Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cojocaru-Borozan Maia, doctor habilitat, profesor universitarCojocaru-Borozan Maia, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1443
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [9]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Influenţa motivaţiei angajaţilor din sistemul de învăţămînt asupra dezvoltării carierei 13.00.01 USM referent
conducător
Dandara Otilia
20.05.2016
D Condiții psihopedagogice și socioculturale în dezvoltarea angajamentului și satisfacției profesionale a profesorilor de coregrafie 13.00.01 USM referent 26.08.2016
D Formarea competențelor profesionale ale studenților pedagogi în baza tehnologiilor informaționale și comunicaționale 13.00.01 UPSC membru CSS
conducător
Patraşcu Dumitru
09.09.2016
D Formarea culturii evaluării pedagogice 13.00.01 UPSC conducător 07.09.2016
D Cadrul pedagogic de realizare a procesului didactic și formarea profesională a învăţătorilor la nivelul claselor cu predare simultană 13.00.01 UPSC preşedinte CSS
consultant
Ursu Ludmila
conducător
Sadovei Larisa
04.10.2016
D Formarea și dezvoltarea culturii manageriale în instituția preşcolară 13.00.01 UST membru CSS
conducător
Cojocaru Victoria
21.10.2016
D Eficientizarea predării limbii engleze prin învățarea personalizată 13.00.02 UPSC preşedinte CSS
conducător
Grădinari Galina
14.12.2016
D Managementul performanței în contextul pedagogic de formare universitară a cadrelor 13.00.01 UPSC preşedinte CSS
conducător
Cojocaru Vasile
16.12.2016
D Paradigma educației psihocentriste în România din perspectiva pedagogiei moderne și postmoderne 13.00.01 UPSC consultant
conducător
Cristea Sorin
16.12.2016

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Formarea toleranţei pedagogice a cadrelor didactice 13.00.01 UPSC conducător 19.11.2015
D Analiza comparată a didacticii limbii străine la elevii claselor 5-8 în şcolile de cultură generală din Kîrgîstan şi Turcia (pe exemplul limbii engleze) 13.00.01 UPSC consultant 07.07.2015
D Tehnologii comunicative de predare a frazeologismelor engleze în învăţămîntul superior 13.00.02 UPSC conducător
consultant
Gogu Tamara
16.02.2012
D Formarea competenţei de comunicare didactică prin modulul pedagogic universitar 13.00.01 conducător 17.04.2008