Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cojocaru-Borozan Maia, doctor habilitat, profesor universitarCojocaru-Borozan Maia, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:5 aprilie 2012, nr.1624
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Condiţii psihopedagogice de diminuare a stresului ocupaţional la debutul carierei didactice 13.00.01 UPSC conducător 29.12.2014
D Fundamente pedagogice ale educaţiei pentru mass-media în cadrul colaborării şcoală-familie (treapta învăţământului primar) 13.00.01 ISE membru CSS
conducător
Cuzneţov Larisa
16.01.2015

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Calitatea comunicării pedagogice din perspectiva valorificării metodelor interactive în învăţământul preuniversitar 13.00.01 UPSC conducător 14.11.2013
D Fundamente teoretice şi metodologice ale dezvoltării inteligenţei emoţionale prin comunicare la adolescenţi 13.00.01 UPSC conducător 21.06.2013
D Tehnologii comunicative de predare a frazeologismelor engleze în învăţămîntul superior 13.00.02 UPSC conducător
consultant
Gogu Tamara
16.02.2012
D Formarea competenţei de comunicare didactică prin modulul pedagogic universitar 13.00.01 conducător 17.04.2008