Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Romanul lui Vladimir Beșleagă (lumea artistică, personaje, tehnici narative)


Autor: Oxana Gherman
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.01 - Literatura română
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Alexandru Burlacu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 decembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.17 Mb / în română

Teza

CZU 37. 016. 046: 821. 135. 1. 09 (043.2)

Adobe PDF document 1.58 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

perspectivă dialogică, relație dialogală, conștiință, voce, identitate, dualitate, opoziție, cuvânt bivoc, construcție hibridă, cronotop, polifonie

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 160 de surse, 135 pagini de text de bază, declaraţia privind asumarea răspunderii, CV-ul autoarei.

Rezultatele tezei au fost reflectate în 11 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: Literatura română.

Scopul lucrării constă în analiza lumii artistice, personajelor și tehnicilor narative ale romanului lui Vladimir Beșleagă din perspectivă dialogică, în vederea înlăturării confuziilor atestate în cadrul abordărilor monologice și descoperirii unor noi dimensiuni artistice ale romanului.

Obiectivele investigaţiei sunt:


Noutatea ştiinţifică şi originalitatea lucrării rezidă în elaborarea unui nou model de analiză literară, axat pe teoria dialogismului romanesc și aplicarea lui în cercetarea romanelor lui Vladimir Beșleagă, oferind noi piste de interpretare a acestora.

Problema ştiinţifică soluţionată constă abordarea romanelor lui Vladimir Beșleagă din perspectivă dialogică, având ca rezultat descoperirea unor viziuni inedite asupra acestora și înlăturarea deficiențelor metodologice ale abordărilor tradiționaliste / monologice, în vederea determinării locului și rolului scriitorului în evoluția romanului basarabean.

Importanţa teoretică și practică rezidă în contribuția la elaborarea grilei de analiză dialogică a romanului și ilustrarea eficienței ei în hermeneutica textului literar.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele tezei au fost incluse în mai multe articole publicate în revistele de profil și expuse în comunicările ştiinţifice prezentate în cadrul unor conferințe naţionale şi internaţionale. 5

Cuprins


Introducere
 • I. Romanul în exegeza literară (1966-2015)
 • 1.1. O operă deschisă: „Zbor frânt”
 • 1.2. „Viața și moartea nefericitului Filimon...”: dosarul receptării
 • 1.3. Traiectul romanului în exegeza literară
 • Concluzii la capitolul I.

II. Lumea artistică. Ontologia romanului
 • 2.1. Criza identitară și lumea totalitară
 • 2.2. Romanul istoric: lumea ca teatru
 • 2.3. Esența eternului uman (dualitatea ființei și dialogul opozițiilor)
 • 2.4. „Vocile” lui homo artifex între ficțiune și realitate
 • 2.5. Personajul ca ființă dialogală.
 • Concluzii la capitolul II

III. Po(i)etica romanului
 • 3.1. Construcția romanului
 • 3.2. Dialogismul interior
 • 3.3. Structura cronotopică
 • 3.4. „Zbor frânt” în perspectivă dialogică
 • Concluzii la capitolul III

Concluzii generale și recomandări