Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / august /

Perfecţionarea impozitării în întreprinderile de prelucrare a produselor agricole (pe baza datelor întreprinderilor de panificare)


Autor: Oxana Beda
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Ecaterina Barbaroş
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 august 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 octombrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.16 Mb / în română

Cuvinte Cheie

impozit, element de impozit, subiect de impozitare, obiect de impozitare, sursă de impozite, taxa de impozitare, impozit regresiv, impozit proporţional, impozit progresiv, înlesniri la impozitare, povară fiscală

Cuprins


CAPITOLUL I. Bazele teoretice ale funcţionării sistemului fiscal
  • 1. 1. Esenţa teoretică a calculării impozitelor şi a mecanismului de impozitare
  • 1. 2. Necesitaea modificării sistemului fiscal la etapa actuală

CAPITOLUL II. Analiza impozitării întreprinderilor prelucrătoare de producţie agricolă în Republica Moldova
  • 2. 1. Particularităţile creării şi funcţionării sistemului fiscal în Republica Moldova
  • 2. 2. Evaluarea procesului de impozitare în întreprinderile agricole ale economiei naţionale
  • 2. 3. Evaluarea activităţii de impozitare în cadrul SA „Franzeluţa” şi caracteristica nivelului plăţilor fiscale

CAPITOLUL III. Căile de perfecţionare a sistemului fiscal în RM
  • 3. 1. Perfecţionare a metodelor de evaluare şi reducere a presiunii fiscale
  • 3. 2. Direcţii de ameliorare a procesului de impozitare a întreprinderilor prelucrătoare de producţie agricolă