Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Contribuţii la elaborarea instalaţiei automatizate combinate pentru răcirea laptelui cu aplicarea frigului natural şi artificial


Autor: Creţu Victor
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.20.02 - Electrificarea şi automatizarea agriculturii
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Liviu Volconovici
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
CSS: D 60-05.20.02-25.12.03
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 noiembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document13.16 Mb / în română

Cuvinte Cheie

utilizarea energiei electrice, fiabilitate de funcţionare a utilajului eletric, instalaţii ecologie cu consumul redus de energie electrică, acumulatoаrе de frig natural, instalaţie cu vid, răcire în vid, model matematic

Adnotare

Teza cuprinde introducere, patru capitole, concluzii, 146 de titluri bibliografice, anexe, 139 de pagini text de bază, inclusiv 38 de figuri şi 17 tabele. Rezultatele obţinute sînt publicate în 23 de lucrări ştiinţifice, dintre care 4 monografii, 4 ca un singur autor, 2 lucrări în reviste recenzate şi 1 brevet de invenţie.

Domeniul de studiu se referă la elaborarea instalaţiei ecologice pentru răcirea laptelui cu aplicarea frigului natural şi a frigului artificial.

Scopul tezei: constă în efectuarea unui studiu în domeniu şi în contribuţia la elaborarea unor instalaţii automatizate combinate pentru răcirea laptelui cu aplicarea frigului natural şi a frigului artificial pentru Republica Moldova.

Obiective: efectuarea unui studiu al instalaţiilor tradiţionale şi ecologice; – cercetarea instalaţiilor frigorifice ecologice cu consum redus de energie electrică pentru răcirea laptelui; – elaborarea unui sistem de dirijare a procesului de răcire a laptelui cu consum redus de energie electrică; – efectuarea unui studiu experimental şi tehnico-economic al instalaţiei ecologice cu consum redus de energie electrică pentru răcirea laptelui cu perfecţionarea metodei tehnico-economice în domeniu automatizării proceselor tehnologice în sectorul agrar.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: a fost argumentată eficienţa utilizării acumulatorului cu frig natural şi a instalaţiei cu vid pentru micşorarea consumului de energie electrică la răcirea laptelui; a fost elaborat modelul matematic ce permite aprecierea parametrilor constructiv – tehnologici ai instalaţiilor de evaporare cu vid şi ai acumulatoarelor de frig natural, precum şi dependenţa lor de parametrii mediului ambiant (temperaturile aerului atmosferic şi a apei, durata perioadei reci a anului etc.); a fost elaborată metoda şi obţinute expresiile analitice de determinare a parametrilor instalaţiilor frigorifice ecologice pentru răcirea laptelui; a fost îmbunătăţită metoda de calcul tehnico-economică care face posibilă analiza complexă a eficienţei funcţionării sistemului biotehnic pentru răcirea laptelui în condiţiile influenţei unor factori variabili de producţie şi de piaţă; noutatea ştiinţifică este confirmată prin brevetul de invenţie MD nr. 2461: CIB: F25D 3/02, referitor la acumulatorul de frig natural pentru răcirea laptelui.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării:studiile efectuate referitor la acumulatorul de frig natural şi la instalaţia de evaporare cu vid pot fi utilizate la aplicarea practică a acestora în scopul economisirii energiei electrice şi sporirii competitivităţii acestora cu instalaţiile frigorifice cu compresor. Modelul matematic elaborat permite aprecierea parametrilor constructiv –tehnologici ai instalaţiilor de evaporare cu vid şi ai acumulatoarelor de frig natural, precum şi determinarea dependenţei lor de parametrii mediului ambiant.În baza rezultatelor cercetărilor teoretice şi experimentale privind răcirea prin evaporarea cu vid au fost determinate curbele procesului de răcire a laptelui. S-a dovedit eficienţa utilizării regimului de răcire consecutivă pe porţii a laptelui. Metoda propusă de evaluare tehnico-economică a soluţiilor inginereşti în domeniul automatizării proceselor tehnologice de răcire a laptelui face posibilă analiza complexă a eficienţei funcţionării sistemului biotehnic în condiţiile acţiunii factorilor variabili de producţie şi de piaţă.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice
Rezultatele lucrării au fost incluse în anul 2004 în programele analitice ale Universităţii Agrare de Stat din Moldova la două discipline: - Automatizarea proceselor tehnologice în sectorul agrar; - Proiectarea sistemelor de electrificare în sectorul agrar.

Cercetările efectuate au fost utile şi pentru elaborarea indicaţiilor metodice pentru proiectul de an la disciplina „Proiectarea sistemelor de electrificare în sectorul agrar” la Universitatea Agrară de Stat din Moldova în anul 2005, precum şi la elaborarea programei analitice la disci¬plina „Surse regenerabile de energie” şi a indicaţiilor metodice referitoare la calculul tehnico-economic al proceselor tehnologice automatizate din sectorul agroalimentar în anul 2006.

Totodată, cercetările efectuate au fost utilizate la elaborarea, montarea şi punerea în funcţiune a instalaţiei de cogenerare de pe teritoriul Staţiei de Epurare din municipiul Chişinău, în perioada anilor 2003 – 2005.