Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


01.04.18 – Cristalografie şi cristalofizică


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Fizico-matematice Formula specialităţii
Baza specialităţii o constituie domeniul ştiinţei despre simetrie, care, la rândul său, este baza fenomenelor naturii neînsufleţite, despre structura cristalelor atât moleculară, cât şi cea cristalină, despre tipurile de legătură din cristal. Această direcţie cuprinde deasemenea metodele de determinare a structurii cristalelor (analiza roentgenstructurală, neutronografică şi electronografică), studiul caracterului interacţiunilor intra- şi intermoleculare. Ca rezultate practice se poate menţiona stabilirea corelaţiei structura – proprietăţi, ultimile fiind atât fizice (electrice, optice, magnetice), cât şi biologice.

Domeniile de studiu

  1. Studiul teoretic şi experimental al structurii şi proprietăţilor cristalelor – problema de bază a fizicii şi chimiei stării condensate.
  2. Metodele de difracţie pentru determinarea structurii atomice şi cristalene a compuşilor coordinativi, macromoleculari, polimerici, a compuşilor cu activitate biologică şi a materialelor noi nanostructurale.
  3. Lucrări de prospecţiune orientate a cristalelor cu proprietăţi performante pentru aplicarea lor în practică, determinarea structurii lor, stabilirea noilor metode de sinteză a ultimilor.
  4. Dezvoltarea ştiinţei despre simetria cristalelor – baza teoretica a cristalografiei.

Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitări cu specialităţile adiacente
Soluţionarea problemelor înaintate în cercetările ştiinţifice la specialitatea 01.04.18 – cristalografie şi cristalofizică cere cooptarea disciplinelor adiacente. Însă pentru ea metodele şi obiectele de studiu ale disciplinelor enumerate sunt folosite în acea măsură, care permite de a obţine o informaţie cât mai amplă şi aprofundată despre materialele cristaline, fără a aborda atotcuprinzător problemele specialităţilor sus numite.

Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Ion Diacon, d.h.ş.f.-m., membru-corespondent, cerc. şt. princ. al L.I.S.E.S. al I.F.A. A.Ş.M.
  2. Iurii Simonov - d.ş.f.-m., conf. cerc., şef de lab., cerc. şt. coord. al L.I.S.E.S. al I.F.A. A.Ş.M.
  3. Paulina Bouroş, d. ş. chim., cercetător ştiinţific superior, L.I.S.E.S al I.F.A A.Ş.M.

Recenzenţi:

  1. Raisa Jitaru - d. h. ş. f.-m., cercetător şt. principal al L.I.S.E.S. al I.F.A. A.Ş.M.
  2. Victor Kravţov - d. ş. f.-m., conf. cerc., cerc. şt. coord. al L.I.S.E.S. al I.F.A. A.Ş.M.