Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Reglementarea juridică a funcţiei publice în statele europene


Autor: Răzvan Viorescu
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Sergiu Cobaneanu
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 ianuarie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 aprilie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Cuvinte Cheie

publică, serviciul public, funcţionar public, administraţie publică, drept administrativ comparat, europenizarea serviciului public, privatizarea funcţiei publice, raport de serviciu/raport de muncă, dreptul funcţiei publice, statutul funcţionarilor publici

Adnotare

Din punct de vedere structural, teza este constituită din introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 222 de titluri, 160 de pagini de text de bază. Rezultatele obţinute au fost publicate în 19 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu al tezeivizează o analiză comparativă şi evaluează rezultatele autenticelor procese de „europenizare“ şi „privatizare” a funcţiei publice din punct de vedere al cadrului normativ specific, în contextul implementării principiilor europene de reglementare a administraţiilor publice.

Scopul şi obiectivele lucrării sunt reprezentate studierea complexă comparativă a asemănărilor şi diferenţelor în reglementarea cadrului legal al funcţiei publice în UE pornind de la accesul, conceperea şi realizarea planului de carieră al funcţionarului public, precum şi mobilitatea bazată pe principii juridice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei constau în formularea anumitor concluzii de ordin teoretic şi practic şi înaintarea propunerilor de lege ferenda, care rezultă logic din investigaţiile realizate, contribuind la completarea doctrinei în problemele vizate, la perfecţionarea legislaţiei în vigoare, logic armonizată cu reglementările naţionale şi internaţionale deja existente.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării este determinată de posibilitatea utilizării propunerilor. Pentru România şi Republica Moldova, aflate în plin proces de reformă a administraţiei publice, întreaga problematică a studiului prezentat este extrem de utilă în fundamentarea şi orientarea strategiilor generale şi sectoriale menite să conducă la o reglementare legală a funcţiei publice compatibilă cu cele din ţările Uniunii Europene.

Teza poate servi drept suport didactic pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii facultăţilor de drept, precum şi pentru specialiştii din domeniu. De asemenea, lucrarea se adresează persoanelor din învăţământul juridic şi cercetătorilor ştiinţifici.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL FUNCŢIEI PUBLICE ÎN STATELE EUROPENE

2. TEORIA FUNCŢIEI PUBLICE ÎN STATELE EUROPENE

 • 2.1. Instituţii juridice administrative necesare reglementării funcţiei publice
 • 2.2. Consideraţii legale privind instituirea funcţiei publice
 • 2.3. Fundamente constituţionale şi legale ale funcţiei publice
 • 2.4. Tipologia funcţiei publice. Sistemul de carieră şi sistemul de post
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2
3.REGLEMENTAREA STATUTARĂ A FUNCŢIEI PUBLICE ÎN ROMÂNIA ŞI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Fundamente doctrinare privind instituţiile juridice - funcţie publică şi funcţionar public
 • 3.2. Trăsăturile şi principiile de reglementare ale funcţiei publice
 • 3.3. Constituţionalitatea şi legalitatea funcţiei publice
 • 3.4. Natura juridică a funcţiei publice
 • 3.5. Conceptul de funcţionar public
 • 3.6. Conceptul de raport de serviciu
 • 3.7.Reglementarea statutară a funcţionarilor publici
 • 3.8. Cariera funcţionarilor publici
 • 3.9. Incompatibilităţile şi conflictele de interese în exercitarea funcţiilor publice
 • 3.10. Drepturile funcţionarilor publici
 • 3.11. Obligaţiile funcţionarilor publici
 • 3.12. Răspunderea funcţionarilor publici
 • 3.13. Codul de conduită a funcţionarilor publici
 • 3.14. Concluzii la capitolul 3

4. FUNCŢIA PUBLICĂ EUROPEANĂ ŞI FUNCŢIONARII COMUNITĂŢILOR EUROPENE
 • 4.1. Statutul funcţionarilor comunităţilor europene
 • 4.2. Conceptul de funcţionar al Comunităţii Europene
 • 4.3. Situaţia juridică a agenţilor contractuali din cadrul instituţiilor comunitare
 • 4.4. Categorii de funcţionari publici comunitari
 • 4.5. Cariera funcţionarului comunitar. Raportul de funcţie publică comunitară
 • 4.6. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale funcţionarului comunitar
 • 4.7. Obligaţiile funcţionarilor comunitari
 • 4.8. Răspunderea funcţionarilor comunitari
 • 4.9. Contenciosul funcţiei publice comunitare
 • 4.10. Concluzii la capitolul 4

5.CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

6.BIBLIOGRAFIE