Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Gestionarea eficienţei cheltuielilor privind resursele umane prin intermediul conceptului de controlling


Autor: Tatiana Cerga
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Natalia Burlacu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 aprilie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Teza

CZU 658.3 (043.2) = 161.1

Adobe PDF document 0.76 Mb / în română
167 pagini


Cuvinte Cheie

Controling, nivel de management, resurse umane, managementul personalului, instrumentele controlling-ului, contabilitate de gestiune, eficienţa cheltuielilor de personal, avantaj competitiv, strategie de afaceri, evaluarea performanţei, clasificarea cheltuielilor de personal, instrumente ale politicii de gestiune, abordare managerială integrată, monitorizare şi control, manageri de gestionare a personalului, unităţi operaţionale de control, sistem de obiective.

Adnotare

Teza de doctor este consacrată cercetării principalelor aspecte teoretice şi metodologice ale managementului personalului şi în baza părerilor existente privind clasificarea cheltuielilor de personal este propusă versiunea autorului, care reprezintă baza metodologică de realizare a controlling-ului cheltuielilor de personal şi care reflectă scopul gestiunii personalului. Criteriul de bază al clasificării este apartenenţa cheltuielilor la domeniile funcţionale de bază în sfera gestiunii personalului.

În teza de doctor este argumentată actualitatea utilizării controlling-ului în gestiunea întreprinderilor moderne. Este examinată evoluţia concepţiei controllig-ului de la noţiunea de controlling ca mecanism al evidenţei cheltuielilor spre controllingul ca coordonare a procesului de luare a deciziilor. Este prezentată definiţia originală a noţiunii de „controlling” ca o metodă de gestiune integrată, care întruneşte elemente ale planificării, realizării şi controlului strategiei dezvoltării gestiunii businessului şi reprezintă sistemul gestiunii realizării scopurilor întreprinderii.

În lucrare autorul evidenţiază şi sistematizează instrumentele controllingului; este propusă metoda de adaptare a instrumentelor controlling-ului la sferele funcţionale concrete de gestiune a personalului în conformitate cu clasificarea cheltuielilor de personal propusă în lucrare; în limitele fiecărei sfere funcţionale de gestiune a personalului, utilizarea instrumentelor controlling-ului este examinată în concordanţă cu etapele sale de realizare. De asemenea, în prezenta lucrare, sunt elaborate şi fundamentate criteriile cărora ar trebui să le corespundă sistemul indicatorilor privind eficienţa cheltuielilor de personal, în limitele concepţiei controlling-ului; este propusă metodologia de elaborare a sistemului principalilor indicatori ai eficienţei gestiunii cheltuielilor de personal şi este elaborat sistemul indicatorilor pentru aprecierea eficienţei, care corespunde criteriilor formulate; este efectuată aprobarea şi aprecierea acestui sistem de indicatori.

Importanţa practică a investigaţiei este determinată de posibilitatea utilizării metodologiei de elaborare a sistemului principalilor indicatori ai eficienţei gestiunii în întreprinderea în ansamblu, sau în cadrul gestiunii personalului în particular. Prin utilizarea instrumentelor, metodelor şi a indicatorilor prezentaţi în lucrare, managerii pe personal vor fi capabili să sporească eficienţa cheltuielilor de personal, să fundamenteze şi să demonstreze necesitatea efectuării anumitor cheltuieli în vederea atingerii scopurilor gestiunii personalului şi a întreprinderii.

Poziţiile teoretice de bază şi recomandările fundamentate şi argumentate în lucrarea de doctor au fost prezentate în articole, la conferinţe şi seminare.

Unele din rezultatele investigaţiilor desfăşurate se aplică în practica gestiunii personalului în unele din întreprinderile din Moldova, printre care SRL“SOCPES-EXIN” şi «HORUS» SA.

Rezultatele cercetărilor pot fi utilizate şi în activitatea de predare în instituţiile de învăţămînt superior şi în cadrul cursurilor de masterat.

Cuprins


CAPITOLUL I. Fundamente teoretice ale cheltuielilor privind resursele umane şi ale conceptului de controlling
  • 1.1. Metodologia şi metodica determinării cheltuielilor privind resursele umane
  • 1.2. Abordarea metodică şi evaluarea eficienţei cheltuielilor privind resursele umane
  • 1.3. Controlling ca concept de gestiune: evoluţia managerială

CAPITOLUL II. Aplicarea conceptului de controlling în administrarea resurselor umane
  • 2.1. Elementele principale ale conceptului de controlling
  • 2.2. Aplicarea instrumentelor de controlling în domeniile funcţionale privind gestiunea resurselor umane

CAPITOLUL III. Sistem de indicatori ca instrument de gestiune a eficienţei cheltuielilor privind resursele umane
  • 3.1. Metodica formării sistemului de indicatori cu destinaţie specială pentru gestiunea eficienţei cheltuielilor privind resursele umane
  • 3.2. Aplicarea practică a metodicii şi depistarea spaţiilor problematice la implementarea ei