Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Perfecţionarea reglementării de stat al sectorului agricol din Republica Moldova


Autor: Cimpoieş Liliana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Ala Cotelnic
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
CSS: DH 60-08.00.05-25.12.03
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 octombrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 noiembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.58 Mb / în română

Cuvinte Cheie

subvenţii, întreprinderi agricole, reglementare de stat, politică agricolă, investiţii, producţie agricolă.

Adnotare

Teza este structurată din introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 126 numiri, 14 anexe, 133 pagini text de bază, 24 figuri, 46 tabele, 8 formule.

Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu al tezei îl constituie formele şi metodele reglementării de stat a sectorului agricol în Republica Moldova.

Metodologia cercetărilor ştiinţifice efectuate include analiza, sinteza, metode economico-statistice, metoda aprecierii ratingului, metoda non-parametrică DEA. Scopul şi obiectivele lucrării constau în studierea reglementării de stat a sectorului agricol al Republicii Moldova şi elaborarea recomandărilor de perfecţionare a acestuia.

Noutatea ştiinţifică a lucrării constă în: evidenţierea principalelor direcţii de reglementare de stat a agriculturii; propunerea metodei de selectare a întreprinderilor pe baza ratingului pentru alocarea resurselor bugetare; aprecierea eficienţei alocării subvenţiilor pe tipuri de resurse materiale, evaluarea eficienţei subvenţiilor asupra output-urilor şi profiturilor, determinarea mărimii subvenţiei optimale.

Semnificaţia teoretică a tezei constă în stabilirea unor rezultate şi legităţi în reglementarea de stat a sectorului agricol care vor contribui la dezvoltarea bazei teoretice şi metodologice în acest domeniu.

Valoarea aplicativă a tezei constă în faptul că, principalele rezultatele ştiinţifice pot fi utilizate de către organele de conducere în agricultură pentru elaborarea măsurilor de perfecţionare a sistemului reglementării de stat şi de susţinere a agriculturii. Utilizarea metodelor propuse va permite determinarea principalelor direcţii de perfecţionare a reglementării de stat a întreprinderilor agricole, alegerea celor mai atractive întreprinderi pentru alocarea mijloacelor financiare, precum şi stabilirea mărimii optimale a resurselor financiare ce trebuie alocate pentru sprijinirea activităţii întreprinderilor agricole şi dezvoltarea sectorului agricol în general.

Cuprins


1. BAZELE TEORETICE ALE REGLEMENTĂRII DE STAT A SECTORULUI AGRICOL
 • 1.1 Principalele teorii, esenţa şi conţinutul reglementării de stat a sectorului agricol
 • 1.2 Particularităţile şi instrumentele principale ale reglementării de stat a sectorului agricol
 • 1.3 Practica reglementării de stat a sectorului agricol în alte ţări ale lumii
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1

2. STAREA ACTUALĂ A SECTORULUI AGRICOL AL REPUBLICII MOLDOVA, EFICIENŢA ŞI NIVELUL REGLEMENTĂRII ACESTUIA
 • 2.1 Analiza stării actuale a sectorului agricol al Republicii Moldova
 • 2.2 Formele şi metodele reglementării de stat în dezvoltarea sectorului agricol al Republicii Moldova
 • 2.3 Concluzii la capitolul 2

3. DIRECŢII DE BAZĂ ALE PERFECŢIONĂRII REGLEMENTĂRII DE STAT A SECTORULUI AGRICOL ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1 Direcţii prioritare de susţinere a reglementării de stat a sectorului agricol
 • 3.2 Impactul subvenţiilor asupra eficienţei sectorului agricol
 • 3.3 Modelul perfecţionării alocării subvenţiilor şi determinarea mărimii optimale
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI