Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Racu Iulia, doctor habilitat, conferenţiar universitarRacu Iulia, doctor habilitat, conferenţiar universitarTeze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Particularitățile robusteței și identității psihosociale la persoane cu diverse tipuri de percepție a veniturilor 19.00.01 USM membru CSS
conducător
Anţibor Ludmila
22.12.2022
D Emoțiile negative la adolescenți și modalități de diminuare 19.00.07 UPSC conducător 22.03.2023

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Dezvoltarea calităților volitive la preadolescenți 19.00.07 UPSC conducător 25.11.2022