Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile constituirii şi problemele dezvoltării întreprinderilor micului business în Republica Moldova


Autor: Vinogradova Natalia
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Eugen Hrişcev
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 aprilie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.21 Mb / în română
Adobe PDF document0.17 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 0.64 Mb / în rusă
136 pagini


Cuvinte Cheie

micul business, întreprinderi mici, întreprinderi mici şi mijlocii, antreprenoriat, antreprenor, întreprinderi micro-multinaţionale, globalizare, euroregiune, cooperare transfrontalieră, competitivitate, cluster

Adnotare

Teza de doctor este consacrată cercetării micului antreprenoriat, particularităţilor şi problemelor constituirii lui în Republica Moldova şi elaborării direcţiilor de dezvoltare, care sunt de perspectivă pentru ţară.

În lucrare, se examinează noţiunea de “antreprenoriat” şi evoluţia ei; se analizează abordările teoretice şi practice ale definiţiei întreprinderii mic; sunt studiate componentele calitative şi cantitative ale contribuţiei micului business din ţările cu economie de piaţă; este elucidat specificul businessului mic în condiţiile economiei de tranziţie.

Apariţia micului antreprenoriat în Republica Moldova a coincis cu începutul reformelor de piaţă şi cu o criză economică profundă. Acest lucru a condiţionat o serie de probleme ale întreprinderilor mici şi mijlocii, ca sector special al economiei, la macronivel, şi ale anumitor întreprinderi mici, la micronivel. Analiza activităţii întreprinderilor mici în Moldova a demonstrat că întreprinderile mici funcţionează cu o productivitate redusă, se ocupă, în majoritate, cu comerţul şi prestarea serviciilor, sunt amplasate neuniform pe teritoriul ţării – deci potenţialul lor nu este încă pe deplin valorificat.

În baza analizei contribuţiei sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii la economia ţărilor străine, au fost relevate principalele direcţii şi forme de dezvoltare a întreprinderilor mici în condiţiile globalizării, aplicabile şi în Republica Moldova. Astfel, direcţii de perspectivă ale dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pot deveni: cooperaţia cu întreprinderile mari; clusterizarea ramurilor din economia naţională; extinderea activităţii economice externe, inclusiv prin colaborarea transfrontalieră; utilizarea masivă a tehnologiilor informaţionale etc.

Rezultatele cercetărilor permit formularea unor recomandări referitoare la stimularea anumitor direcţii de dezvoltare a micului antreprenoriat, ce pot contribui la creşterea competitivităţii economiei naţionale.