Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / martie /

Tactica interceptării şi înregistrării comunicărilor


Autor: Dinu Dumitru
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Mihai Gheorghiţă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: D 30-12.00.08-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 martie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 aprilie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Cuvinte Cheie

interceptări, înregistrări, convorbiri, comunicări, tehnici speciale, ingerinţe, viaţă privată

Adnotare

Teza cuprinde introducerea, 4 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 230 de surse, 165 de pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 7 lucrări ştiinţifice.

Lucrarea este consacrată cercetării reglementărilor legale şi a practicii privind interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi comunicărilor, astfel realizându-se un studiu complex şi aprofundat, atât în materia legislaţiei procesual penale cât şi în cea a securităţii naţionale.

Scopul rezidă în elaborarea concepţiei teoretice şi a principiilor de aplicare practică în materia interceptărilor şi înregistrărilor, pentru conformitatea legislaţei din România şi Republica Moldova cu exigenţele articolului 5 ,,Dreptul la libertate şi la siguranţă” din Convenţia Europeană a drepturilor omului şi a libertăţiilor fundamentale, precum şi jurisprudenţa Curţii Europene a drepturilor omului. Obiective: orientarea destinatarilor şi beneficiarilor legii penale, analiza legislaţiei, cercetarea complexă, elucidarea şi clarificarea, exegeza juridico-istorică şi juridico-comparativă, examinarea practicii judiciare, interpretarea, relevarea convergenţelor şi divergenţelor, formularea de propuneri menite să contribuie la îmbunătăţirea calitativă a normelor legale.

Alegerea metodologiei cercetării a fost determinată de caracterul multiaspectual al subiectului investigat, fiind folosite metoda logică (analiza şi sinteza), metoda istorică şi sistematică, metoda juridică comparativă, respectiv a cercetării documentelor, iar expunerea şi evidenţerea ideilor de bază a fost completată cu multiple exemple din practica judiciară. Noutatea, originalitatea ştiinţifică şi semnificaţia teoretică constau în realizarea, pentru prima oară, a unei analize comparate privind evoluţia şi aplicarea, în plan sincronic, a normelor juridice privind interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi comunicărilor, finalitatea acesteia constând în principal în elaborarea şi recomandarea soluţiilor teoretice şi practice în vederea perfecţionării actualului cadru normativ.

Valoarea aplicativă a lucrării rezultă din substanţa ei conceptuală, fiind o contribuţie la dezvoltarea aspectelor teoretice şi practice, implementarea rezultatelor având chiar şi o orientare didactică, iar unele propuneri sunt direcţionate în scopul îmbunătăţirii legislaţiei.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN MATERIA INTERCEPTĂRII ŞI ÎNREGISTRĂRII COMUNICĂRILOR
 • 1.1. Apariţia şi evoluţia interceptării comunicărilor
 • 1.2. Interceptarea şi înregistrarea comunicărilor în Republica Moldova
 • 1.3. Interceptarea şi înregistrarea comunicărilor în Romania
 • 1.4. Conclizii la capitolul 1

2. INTERCEPTĂRILE ŞI ÎNREGISTRĂRILE - TEHNICI SPECIALE DE INVESTIGARE
 • 2. 1. Reglementarea interceptărilor şi înregistrărilor.
 • 2. 2. Tehnicile speciale de investigare
 • 2. 3. Activităţi privind înregistrările de imagini şi datele informatice
 • 2. 4. Concluzii la capitolul 2

3. PROCEDURA INTERCEPTĂRII ŞI ÎNREGISTRĂRII COMUNICĂRILOR
 • 3.1. Temeiurile privind autorizarea în materia procesual penală
 • 3.2. Autorizarea, efectuarea, certificarea şi arhivarea interceptării, înregistrării şi a celorlante tehnici speciale de investigare
 • 3.3. Procedura în materia securităţii naţionale
 • 3. 4. Concluzii la capitolul 3

4. VALORIFICAREA INTERCEPTĂRILOR ŞI ÎNREGISTRĂRILOR

 • 4.1. Valoarea probatorie în cadrul procesului penal
 • 4.2. Valoarea probatorie în materia securităţii naţionale
 • 4.3. Interceptarea şi înregistrarea comunicărilor în sistemul acţiunilor de urmărire penală
 • 4. 4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI