Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


„Arte poetice” în poezia postbelică din Republica Moldova (reabilitarea esteticului)


Autor: Vîntu Victoria
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.01 - Literatura română
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Andrei Ţurcanu
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM
Instituţia: Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 decembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Teza

CZU 37.016.046:821.135.1.09(023.2)

Adobe PDF document 1.05 Mb / în română
136 pagini


Cuvinte Cheie

artă poetică, etic, estetic, reabilitarea tradiției, orfic, mesianic, generația șaizecistă, modele poetice, ideologie totalitară, dogmă, individualitate artistică

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 175 titluri, 126 pagini (text de bază), declarația privind asumarea răspunderii, CV-ul autorului. Rezultatele obținute sunt reflectate în 9 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Literatura română.

Scopul și obiectivele: Scopul investigației este analiza artelor poetice apărute în anii ’50-’60 cu accent pe evidențierea mijloacelor de reabilitare a „eticului” și a „esteticului” literar.

Obiectivele urmărite sunt:


Noutatea și originalitatea științifică rezidă în abordarea într-o nouă optică a artelor poetice semnate de scriitorii șaizeciști din Basarabia într-o cercetare actualizată și sistematizată. Este probat efortul generației lui Gr. Vieru și L. Damian de a reorienta evoluția discursului liric de la expresia de factură pașoptistă la cea modernă.

Problema științifică importantă soluționată constă în elucidarea procesului de reabilitare a poeziei postbelice basarabene prin definirea crezului artistic al generației șaizeciste, fapt care a contribuit la relevarea valorilor eticului și ale esteticului într-o literatură clișeizată de restricțiile ideologice.

Importanța teoretică și valoarea aplicativă a tezei. Lucrarea este orientată către cei interesați de istoria și teoria literară, fiind axată pe determinarea aspectului subversiv al liricii postbelice basarabene. Tezele propuse ar putea constitui un curs asupra metamorfozelor poeziei basarabene. Implimentarea rezultatelor științifice. Rezultatele demersului au fost implementate la elaborarea comunicărilor științifice prezentate în cadrul unor conferințe naționale și internaționale.

Cuprins


1. POETICA LIRICII ȘAIZECISTE ÎN VIZIUNEA CRITICII LITERARE
  • 1.1. „Șaizecismul” între viziunea dogmatică și interpretările stetice
  • 1.2. Critica literară de la ’90 încoace despre poeții șaizeciști
  • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. ARTELE POETICE CA ASUMARE A TRADIȚIILOR NAȚIONALE ȘI EXPRESIE A FIRESCULUI
  • 2.1. Contextul istorico-cultural al revenirii la radiţie…
  • 2.2. Scrisul ca angajament etico-estetic
  • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. ESTETICUL CA LIBERTATE A IMAGINARULUI
  • 3.1. „Numele tău” și „Sânt verb” ca embleme lirice ale etosului ațional
  • 3.2. De la kalokagathii poetice la esteticul ca pură libertate imaginativă
  • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI