Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Pîşchina Tatiana , doctor habilitat, conferenţiar universitarPîşchina Tatiana , doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Academia de Studii Economice din Moldova
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1177
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Asigurarea securităţii economice a grupărilor de state regionale interstatale 08.00.14 ASEM referent
consultant
Sacovici Vasilii
consultant
Belostecinic Grigore
03.07.2012