Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aplicarea conceptelor moderne manageriale în atragerea investiţiilor internaţionale în economia Republicii Moldova


Autor: Baranov Arcadie
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Svetlana Ichizli
doctor
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost retrasă pe 1 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.21 Mb / în română

Teza

CZU 339.727.22(478)(043.2)=135.1

Adobe PDF document 0.73 Mb / în română
196 pagini


Cuvinte Cheie

corporaţia transnaţională, concept managerial, management investiţional, strategii de investiţii, investiţii internaţionale, portofoliu de investiţii, proiect investiţional, riscde investiţii, managementul activităţii investiţionale, globalizarea, concept neotehnologic, acţiune, forme de investiţii, posibilităţile investiţionale, piaţa de desfacere, caracteristica managerială, tipuri de corporaţii, management strategic, tehnologia, factorii tehnologici, produs, proces investiţional, activitatea investiţională, atragerea investiţiilor.

Adnotare

În lucrare se prezintă caracteristica concepţiilor manageriale folosite în practica internaţională. Se prezintă diferite strategii de management utilizate pe plan internaţional. Se caracterizează procesele globalizării, internaţionalizării şi analiza experienţei corporaţiilor transnaţionale în formarea climatului investiţional, are loc prezentarea strategiilor corporaţiilor în atragerea investiţiilor.

Are loc prezentarea mecanismului atragerii investiţiilor în Republica Moldova. Se studiează practica investiţiilor în Moldova, se studiează cadrul legislativ şi are loc reglementarea condiţiilor atragerii investiţiilor internaţionale.

Se prezintă caracterizarea diferitor concepte moderne manageriale investiţionale, se studiează concepte neotehnologice existente astăzi şi aplicarea acestora în practică .Sînt studiate metode de studiere a pieţelor, problemele globalizării a managementului şi studiul psihografic al pieţelor, analiza interculturală, investigaţiile psihografice ale pieţelor, caracteristicile psihografice, tehnologia determinării strategiei şi scopurilor pe piaţa a produsului companiei, sînt studiate tehnologii, metodologii manageriale folosite în sfera investiţională şi aplicarea acestora în Moldova. Se caracterizează diferite concepte investiţionale utilizate pentru formarea potenţialului investiţional.

Sînt prezentate tehnici manageriale de atragere a investiţiilor internaţionale în economia Republicii Moldova, este studiată realizarea strategiei a firmei, metodologia atragerii investiţiilor în economia Republicii Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL I. Analiza concepţiilor manageriale investiţionale în practica internaţională.
  • 1.1.Procese de internaţionalizare şi analiza experienţei corporaţiilor transnaţionale în formarea climatului investiţional
  • 1.2.Strategii folosite de corporaţii transnaţionale în atragerea investiţiilor
  • 1.3.Concepte neotehnologice în practica managementului internaţional

CAPITOLUL II. Mecanismul atragerii investiţiilor internaţionale în economia Republicii Moldova.
  • 2.1.Cadrul legislativ şi reglamentarea condiţiilor atragerii investiţiilor internaţionale
  • 2.2.Cercetarea şi analiza conceptelor moderne manageriale investiţionale

CAPITOLUL III. Aplicarea metodelor performante manageriale în formarea potenţialului investiţional al firmelor din Republica Moldova
  • 3.1.Studierea potenţialului portofoliului de investiţii în firmele Republicii Moldova
  • 3.2.Tehnici manageriale de atragere a investiţiilor internaţionale în economia RepubliciiMoldova