Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Borozan Maia, doctor habilitat, profesor universitarBorozan Maia, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Tiraspol
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1443
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Repere teoretice şi metodologice de dezvoltare a inteligenţei spirituale la cadrele didactice universitare 13.00.01 USM referent
conducător
Bîrnaz Nina
07.09.2022
D Actualitatea pedagogiei formativ - organiciste a lui G.G. Antonescu 13.00.01 UPSC referent
conducător
Cristea Sorin
02.09.2022
D Particularitățile psihopedagogice de dezvoltare a gândirii critice la elevii claselor primare 13.00.01 UTM referent
conducător
Guţu Zoia
24.02.2023
D Potențialul educației tehnologice în formarea preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil 13.00.01 UPSC referent
conducător
Ovcerenco Nadejda
28.02.2023

Teze aprobate [10]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Formarea stilului existențial al adolescenților în contextul crizei valorilor 13.00.01 UPSC conducător
consultant
Gagim Ion
04.10.2021
D Repere epistemologice în analiza limbajului pedagogic din perspectiva informaticii 13.00.01 UPSC consultant 27.09.2019
D Constante pedagogice ale evoluției și valorificării paradigmei inteligenţei emoţionale (abordare comparativă) 13.00.01 UPSC conducător 17.09.2019
D Paradigma comunicării asertive în formarea profesională a studenţilor pedagogi 13.00.01 UPSC consultant 31.05.2017
D Paradigma educației psihocentriste în România din perspectiva pedagogiei moderne și postmoderne 13.00.01 UPSC consultant
conducător
Cristea Sorin
16.02.2017
D Formarea culturii evaluării pedagogice 13.00.01 UPSC conducător 15.11.2016
D Formarea toleranţei pedagogice a cadrelor didactice 13.00.01 UPSC conducător 19.11.2015
D Analiza comparată a didacticii limbii străine la elevii claselor 5-8 în şcolile de cultură generală din Kîrgîstan şi Turcia (pe exemplul limbii engleze) 13.00.01 UPSC consultant 07.07.2015
D Tehnologii comunicative de predare a frazeologismelor engleze în învăţămîntul superior 13.00.02 UPSC conducător
consultant
Gogu Tamara
16.02.2012
D Formarea competenţei de comunicare didactică prin modulul pedagogic universitar 13.00.01 UPSC conducător 17.04.2008