Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eficientizarea operaţiunilor de export–import: aspecte metodologice


Autor: Spînu Ana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Alexandru Gribincea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: DH 34-08.00.14-18.09.08
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 ianuarie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 martie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.57 Mb / în română

Cuvinte Cheie

import, export, comerţ exterior, relaţii economice internaţionale, eficienţă, inflaţie, algoritm, fluxuri, echilibru economic, preţuri contractuale

Adnotare

Teza este structurată astfel: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie 153 surse, 27 anexe, 138 pagini, 23 figuri, 29 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu al tezei ţine de aplicarea diverselor modele economico-matematice propuse pentru eficientizarea operaţiunilor de export–import.

Obiectivele cercetării: analiza metodelor de apreciere a eficienţei operaţiunilor de import–export; analiza evoluţiei economiei Republicii Moldova prin prisma indicatorilor de export–import; relevarea aspectelor metodologice ce ţin de eficientizarea relativă a operaţiunilor de import; elaborarea unui algoritm ce argumentează existenţa posibilităţilor de stabilire a echilibrului economic între doi parteneri economici prin intermediul preţurilor contractuale.

Scopul principal al tezei este de a reliefa modalităţile de eficientizare a funcţionării economiei Republicii Moldova; a evidenţia problemele esenţiale privind relaţiile economice internaţionale de import–export şi metode de soluţionare a acestora; a argumenta necesitatea reglării de către stat a relaţiilor economice internaţionale; a propune metode teoretico-practice pentru eficientizarea relaţiilor economice internaţionale, în special cele de import–export ale Republicii Moldova.

Metodologia cercetării ştiinţifice se bazează pe modele teoretice economico-financiare şi matematice elaborate de specialiştii în domeniu.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor. În teză este propus un algoritm de organizare a relaţiilor economice internaţionale în scopul reducerii costurilor, creşterii profitabilităţii, a volumului de produse finale; sunt aduse argumente în defavoarea importului de tehnică şi tehnologii vechi, fiind propuse metode de calcul a eficienţei economice a utilajelor vechi; este propus un algoritm de determinare a fluxurilor de export–import .

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă. La elaborarea tezei autorul se axează pe cercetări teoretico-ştiinţifice destinate aplicării în procesul de elaborare a metodicilor de activitate a economiştilor practicieni. Rezultatele investigaţiilor pot fi puse la baza elaborării unor concepte, principii de organizare a relaţiilor economice internaţionale; la baza modificării politicilor economice interne, externe; pot fi utilizate în calcularea indicatorilor economici, în prognozarea acestora; permit simularea (imitarea) unor situaţii economice posibile în scopul prevenirii situaţiilor economice nedorite.

Rezultatele ştiinţifice ale lucrării stau la baza unor acţiuni ale Ministerului Economiei şi Comerţului şi sunt implementate în cadrul întreprinderii „Malu Int” SRL.

Cuprins


1. Fundamente teoretice ale eficienţei operaţiunilor de export–import
 • 1.1. Concepte de bază ale comerţului exterior
 • 1.2. Evoluţia comerţuilui exterior pe plan mondial la etapa contemporană
 • 1.3. Tratarea conceptului de eficienţă economică a operaţiunilor de export–import
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1
2. Tratări ale problemelor esenţiale ce ţin de export şi import şi impactul lor asupra dezvoltării economiei Republicii Moldova
 • 2.1. Influenţa globalizării asupra structurii operaţiunilor de export–import
 • 2.2. Abordări teoretico-practice ale problemelor economice ale Republicii Moldova
 • 2.3. Analiza evoluţiei economiei Republicii Moldova prin prisma indicatorilor
 • de export–import în anii 2000-2008
 • 2.4. Impactul comerţului exterior asupra dezvoltării economice a Republicii Moldova. Eficientizarea relativă a operaţiunilor de import
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. Modele de perfecţionare a operaţiunilor de export–import: aspecte metodologice
 • 3.1. Posibilităţi de stabilire a echilibrului economic dintre doi parteneri economici prin intermediul preţurilor contractuale
 • 3.2. Problema fluxurilor export–import: aspect metodologic
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3