Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cojocaru-Borozan Maia, doctor habilitat, profesor universitarCojocaru-Borozan Maia, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1443
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [7]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Potenţialul formativ al consilierii familiei în instituţia de învăţământ (liceu) 13.00.01 UPSC membru CSS
conducător
Cuzneţov Larisa
12.05.2016
D Influenţa motivaţiei angajaţilor din sistemul de învăţămînt asupra dezvoltării carierei 13.00.01 USM referent
conducător
Dandara Otilia
20.05.2016
D Eficientizarea managementului formării continue a cadrelor didactice în baza sistemului informațional 13.00.01 UPSC membru CSS
conducător
Patraşcu Dumitru
27.05.2016
D Modele psihopedagogice de pregătire pentru şcoală a copiilor cu cecitate 13.00.03 UPSC membru CSS
conducător
Laposin Emilia
17.06.2016
DH Metodologia educației literar-artistice a elevilor 13.00.02 UPSC preşedinte CSS
consultant
Pâslaru Vlad
20.06.2016
D Valorificarea strategiilor euristice în studierea literaturii franceze în învățământul superior 13.00.02 UPSC preşedinte CSS
consultant
Prus Elena
conducător
Solcan Angela
21.06.2016
D Dezvoltarea identității profesionale a profesorilor debutanți prin mentorat 13.00.01 UST membru CSS
conducător
Silistraru Nicolae
23.06.2016

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Formarea toleranţei pedagogice a cadrelor didactice 13.00.01 UPSC conducător 19.11.2015
D Analiza comparată a didacticii limbii străine la elevii claselor 5-8 în şcolile de cultură generală din Kîrgîstan şi Turcia (pe exemplul limbii engleze) 13.00.01 UPSC consultant 07.07.2015
D Tehnologii comunicative de predare a frazeologismelor engleze în învăţămîntul superior 13.00.02 UPSC conducător
consultant
Gogu Tamara
16.02.2012
D Formarea competenţei de comunicare didactică prin modulul pedagogic universitar 13.00.01 conducător 17.04.2008