caracteristica morfologică al verbului EV: categoria modului: modurile indirecte. Caracteristica morfologică al verbului EV: categoria diatezei. Caracteristica morfologică al verbului EV: categoria anteriorităţii. Caracteristica morfologică al verbului EV: categoria genului. Caracteristica morfologică al verbului EV: categoria persoanei şi numărului. Caracteristica morfologică ale părţilor nominale de vorbire în EV. Caracteristica morfologică ale părţilor nominale de vorbire în EV. Dezvoltarea sistemului sintactic în LEM şi engleza nouă timpurie (ENT). Dezvoltarea sistemului sintactic în LEM şi engleza nouă timpurie (ENT)

Literatura de specialitate (de bază)

 1. Baugh A.G. A History of the English Language. London, '1965.
 2. Brook G.G. A History of the English Language. London, I960.
 3. Clark J.W. 'Early English. London, 1957.
 4. Iarovici Е. A History of the English Language. Bucuireşti, 1975.
 5. Ilyish B. Historу of the English Language. M.,1973,
 6. Melenciuc D., History of the English Language.. Part I. Chişinău, 2002.
 7. Melenciuc D., History of the English Language.. Part II. Chişinău, 2002.
 8. Rastorguieva L. History of the English Language. M., 1983, 1989.
 9. Strang B. History of English. 1970.
 10. Алексеева Л. Древнеанглийский язык. М. 1964. Аракин
 11. Иванов И., Беляев Тю, Чахоян Л. Практикум по истории английского языка. М.,1985.
 12. Мальцева В., Уварова Т., Щука Е. Хрестоматия по истории английского языка. Минск, 1978. Смирницкий А. Хрестоматия по истории английского языка. Минск, 1953.

Bibliografia suplimentară

 1. Ilyish B. History of the English Language, -L., 1973.
 2. Rastorguyeva G.A. History of English, - M., 1983.
 3. Иванова. Чахаян история англииского языка . -M., 1983.
 4. Смирницкий А.И. История английского языка. - М. 1965
 5. Аракин К. Очерки по истории английского языка. -М. 1955
 6. Смирницкий А.М. Древнеанглийский язык. -М. 1955
 7. Jespersen O. Growth and Structure of the English Language. -Leipzig, 1938.