Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / iunie /

Dezvoltarea relaţiilor de credit în întreprinderile agricole din Republica Moldova


Autor: Elena Cirisău
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Ecaterina Barbaroş
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 iunie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 septembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.19 Mb / în română

Cuvinte Cheie

conceptul creditului, relaţii de credit, politici de creditare, activitate de creditare, sistem de credit, instituţii de creditare, operaţiuni de credit

Adnotare

Lucrarea de disertaţie este consacrată elucidării problemelor teoretice şi practice a dezvoltării relaţiilor de credit în sectorul agrar atît în Moldova cît şi în alte ţări ale lumii.

În lucrare sunt argumentate necesitatea dezvoltării relaţiilor de credit şi problemele cu care se confruntă noile instituţii de creditare.

De rînd cu acestea sunt arătate neajunsusrile în acest domeniu, sunt elaborate recomandări pentru înlăturarea laturilor slabe, sunt formulate propuneri în direcţia operaţiunilor de creditare din sectorul dat al economiei.

Reformarea şi consolidarea sistemului de credit este unul din factorii ce ar stimula creşterea economiei naţionale. În acest context, în lucrare s-a efectuat o analiză amplă şi integră a sistemului de credit din Republica Moldova, în rezultatul căreia au fost scoase în evidenţă probleme şi argumentate propuneri concrete privind consolidarea şi dezvoltarea durabilă a acestuia. De asemenea, s-au remarcat posibilităţile descentralizării sistemului de credit naţional, prin diversificarea tipurilor de instituţii de credit şi a produselor financiare atât în regiunile urbane, cât şi în cele rurale, ce ar acoperi necesităţile financiare ale tuturor ramurilor/sferelor economiei naţionale.

Cu o deosebită atenţie în teză se analizează problemele şi căile de perfecţionare a managementului instituţiilor de microfinanţare nebancare din Republica Moldova (în special, asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor) şi perspectivele consolidării acestora, în scopul combaterii sărăciei şi dezvoltării sectorului rural. Studiul conceptelor teoretice şi practice ale managementului instituţiilor de microfinanţare nebancare atât din Republica Moldova, cât şi din străinătate, a dat posibilitate autorului de a elabora modelul. Aplicarea modelului contribuie la luarea deciziilor adecvate de acordare a creditelor şi la minimizarea riscurilor aferente operaţiunilor de credit.

Cuprins


CAPITOLUL I. Bazele teoretice ale gestionării creditului în întreprinderile agricole
  • 1.1. Esenţa managerială a teoriilor şi metodelor de estimare şi evaluare a procesului de creditare în întreprinderile agricole
  • 1.2. Specificul problematicii gestionării creditului în întreprinderile agricole (experienţa mondială)

CAPITOLUL 2. Situaţia actuală şi specificul gestionării relaţiilor de credit în întreprinderile agricole (pe baza datelor a.e.î.c. din Republica Moldova)
  • 2.1. Specificul politicii de creditare a sectorului agricol al Republicii Moldova în anii 1991-2003
  • 2.2. Particularităţile gestionării microîmprumuturilor în întreprinderile agricole autohtone
  • 2.3. Impactul surselor externe de împrumut asupra activităţii Asociaţiilor de Economii şi Împrumut a Cetăţenilor din Republica Moldova

CAPITOLUL 3. Perspectivele de dezvoltare a sistemului de microfinanţare în Republica Moldova
  • 3.1. Problemele generale în sistemul de microfinanţare din Republică
  • 3.2. Strategia de dezvoltare a instituţiilor de microfinanţare