Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Mecanism organizaţional-juridic de administrare a organelor afacerilor interne: analiza sistemico-juridică


Autor: Cerba Valeriu
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Ion Guceac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 decembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 1.15 Mb / în română
159 pagini


Cuvinte Cheie

stat, sistemul normelor de drept, principii şi funcţii de administrare, conducere socială, minister, organele afacerilor interne, dinamism, factori, sistem, subsistem administrat, perfecţionare, metodologie, organizare, analiză, planificare, control, mecanism juridic, criminalitate, ordinea de drept

Adnotare

Prezenta investigaţie ştiinţifică constituie un studiu complex al coraportului dintre drept şi conducerea socială, ale factorilor social-economici care influenţează activitatea organelor afacerilor interne, al gradului de compatibilitate dintre activitatea organelor afacerilor interne şi condiţiile social-economice şi juridice noi, precum şi o cît şi cercetare a recomandărilor concrete privind perfecţionarea mecanismului organizaţional-juridic de administrare a organelor afacerilor interne. Conţinînd o analiză amplă, sub toate aspectele, a activităţii organelor afacerilor interne, lucrarea vine să contureze cele mai generale idei, ipoteze şi afirmaţii privind sporirea eficienţei activităţii acestor structuri ca urmare a perfecţionării mecanismului de administrare a lor expuse în literatura de specialitate, inclusiv cu referire la reforma sistemului MAI în perspectiva integrării europene a Republicii Moldova. Un loc special în lucrare revine problemelor de perfecţionare a procesului de planificare, organizare şi conducere a organelor afacerilor interne în domeniul contracarării fenomenului infracţional.

Actualitatea acestor probleme este determinată, în primul rînd, de faptul că activitatea practică a organelor afacerilor interne, în condiţiile de azi, necesită investigaţii teoretico-juridice suplimentare ale mecanismului de administrare a organelor afacerilor interne şi elaborarea unor propuneri de perfecţionare a acestuia. De altfel, această lucrare a continuat studiul teoretic al dirijării de stat ca o ramură a ştiinţei de conducere, ca obiect al reglementării administrative de drept.

În acelaşi timp, recunoaştem prezenţa în Republica Moldova a „vacuumului ştiinţific” în raport cu „dirijarea de stat a organelor afacerilor interne”. În baza cercetărilor realizate, concluzionăm că în Republica Moldova mecanismul organizaţional-juridic de administrare a organelor afacerilor interne nu a fost abordat plenar din punct de vedere ştiinţific.

În prezenta teză, pentru prima dată, ca urmare a studiului lucrărilor autorilor autohtoni şi străini, printr-o analiză complexă a prevederilor legislaţiei în vigoare, a devenit posibilă identificarea gradului de cercetare a mecanismului organizaţional-juridic de administrare a organelor afacerilor interne în Republica Moldova.

Rezultatele cercetării din această teză sunt benefice dezvoltării ştiinţei dreptului administrativ şi, în special, pot servi drept bază teoretică şi practică pentru elaborarea unor măsuri concrete de unificare a bazelor organizatorico-juridice şi stabilire a principiilor unice de administrare în sistemul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

Concluziile, recomandările şi documentele-model (anexele nr.1,2,3,4 şi 5) referitoare la perfecţionarea mecanismului organizaţional-juridic de administrare a organelor afacerilor interne vor putea fi utilizate pe larg atît de teoreticieni, care vor continua investigaţiile în acest domeniu, cît şi de practicieni, pe parcursul soluţionării problemelor legate de organizarea şi funcţionarea organelor afacerilor interne.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Originea şi esenţa conducerii sociale ca obiect de reglementare juridică
 • 1. Dreptul ca mijloc de bază al conducerii sociale
 • 2. Proprietăţile raporturilor de conducere şi de aplicare a dreptului
 • 3. Particularităţile mecanismului juridic de reglementare a relaţiilor sociale

CAPITOLUL 2. Administrarea organelor afacerilor interne ca una din formele conducerii sociale
 • 1. Organele Afacerilor Interne ca element al sistemului conducerii sociale
 • 2. Factorii care influenţează activitatea organelor afacerilor interne
 • 3. Obiectivele şi funcţiile organelor afacerilor interne în condiţiile formării statului de drept

CAPITOLUL 3. Strategia emiterii deciziilor de conducere în sistemul mai al Republicii Moldova, asigurarea executării lor
 • 1. Bazele organizaţionale şi metodice ale activităţii analitice în organele afacerilor interne
  • 1.1. Conţinutul şi direcţiile de bază ale activităţii analitice
  • 1.2. Organizarea şi bazele metodologice ale activităţii informaţional – analitice
  • 1.3. Aspecte conceptuale privind metodologia aprecierii eficienţei activităţii organelor afacerilor interne
 • 2. Elaborarea şi adoptarea deciziilor administrative
  • 2.1. Noţiunea şi trăsăturile actului administrativ. Conceptul, tipurile şi cerinţele înaintate faţă de deciziile administrative
  • 2.2. Procedura de elaborare şi adoptare a deciziilor administrative
  • 3.3. Metodica planificării curente şi de perspectivă
 • 3. Organizarea executării deciziilor administrative
  • 3.1. Noţiunea, importanţa şi elementele de bază în organizarea executării deciziilor administrative
  • 3.2. Asigurarea executării deciziilor de administrare şi perfectarea documentală a lor
  • 3.3 Noţiuni, sarcini, varietăţi şi metode de control al activităţii de administrare în organele afacerilor interne ale MAI al Republicii Moldova.