Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Timofti Elena, doctor habilitat, conferenţiar universitarTimofti Elena, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Abilitare:5 aprilie 2012, nr.1593
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Perfecţionarea mecanismului de asigurare a sustenabilităţii economice a întreprinderilor agricole (pe baza UTA Găgăuzia) 08.00.05 USC referent
conducător
Parmacli Dumitru
18.12.2014

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Eficienta economica a intensificarii ramurii fitotehnice în aspect regional 08.00.05 UASM conducător 05.07.2012
D Eficienţa economică a producerii grâului de toamnă şi căile de sporire a ei (în baza datelor Zonei de Nord a Republicii Moldova) 08.00.05 conducător 28.09.2006