Аттестационная комиссия
Комиссия по аккредитации
Комиссия по экспертов
Распоряжения, инструкции
Нормативные акты
Номенклатура
Организации
Ученые советы
Семинары
Диссертации
Научные руководители
Ученые
Докторанты
Постдокторанты
CNAA logo

 română | русский | english


Диссертации – Педагогика, 2005

Выполненные диссертации [29]

Gr Название Дата утверждения
D Pregătirea profesională a studenţilor cu specializarea "kinetoterapie" pentru activitatea didactică în sistemul educaţiei fizice şcolare 24.02.2005
13.00.04 - Теория и методология физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры
D Argumentarea folosirii mijloacelor din atletism pentru dezvoltarea vitezei la fotbaliştii de 12-14 ani 24.02.2005
13.00.04 - Теория и методология физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры
D Strategii didactice interactive în cadrul predarii-învaţării limbii engleze în liceu 24.02.2005
13.00.02 - Теория и методология обучения (по предметам)
D Instruirea asistată de calculator – în baza programului expert de pregătire sportivă a echipelor de handbal feminin 24.02.2005
13.00.04 - Теория и методология физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры
D Modele pedagogice de integrare în comunitate a copiilor cu cerinţe educative speciale 24.02.2005
13.00.03 - Специальная педагогика (коррекционная)
D Dezvoltarea competenţelor de cunoaştere la elevii din clasa întâia prin integrarea conţinuturilor curriculare 24.02.2005
13.00.01 - Общая педагогика
D Intensificarea procesului de educaţie fizică din gimnaziu prin aplicarea utilajului sportiv nestandart, a muzicii funcţionale şi antrenamentului în circuit 24.02.2005
13.00.04 - Теория и методология физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры
D Formarea priceperilor de coordonare complexă a integrării componentelor procesuale în cadrul activităţii didactice la viitorii profesori de educaţie fizică 24.02.2005
13.00.04 - Теория и методология физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры
D Pregătirea atletică polivalentă a elevilor din ciclul gimnazial în baza conţinuturilor educaţionale cu efect multilateral de instruire 21.04.2005
13.00.04 - Теория и методология физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры
D Dezvoltarea diferenţiată a capacităţii de forţă-viteză în pregătirea fotbaliştilor juniori, vârsta 16-17 ani 21.04.2005
13.00.04 - Теория и методология физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры
DH Teoria şi metodologia evaluării în învăţămîntul universitar 21.04.2005
13.00.01 - Общая педагогика
D Pregătirea profesională a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport în baza programării de tip algoritmic a cursului de bază la disciplina "atletism" 23.06.2005
13.00.04 - Теория и методология физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры
D Pregătirea tehnică şi psihomotrică a studenţilor militari în proba de înot 50 m cu obstacole a pentatlonului militar 23.06.2005
13.00.04 - Теория и методология физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры
D Evaluarea culturii muzicale a elevilor în procesul de realizare a curriculumului şcolar 23.06.2005
13.00.01 - Общая педагогика
D Optimizarea randamentului tehnico-tactic prin dezvoltarea calităţilor motrice combinate specifice jocului de fotbal la eşalonul 17-18 ani 23.06.2005
13.00.04 - Теория и методология физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры
D Formarea ritmului de activitate motrică la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport în cadrul conţinutului adaptat al disciplinei "educaţia ritmico-muzicală" 23.06.2005
13.00.04 - Теория и методология физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры
D Formarea stilului profesional al viitorului pedagog din perspectiva noilor educaţii 23.06.2005
13.00.01 - Общая педагогика
D Развитие коммуникативной культуры учителя в условиях современной школы 23.06.2005
13.00.01 - Общая педагогика
D Sociologia perceperii valorilor literar-artistice româneşti de către elevii alolingvi din R. Moldova 23.06.2005
13.00.01 - Общая педагогика
D Restructurarea eforturilor de antrenament în cadrul ciclului anual de pregătire a alergătoarelor de semifond junioare pentru obţinerea formei sportive 22.09.2005
13.00.04 - Теория и методология физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры
D Оптимизация учебно-воспитательного процеса военого физического воспитания средствами прикладного плавания 22.12.2005
13.00.04 - Теория и методология физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры
DH Теоретические и методологические основы воспитания для семьи 22.09.2005
13.00.01 - Общая педагогика
D Proiectarea curriculum-ului de consiliere şcolară 22.09.2005
13.00.01 - Общая педагогика
D Исследование Социологическое изучение соотношения национальное-универсальное в воспитании молодежи (на материале учебного предмета "Румынский язык и литература") 22.12.2005
13.00.01 - Общая педагогика
D Психопедагогические основы в психопедагогическом консультровании и школьной ориентации в доуниверситетском образовании (на материале языкового и литературного воспитания) 22.12.2005
13.00.01 - Общая педагогика
D Методология развития скоростно-силовых качеств у бегунов на короткие дистанции,юниоров II(16-17 лет) 22.12.2005
13.00.04 - Теория и методология физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры
D Формированиe у лицеистов творческих способностей в процессе проблемного обучения 22.12.2005
13.00.01 - Общая педагогика
D Разработка педагогических и медико-биологических критериев начального отбора спортсменов в TAEKWONDO WTF 22.12.2005
13.00.04 - Теория и методология физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры
D Формирование дичности ученика гимназического цикла по специализации „Футбол” 22.12.2005
13.00.04 - Теория и методология физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры