Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iunie /

Liberarea de pedeapsa penală în reglementarea legislaţiei penale a Republicii Moldova


Autor: Tipa Ion
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Vasile Florea
doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: D 30-12.00.08-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 iunie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Cuvinte Cheie

liberarea de pedeapsa penală, modalităţi ale liberării de pedeapsa penală, persoana condamnatului, înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă, schimbare de situaţie, minorul liberat de pedeapsa penală, persoana grav bolnavă, amânare a executării pedepsei, prescripţia executării sentinţei de condamnare

Adnotare

Teza cuprinde introducerea, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia cu 239 de titluri şi este structurată pe 164 pagini. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Studiul ştiinţific s-a axat pe domeniul dreptului penal, în special analizându-se aprofundat şi complex instituţia liberării de pedeapsa penală.

Scopul şi obiectivele lucrării: constă în elaborarea concepţiei teoretice de soluţionare a problemei privind aplicarea instituţiei liberării de pedeapsa penală persoanelor care se fac vinovate de o faptă penală, prin formularea recomandărilor de perfecţionare a legislaţiei penale a Republicii Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constă în: cercetarea complexă a tuturor modalităţilor liberării de pedeapsa penală în ansamblu, explicarea conceptului şi noţiunii de liberare de pedeapsa penală; explicarea unor termeni ce vizează unele modalităţi ale liberării de pedeapsa penală, explicarea necesităţii aplicării unor modalităţi ale liberării de pedeapsa penală unui spectru mai larg de condamnaţi; argumentarea aplicării unor pedepse mai blânde în cazul amânării executării pedepsei pentru femei gravide şi cele care au copii în vârstă de până la 8 ani.

Semnificaţia teoretică: constă în darea unor soluţii originale pentru ştiinţa şi practica dreptului penal privind instituţia liberării de pedeapsa penală, iar propunerile elaborate permit îmbunătăţirea semnificativă a prevederilor legale privind aplicarea instituţiei liberării de pedeapsa penală faţă de persoanele care au săvârşit o infracţiune.

Valoarea aplicativă a lucrării: interpretarea dată de autor noţiunilor şi termenelor ce apar în prevederile legale privind instituţia liberării de pedeapsa penală, denotă o importanţă considerabilă pentru aplicarea reuşită în practica judiciară a normelor ce vizează această instituţie, iar datele culese, materialul faptic şi generalizările efectuate pot fi utilizate în procesul de predare-învăţare a materiei dreptului penal în cadrul instituţiilor de învăţământ mediu şi superior cu profil juridic, precum şi de perfecţionare continuă a destinatarilor legii penale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele ştiinţifice sunt implementate în procesul de instruire a masteranzilor Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA LIBERĂRII DE PEDEAPSA PENALĂ
 • 1.1. Analiza materialelor ştiinţifice publicate privind instituţia liberării de pedeapsa penală
 • 1.2. Analiza conceptului şi categoriilor liberării de pedeapsa penală
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. LIBERAREA DE PEDEAPSA PENALĂ, APLICATĂ EXCLUSIV PÂNĂ LA CONDAMNAREA DEFINITIVĂ
 • 2.1. Condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedpsei
 • 2.2. Liberarea de pedeapsă penală a minorilor.
 • 2.3. Liberarea de pedeapsă datorită schimbării situaţiei
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. LIBERAREA DE PEDEAPSA PENALĂ, APLICATĂ ÎN TIMPUL CONDAMNĂRII, EXECUTĂRII PEDEPSEI SAU DUPĂ CONDAMNAREA DEFINITIVĂ
 • 3.1. Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen
 • 3.2. Înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă
 • 3.3. Liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave
 • 3.4. Amînarea executării pedepsei pentru femei gravide şi femei care au copii în vîrstă de pînă la 8 ani
 • 3.5. Prescripţia executării sentinţei de condamnare
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3