Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Barbaroş Ecaterina, doctor, conferenţiar universitarBarbaroş Ecaterina, doctor, conferenţiar universitarTeze aprobate [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Eficacitatea asigurărilor în agricultura Republicii Moldova în condiţiile economiei de piaţă 08.00.05 conducător 22.12.2005
D Perfecţionarea impozitării în întreprinderile de prelucrare a produselor agricole (pe baza datelor întreprinderilor de panificare) 08.00.05 conducător 27.10.2005
D Dezvoltarea relaţiilor de credit în întreprinderile agricole din Republica Moldova 08.00.05 conducător 22.09.2005