Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Reducerea costurilor şi sporirea competitivităţii producţiei la întreprinderile industriei de tutun


Autor: Deliu Angela
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Ion Sârbu
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 noiembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 ianuarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.48 Mb / în română

Teza

CZU [338.57.055.3+339.137.2]:663.97

Adobe PDF document 2.13 Mb / în română
199 pagini


Cuvinte Cheie

cost, cheltuieli, clasificarea costurilor şi a cheltuielilor, resurse economice, competitivitate, management, managementul costurilor, centru de responsabilitate, centru de cost, industria tutunului, economie de piaţă, preţ, eficienţă economică, activitate economică

Adnotare

Teza de doctor dată urmăreşte cercetarea aspectelor teoretice şi practice, depistarea măsurilor de reducere a costurilor de producţie şi de creştere a competitivităţii în cadrul întreprinderilor industriei tutunului din Republica Moldova.

În acest scop, în lucrare, a fost expusă baza teoretico-ştiinţifică a conceptului de cost de producţie, metodele de calculare a costurilor, direcţiile de reducere a lor, relevată importanţa cunoaşterii, determinării nivelului de cheltuieli şi costuri, şi reducerii lor de către întreprinderi în condiţiile de piaţă.

În lucrare, a fost efectuată analiza industriei de tutun, analizat sectorul agrar de tutun, prezentată evaluarea situaţiei economico-financiare actuale a fabricilor de tutun şi principalele tendinţe de dezvoltare în ramură. Pornind de la tema tezei, s-a analizat dinamica şi structura costurilor de producţie a industriei tutunului.

În teză, a fost propus proiectul de măsuri la nivel macroeconomic şi microeconomic pentru reducerea costurilor şi sporirea competitivităţii industriei autohtone a tutunului. A fost recomandată aplicarea şi implementarea managementului costurilor în baza centrelor de cost, pentru care au fost propuse următoarele etape de bază de implementare: determinarea structurii organizatorice, stabilirea centrelor de responsabilitate, elaborarea bugetelor şi criteriilor de bugetare, crearea sistemului informaţional. De asemenea, sunt propuse măsuri eficiente de reducere a cheltuielilor şi creştere a performanţelor prin motivarea managementului de vârf şi prin aplicarea unui model matematic în analiză a costurilor, ce va permite studierea şi evaluarea factorilor de influenţă a costurilor industriei tutunului.

Abordările teoretice şi recomandările practice, prezentate în teză, pot fi utilizate de întreprinderile de prelucrare industrială a tutunului şi vor contribui la o funcţionare efectivă şi eficientă, şi prosperare a industriei tutunului din Republica Moldova

Cuprins


CAPITOLUL I. Baza teoretico–metodologică a costului de producţie
  • 1.1. Conceptul teoretic al costului: esenţă economică şi tipuri de costuri
  • 1.2. Metodele de calculare a costurilor în condiţiile economiei de piaţă
  • 1.3. Evidenţierea căilor de reducere a costului – factor de bază al creşterii competitivităţii producţiei

CAPITOLUL II. Diagnosticul şi analiza activităţii întreprinderilor din industria tutunului din Republica Moldova
  • 2.1. Diagnoza industriei de tutun a Republicii Moldova
  • 2.1.1. Evaluarea situaţiei generale a industriei prelucrătoare
  • 2.1.2. Analiza tehnico-economică şi financiară a industriei tutunului
  • 2.2. Estimarea costului de producţie în activitatea întreprinderilor de tutun din Republica Moldova

Capitolul III. Direcţiile de reducere a costului, privind sporirea competitivităţii producţiei la întreprinderile industriale de tutun din Republica Moldova
  • 3.1. Măsuri regulatorii privind reducerea costului şi sporirea competitivităţii producţiei la întreprinderile de tutun din Republica Moldova
  • 3.2. Aplicarea sistemului de management prin centre de cost în cadrul fabricilor de fermentare a tutunului - cale contemporană de creştere a competitivităţii
  • 3.3. Sistemul de motivare a managementului de vârf privind reducerea cheltuielilor generaladministrative şi creşterea performanţelor întreprinderilor.