Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / mai /

Violul: studiu de drept penal şi investigarea judiciară a infracţiunii


Autor: Paladii Andrian
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Valeriu Cuşnir
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: D 30-12.00.08-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 mai 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.55 Mb / în română

Cuvinte Cheie

act sexual, constrângerea fizică sau psihică, element probatoriu, caracteristica criminalistică, situaţii tipice

Adnotare

Teza cuprinde introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 186 numiri, 164 pagini text de bază, nouă anexe cu 35 de figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Cercetarea ştiinţifică este dedicată studierii infracţiunii de viol din perspectiva dreptului penal precum şi relevarea particularităţilor investigării judiciare a infracţiunii. Scopul şi obiectivele tezei de doctorat. Scopul imediat al prezentei lucrări îl constituie examinarea teoretico-practică a elementelor preexistente şi constitutive ce caracterizează din punct de vedere normativ violul şi nuanţarea procedeelor de investigare judiciară a infracţiunii analizate. Obiective: reevaluarea conceptului infracţiunii de viol; examinarea unor probleme controversate proprii conţinutului juridic; evidenţierea criteriilor de delimitare a violului de alte infracţiuni; înaintarea unor propuneri de lege ferenda; analiza elementelor caracteristicii criminalistice; relevarea elementului probatoriu; determinarea situaţiilor tipice la începerea urmăririi penale; evidenţierea regulilor metodologice de efectuare a acţiunilor de urmărire penale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. Rezultatele inovaţionale, obţinute în ipoteza studiului ştiinţific efectuat, constituie finalitatea unei cercetări interdisciplinare, care prin sine reprezintă o noutate pentru Republica Moldova.

Semnificaţia teoretică. Sub aspect teoretic teza de doctorat constituie o abordare a opiniilor şi propunerilor controversate expuse în literatura de specialitate, cu referire specială la infracţiunea de viol şi, în general, la infracţiunile contra libertăţii şi inviolabilităţii sexuale a persoanei. Prin prisma laturii teoretice se dozează posibilitatea elaborării strategiei adecvate de luptă contra infracţiunii de viol. Valoarea aplicativă a lucrării. Importanţa aplicativă este semnificată prin redarea unor concepte, soluţii, propuneri atât sub aspectul penal cât, procesual-penal şi criminalistic, al problematicii supuse analizei. Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Cercetarea în primul rând are o orientare didactică. Acestea, înserată cu o gamă amplă de speţe din practica judiciară a Republicii Moldova şi a altor state, pot fi luate în vedere de către ofiţerii de urmărire penală, procurori şi judecători în cadrul activităţii zilnice de combatere a infracţionalismului, inclusiv şi a celui de viol.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN MATERIA VIOLULUI (ASPECTE DE DREPT PENAL ŞI DE INVESTIGARE JUDICIARĂ)
 • 1.1. Doctrina penală privind violul: istoric, actualitate şi perspective
 • 1.2.Scopul şi obiectivele tezei prin prisma perfecţionării normelor penale şi cercetării ştiinţifice
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. CONSIDERAŢIUNI GENERALE REFERITOARE LA INFRACŢIUNILE PRIVIND VIAŢA SEXUALĂ
 • 2.1. Noţiunea şi clasificarea infracţiunilor privind viaţa sexuală
 • 2.2. Infracţiunile privind viaţa sexuală, în legislaţia penală a altor state
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. COMPONEŢA INFRACŢIUNII DE VIOL PRIN PRISMA PROBATORIULUI PENAL
 • 3.1. Condiţii preexistente ale infracţiunii de viol
 • 3.2. Conţinutul constitutiv al infracţiunii de viol
 • 3.3. Forme, modalităţi şi sancţiuni ale infracţiunii de viol
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂŢILE INVESTIGAŢIEI JUDICIARE A INFRACŢIUNII DE VIOL
 • 4.1. Caracteristica criminalistică şi elementul probatoriu al violului
 • 4.2. Particularităţile începerii urmăririi penale în cauzele de viol
 • 4.3. Reguli metodologice de desfăşurare a unor acţiuni de urmărire penală la cercetarea infracţiunii de viol.
 • 4.4 Concluzii la capitolul 4