Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Migraţia forţei de muncă în condiţiile economiei de piaţă (Analiza contextului ţărilor de vest CSI – UE)


Autor: Ted Lundgren
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Petru Roşca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Consultant ştiinţific: Alexandru Braila
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: DH 34-08.00.14-18.09.08
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 noiembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 martie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în engleză
Adobe PDF document0.53 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Migraţia internaţională economieă, migraţia ilegală, migraţia iregulară, dezvoltarea economică, determinanţii migraţiei, migraţia forţei de muncă, pieţele forţei de muncă, politica migraţiei, contrabanda persoanelor, trecere ilegală a frontierei, administrarea de frontieră, reţelele de contrabandă şi corupţie

Adnotare

Structura tezei. Teza constă din: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 194 surse, 120 de pagini de text de bază, în total – 159 pag., 8 tabele, 21 figuri şi un şir de anexe.

Rezultatele obţinute sînt publicate în 16 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de cercetare al tezei este studierea problemelor migraţiei intrnaţionale a forţei de muncă în condiţiile economiei de piaţă. Obiectul de cercetare este studierea migraţiei forţei de muncă din ţările Vest CSI (WNIS) în Uniunea Europeană (UE-15) în anii 1992-2009. Exemplu: Belarus, Ucraina şi Moldova în perioada de tranziţie. Scopul cercetării este de a investiga principalele probleme independente dar interconectate de migraţie din ţările de vest CSI – UE, care au loc în condiţii de piaţă, dintre care majoritatea au fost trecute cu vederea de către comunitatea de cercetare economică. Elaborarea unor măsuri menite să contribuie la ameliorarea situaţiei în domeniul respectiv. Metodologia cercetărilor ştiinţfiice include: analiza complexă şi sinteza; analiza monografică; metode economico-matematice şi statistice; compararea şi interpretarea statisticii descriptive, chestionarea ş.a.

Noutatea ştiinţifică a tezei constă în: dezvoltarea şi estimarea unui model de regresie a datelor de panou pentru a afla determinaţiile legate de migraţia forţei de muncă din ţările WNIS la UE-15, în perioada anilor 1992-2005; modelarea matematică a cazurilor de migraţie ilegală; analiza complexă de legătură între piaţa forţei de muncă în perioada de tranziţie şi migraţiune în afară ţărilor Vest CSI; analiza critică a anchetelor, privitor la fluxurile de migraţie a forţei de muncă din Belarus, Ucraina şi Moldova, prin intermediul efectuării unor sondaje sociologice din punctul de vedere al statisticilor, tehnicii de prelevare, precum şi chestionarelor de design.

Semnificaţia teoretică şi valoare aplicativă a tezei constă în evidenţierea principalilor factori ce determină nivelul migraţiei forţei de muncă în condiţiile economiei de piaţă din ţările de vest CSI în Uniunea Europeană, inclusiv migraţia ilegală. Recomandările autorului sunt bazate pe rezultatele regresiei şi modele teoretice, unele dintre care au fost publicate într-un şir de articole ştiinţiddfice, prezentate la conferinţile ştiinţifice internaţionale.

Rezultatele cercetării pot fi ulterior folosite de către organele de decizie la elaborarea şi promovarea politicilor migraţioniste în ţările respective. Ele pot, de asemenea, servi ca suport metodologic şi didactic în procesul de instruire a specialiştilor de profil la studierea cursurilor universitare: Microeconomia, Macroeconomia, Economia unităţilor economice, Economia ramurilor, Teoria şi Practica Relaţiilor Economice Internaţionale ş.a.