Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Borozan Maia, doctor habilitat, profesor universitarBorozan Maia, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1443
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Factorii psihosociali ai burnout-ului cadrului didactic școlar 19.00.05 ULIM membru CSS
conducător
Rusnac Svetlana
07.11.2019
D Evoluţia paradigmei învăţământului superior în context european 13.00.01 USM membru CSS
conducător
Dandara Otilia
21.11.2019
D Integrarea socială a copiilor cu tulburări de limbaj 19.00.05 ULIM membru CSS
conducător
Rusnac Svetlana
28.11.2019

Teze aprobate [9]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Repere epistemologice în analiza limbajului pedagogic din perspectiva informaticii 13.00.01 UPSC consultant 27.09.2019
D Constante pedagogice ale evoluției și valorificării paradigmei inteligenţei emoţionale (abordare comparativă) 13.00.01 UPSC conducător 17.09.2019
D Paradigma comunicării asertive în formarea profesională a studenţilor pedagogi 13.00.01 UPSC consultant 31.05.2017
D Paradigma educației psihocentriste în România din perspectiva pedagogiei moderne și postmoderne 13.00.01 UPSC consultant
conducător
Cristea Sorin
16.02.2017
D Formarea culturii evaluării pedagogice 13.00.01 UPSC conducător 15.11.2016
D Formarea toleranţei pedagogice a cadrelor didactice 13.00.01 UPSC conducător 19.11.2015
D Analiza comparată a didacticii limbii străine la elevii claselor 5-8 în şcolile de cultură generală din Kîrgîstan şi Turcia (pe exemplul limbii engleze) 13.00.01 UPSC consultant 07.07.2015
D Tehnologii comunicative de predare a frazeologismelor engleze în învăţămîntul superior 13.00.02 UPSC conducător
consultant
Gogu Tamara
16.02.2012
D Formarea competenţei de comunicare didactică prin modulul pedagogic universitar 13.00.01 UPSC conducător 17.04.2008