Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / martie /

Managementul politicilor financiare publice de stimulare a businessului mic şi mijlociu


Autor: Daniela Dascaliuc
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Oleg Stratulat
doctor, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 martie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document1.58 Mb / în română

Cuvinte Cheie

politici financiare stimulative, politică fiscală, politică monetară, politică bugetară, business mic şi mijlociu, întreprinderi mici şi mijlocii, antreprenoriat, mecanisme fiscale stimulative, sistem de finanţare nerambursabil, regim de creditare bugetară, metode monetare de stimulare

Adnotare

În condiţiile actuale dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii se confruntă cu un şir de dificultăţi ce necesită a fi soluţionate.

Prezenta lucrare este orientată spre cercetarea aspectelor teoretice ale politicilor publice şi ale managementului acestora; definirea esenţei politicilor financiare publice de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii; studierea sistemului de metode, forme şi mecanisme financiare de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii; generalizarea experienţei internaţionale privind managementul politicilor financiare publice de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii; analiza politicilor financiare promovate de administraţia publică în Republica Moldova la diferite etape ale tranziţiei economice; conturarea sistemului de politici financiare publice de stimulare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii; fundamentarea modului de perfecţionare a impunerii directe şi indirecte a întreprinderilor mici şi mijlocii; argumentarea modului de subvenţionare a businessului mic şi mijlociu; desemnarea acţiunilor de politică monetară amelioratoare a mediului de afaceri în ansamblu şi a întreprinderilor mici şi mijlocii, în particular; perfecţionarea managementului prin asocierea într-o reţea unică a politicilor bugetar-fiscale şi monetar-creditare orientate spre eficientizarea funcţionării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.

Lucrarea abordează aspectele teoretico-practice ale politicilor publice de stimulare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii; analiza comparativă a evoluţiei sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în ţările economic dezvoltate şi în cele în tranziţie, inclusiv Republica Moldova; evaluarea efectelor politicii publice naţionale asupra dezvoltării businessului mic şi mijlociu autohton; abordarea integrală a sistemului de politici publice şi managementul acestora; esenţa şi mecanismele politicilor fiscale, finanţării bugetare nerambursabile, creditării bugetare, valorificării suportului financiar internaţional şi monetar-creditare de impulsionare a activismului economic; analiza critică a acţiunilor de politici respective întreprinse în Republica Moldova prin prisma criteriilor de eficienţă acceptate în practicile internaţionale; fundamentarea unui şir de acţiuni de politică fiscală privind diminuarea cotelor impozitului pe venit şi a taxei pe valoarea adăugată, de politică bugetară cu referinţă la subvenţii şi ajutoare, de politică monetară în contextul formării mediului economic favorabil afacerilor; argumentarea propunerilor pentru perfecţionarea managementului politicilor financiare recomandate.

În urma cercetărilor s-au constatat că tratările teoretice ale politicilor financiare publice în literatura de specialitate sunt evazive, experienţa internaţională de promovare a politicilor publice este destul de vastă, însă practicile pozitive sunt puţin adaptate pentru Republica Moldova. Stimularea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii din partea administraţiei publice este insuficientă, iar politicile sunt răzleţe, promovate de la caz la caz şi reformularea lor în Republica Moldova este un imperativ.

În rezultatul cercetării autorul recomandă tratarea politicilor financiare publice ca activitate promovată de autorităţile publice prin eficientizarea managementului acestora şi propune o reţea de politici financiare publice care include: diminuarea cotelor de impozitare, extinderea termenilor creditării fiscale, majorarea volumului facilităţilor şi stimulentelor, majorarea achiziţiilor publice, majorarea volumului creditelor bugetare şi a investiţiilor publice, diminuarea graduală a ratei dobânzii şi stabilizarea cursului valutar.

De asemenea se sugerează desăvârşirea cadrului instituţional şi perfecţionarea cadrului legal al politicilor financiare publice de stimulare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.

Cuprins


CAPITOLUL I. Politicile publice şi rolul lor în augmentarea businessului mic şi mijlociu
 • 1.1. Aspecte teoretico-practice ale politicilor publice
 • 1.2. Cercetarea şi managementul politicilor publice
 • 1.3. Businessul mic şi mijlociu – obiect al politicilor publice
 • 1.4. Repercutarea politicilor publice asupra evoluţiei întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova

CAPITOLUL II. Cercetarea metodelor financiare de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii
 • 2.1. Politici financiare publice de stimulare a activităţii în unităţi economice mici şi mijlocii
 • 2.2. Mecanisme fiscale stimulative
 • 2.3. Sistemul finanţării bugetare nerambursabile
 • 2.4. Regimul de creditare bugetară
 • 2.5. Forme de valorificare a suportului financiar internaţional
 • în dezvoltarea întreprinderior mici şi mijlocii
 • 2.6. Metode monetar-creditare de impulsionare a activismului economic

CAPITOLUL III. Politici financiare stimulative de consolidare şi extindere a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii
 • 3.1. Fundamentarea şi aplicarea politicilor fiscale
 • 3.2. Argumentarea şi utilizarea politicilor bugetare
 • 3.3. Ţintirea obiectivelor monetare în contextul formării mediului economic favorabil afacerilor
 • 3.4. Opţiunea politicilor financiare publice de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii adecvate evoluţiilor economice din Republica Moldova