Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea toleranţei personalităţii la adolescenţi


Autor: Adăscăliţă Viorica
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Otilia Stamatin
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 aprilie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română
Adobe PDF document0.46 Mb / în rusă

Teza

CZU 37.015.3:159.923 (043.3)

Adobe PDF document 1.30 Mb / în rusă
181 pagini


Cuvinte Cheie

Cultura păcii, toleranţa, intoleranţa, nonviolenţă, personalitatea tolerantă

Adnotare

În lucrare este teoretic şi experimental demonstrat că toleranţa prezintă o formaţiune de personalitate integră, multilaterală, care corelează cu sfera intelectuală, emoţională, motivaţională, comportamentală şi cu un şir de caracteristici ale personalităţii adolescenţilor.

În scopul formării toleranţei ca trăsătură de personalitate la adolescenţi a fost elaborat şi realizat un program psihologo-pedagogic complex, care presupune includerea elevilor într-o activitate special organizată, ce stimulează interacţiunea lor nonviolentă, colaborarea în soluţionarea problemelor în grup, acceptarea ideilor despre valoarea diversităţii universului, intercompletarea culturilor, opiniilor şi concepţiilor, orientată spre dezvoltarea laturilor de personalitate raţională, motivaţională, volitivă, emoţională şi comportamentală.

Programul include un training socio-psihologic de dezvoltare a personalităţii adolescenţilor şi un ciclu de seminare pentru pedagogi, orientat spre crearea unui mediu instructiv-educativ tolerant, ce prevede realizarea de către pedagogi a principiilor pedagogiei nonviolente şi interacţiunii tolerante cu elevii.

Cuprins