Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţi ale culturii în managementul organizaţiilor din România, în perioada post-aderării la Uniunea Europeană


Autor: Urban Violeta
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Natalia Burlacu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 decembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

cultură a organizaţiei, cultură organizaţională, cultură corporativă, cultură managerială, management etic, carieră managerială, modele de culturi ale organizaţiilor, factorii determinanţi ai culturii organizaţiilor, funcţiile culturii manageriale, stiluri de management.

Adnotare

Structura lucrării: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 191 titluri, cuvinte-cheie, lista abrevierilor, o anexă, 17 tabele, 7 figuri, 23 de grafice şi două formule

Numărul de publicaţii la tema tezei: rezultatele obţinute sunt publicate în 17 lucrări ştiinţifice

Domeniul de studiu: management în activitatea de antreprenoriat.

Scopul şi obiectivele lucrării: elaborarea unei baze teoretico-metodologică în scopul interpretării culturii organizaţiilor ca factor determinant al succesului acestora în mediul de afaceri, în perioada post-aderării la Uniunea Europeană, evidenţierea importanţei elementelor care alcătuiesc cultura cât şi tipul de cultură conturat în organizaţie în practicarea unui management modern, participativ şi implicit în obţinerea avantajului competitiv pe termen lung.

Metodologia cercetării ştiinţifice: au fost utilizate analiza statistică, gruparea statistică, inducţia şi deducţia, comparaţiile, metoda evoluţionistă istorică.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Teza reprezintă o cercetare sistematică a fenomenului de cultură a organizaţiei, ea constituie una dintre primele încercări de analiză a avantajelor schimbărilor survenite în urma globalizării, a reformelor sociale şi economice şi a integrării României în Uniunea Europeană asupra culturii organizaţiilor. Semnificaţia teoretică: sinteza conceptelor teoretice existente pe marginea culturii organizaţiilor, elaborarea şi utilizarea metodei de diagnosticare a culturii organizaţiilor.

Valoarea aplicativă a lucrării: rezultă tocmai din utilitatea studiilor prezentate şi din rezultatele obţinute şi concluziile cercetării asupra influenţei culturii organizaţiei asupra activităţii acesteia. Modelul de analiză a culturii organizaţiilor, elaborat de autor, poate fi folosit în diagnosticarea culturii organizaţiilor şi în sugerarea căilor de perfecţionare a acesteia.

Cuprins


1. Fundamente teoretice privind cultura organizaţiei în condiţiile contemporane
  • 1.1 Analiza conceptului şi factorii determinanţi ai culturii organizaţiei
  • 1.2 Componentele sistemice şi modele ale culturii organizaţiei
  • 1.3 Etica, ca un element definitoriu în procesul managerial al organizaţiei

2. Evidenţierea particularităţilor culturii organizaţiilor din România
  • 2.1 Studierea etapelor de dezvoltare şi analiză a culturii organizaţiilor din România
  • 2.2 Evidenţierea problemelor culturii organizaţiilor din România, în perioada pre şi post-aderării la Uniunea Europeană

3. Impactul culturii organizaţiilor din România asupra performanţelor sistemului managerial autohton
  • 3.1 Metode de perfecţionare a culturii organizaţiilor din România
  • 3.2 Cultura organizaţiei, ca o metodă de atragere a investiţiilor şi a obţinerii avantajului competitiv, în perioada post-aderării la Uniunea Europeană