Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Perfecţionarea mecanismului fiscalităţii în condiţiile stabilizării macroeconomice


Autor: Asavetei Răduţu
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Galina Ulian
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 noiembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 ianuarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Teza

CZU 336.2(498+4-612UE)

Adobe PDF document 1.71 Mb / în română
166 pagini


Cuvinte Cheie

Impozite şi taxe, sistemul fiscal, mecanismul fiscal, planificarea fiscală, reglarea fiscală, administrarea fiscală, controlul fiscal, stabilizarea macroeconomică, procesul fiscal, reforma fiscală, politica fiscală.

Adnotare

Scopul şi obiectivele prezentei teze constau în necesitatea cercetării mecanismului fiscalităţii prin determinarea sistemului fiscal şi aspectelor de reglementarea procesului fiscal în condiţiile stabilizării macroeconomice şi integrării europene.

Din aceste considerente în teză s-au evaluat abordările teoretice a sistemului fiscal în concepţia diferitelor şcoli de gîndirea, s-a analizat experienţa României şi Republicii Moldova în ceea ce priveşte reforma fiscală în condiţiile integrării europene. De asemenea în lucrarea data s-a apreciat mecanismul fiscal ca categoria economică şi instrument de reglare macroeconomică, au fost determinate aspectele teoretice şi practice a administrării fiscale şi controlului fiscal.

Prezenta cercetare încearcă să se scrie în eforturile teoretico-metodologice şi practice de a clarifica conţinutul mecanismului fiscal şi necesitatea perfecţionării lui prin restructurarea politicii fiscale, aplicarea măsurilor de optimizarea legislaţiei fiscale şi eficientizarea controlului fiscal.

În cadrul lucrării s-a demonstrat că instituirea unui sistem fiscal bine determinat reprezintă una din condiţiile de bază ale consolidării economiei de piaţă dezvoltate.

În contextul acestor idei sunt formulate o serie de propuneri privind determinarea şi dezvoltarea conceptului de sistem fiscal, formularea unor principii conceptuale în construcţia elementelor mecanismului fiscalităţii în condiţiile stabilizării macroeconomice, identificarea mecanismelor de reglementare a procesului fiscal, identificarea rolului administrării fiscale şi controlului fiscal şi aplicarea registrului de lucru „Excel” pentru eficientizarea controlului fiscal.

Concluziile principale ale cercetării efectuate la tema şi recomandările înaintate ar putea contribui, în opinia noastră, la perceperea corectă a mecanismului fiscal, pot servi la sporirea eficienţei măsurilor de politica fiscală.

Rezultatele cercetării pot fi utilizate de către autorităţile în domeniul fiscal în scopul perfecţionării mecanismului fiscal, de cercetări în domeniul fiscalităţii, în instituţiile de învăţămînt în cadrul mai multor discipline ştiinţifice care examinează fiscalitatea, finanţele publice

Cuprins


CAPITOLUL I. Sistemele fiscale în condiţiile stabilizării macroeconomice
  • 1.1. Concepte privind sistemul fiscal: obiective şi elemente
  • 1.2. Sistemul fiscal al României în condiţiile stabilizării macroeconomice
  • 1.3. Reforma fiscală în condiţiile aderării României şi în perspectiva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană

CAPITOLUL II. Aspecte de reglementare a procesului fiscal
  • 2.1. Mecanismul fiscal drept instrument de reglare macroeconomică
  • 2.2. Rolul administrării fiscale şi controlul fiscal în asigurarea stabilităţii macroeconomice

CAPITOLUL III. Perfecţionarea politicii fiscale în condiţiile stabilizării macroeconomice
  • 3.1. Restructurarea politicii fiscale în procesul integrării europene
  • 3.2. Modalităţi de eficientizare a elementelor mecanismului fiscalităţii
  • 3.3. Utilizarea aplicaţiei „EXCEL” în dinamizarea, eficientizarea şi creşterea calităţii actului de control fiscal.