Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Ţurcanu Petru, doctor habilitat, profesor universitarŢurcanu Petru, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Abilitare:11 noiembrie 2011, nr.1327
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)

Teze aprobate [10]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Eficienţa economică a producţiei agricole în condiţiile economiei concurenţiale (în baza materialelor unităţilor agricole ale Republicii Moldova) 08.00.05 consultant 17.12.2009
D Tendinţe de dezvoltare şi creştere economică în sectorul agrar 08.00.05 conducător 05.11.2009
DH Mecanismul functionarii eficiente a sectorului agrar 08.00.05 consultant 17.04.2008
D Organizarea şi eficienţa economică a utilizării parcului de maşini şi tractoare în agrucultură 08.00.05 conducător 24.01.2008
D Argumentarea economică a planurilor de afaceri în unităţile agricole 08.00.05 conducător 20.12.2007
D Eficienţa utilizării factorilor de producţie în întreprinderile agricole din zona de сentru a Republicii Moldova 08.00.05 conducător 20.12.2007
D Organizarea şi planificarea producţiei viticole 08.00.05 conducător 19.04.2007
DH Teoria şi practica sporirii eficienţei economice a potenţialului productiv viti-vinicol 08.00.05 consultant 29.06.2006
D Planificarea şi căile de sporire a productivităţii muncii în fitotehnie 08.00.05 conducător 22.09.2005
D Planficarea şi argumentarea preţurilor pentru prestarea serviciilor mecanizate în agricultură 08.00.05 conducător 21.04.2005